AcasăSOCIALUDMR a pus ochii pe pădurile țării. România riscă să rămână fără...

UDMR a pus ochii pe pădurile țării. România riscă să rămână fără fond forestier

Pădurile țării, în pericol

Deputații UDMR, partid care face parte din alianța de guvernare, cer ca foștii proprietari de terenuri sau moștenitorii acestora să primească păduri în loc de despăgubiri. Astfel, primăriile localităților vor fi obligate să le dea în compensare pădurile aflate în proprietate sau, în caz că acestea nu există sau sunt insuficiente, se va folosi fondul forestier național proprietatea publică sau privată a statului.

Statul român și localitățile din țară riscă să rămână fără niciun hectar de pădure în proprietate. Deputații UDMR au emis un proiect de lege prin care cer ca cei care au avut terenuri în extravilanul localităților pe care se află instalații hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroameliorații, pe care se desfășoară activități miniere de exploatare sau operațiuni petrolșiere de dezvoltare-explorare și exploatare, să primească, în compensare, păduri aflate în proprietatea localităților sau a statului.

”Deși au trecut mai mult de 20 de ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.1/2000, încă există o multitudine de cereri nesoluționate care vizează astfel de terenuri, foste proprietăți ale persoanelor fizice și juridice, care au trecut în prorietatea statului. Principalul motiv îl reprezintă faptul că în multe unități administratvi-teritoriale există deficit de terenuri și în limitele impuse de lege devine imposibilă atât restituirea în natură, chiar dacă este principala modalitate de restituire, cât și restituirea în echivalent. Prezenta propunere legislativă vizează rezolvarea acestei situații prin extinderea posibilităților de realizare a reconstituirii dreptului de proprietate apelându-se la suprafețe de fond forestier. În acest sens, foștii proprietari sau moștenitorii acestora transmit opțiunea pentru reconstituirea dreptului de proprietate din astfel de suprafețe primăriei localității în a căror rază teritorială se află terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate”, potrivit proiectului legislativ.

Echivalent în păduri

Reconstituirea dreptului de proprietate se va realiza din suprafețele de fond forestier proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află terenul, iar după epuizarea acestora, din suprafețele de fond forestier proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care vor trece în proprietatea privată a acesteia, cu condiția reconstituirii dreptului de proprietate, susțin deputații UDMR. În măsura în care reconstituirea dreptului de proprietate se realizează din proprietatea unității administrativ-teritoriale, se va solicita compenmsarea acestor terenuri din fondul forestier național proprietatea publică sau privată a statului. De asemenea, se preconizează ca în cazul în care nu există terenuri forestiere necesare în proprietatea unității administrativ-teritoriale, reconstituirea dreptului de proprietate să se realizeze din suprafețele de fond forestier proprietatea privată a statului, care vor fi trecute în proprietatea privată a acesteia, cu condiția reconstituirii dreptului de proprietate. Pentru a se realiza acest lucru, deputații UDMR cer derogare de la articolul 7 al Codului Silvic, care prevede protecția fondului forestier național.

Cererile, rezolvate în 6 luni

Potrivit proiectului de act normativ, autoritățile au termen de 6 luni pentru a soluționa cererile de compensare cu păduri. ”În măsura în care aceste etape se epuizează fără restituirea în natură a terenurilor cuvenite, se vor acorda despăgubiri. Prin această soluție, pe de o parte se oferă posibilitatea reconstituirii integrale a dreptului de proprietate, iar pe de altă parte statul este degrevat de sarcina plății despăgubirilor”, arată deputații UDMR.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.