AcasăSOCIALSe scumpește apa. Subvențiile pentru nevoiași și investițiile firmelor intră în facturi

Se scumpește apa. Subvențiile pentru nevoiași și investițiile firmelor intră în facturi

Românii vor plăti mai mult pentru serviciile de apă și canalizare

Guvernul a modificat prin ordonanță Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, transferând povara reabilitării rețelelor și a subvențiilor pentru persoanele sărace pe umerii consumatorilor, care vor plăti mai mult pentru aceste servicii. Totodată, românii fără acces la canalizare vor fi obligați să-și construiască sisteme individuale de colectare a apelor uzate, cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Toate investițiile în sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale operatorilor economici se vor regăsi în facturile consumatorilor, potrivit unei ordonanțe de urgență a Guvernului. Actul normativ prevede, astfel, că, în cazul în care proiectele de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor care se fundamentează pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli.

Autoritatea de reglementare va stabili, prin raportare la gradul de suportabilitate al populației, un plafon pentru prețuri și tarife, pe care operatorul le poate percepe utilizatorilor pentru o perioadă determinată de timp pentru a-și îndeplini obligațiile de serviciu public. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se fundamentează prin raportare la rata de suportabilitate a populației pe întreaga perioadă de reglementare, pornind de la prețurile și tarifele în vigoare, și realizând o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabile. Ajustările tarifare se vor planifica astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii casnici să atingă, în fiecare an, cel puțin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie.

Pierderile, tot în preț

Totodată, la fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară pe baza bilanțului apei. În cazul sistemelor noi de alimentare cu apă, nivelul pierderilor de apă se stabilește de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Mai mult, potrivit actului normativ, fondurile necesare finanțării măsurilor de protecție socială pot fi obținute și prin introducerea unei componente de solidaritate în structura pe elemente de cheltuieli a prețului/tarifului serviciului, la un nivel de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, denumit fond de solidaritate. Fondul de solidaritate se include în nivelul prețurilor și tarifelor numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre, de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale implicate sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. Sumele încasate de către operatori se utilizează exclusiv pentru acordarea ajutoarelor lunare către populația beneficiară.

Fose, în loc de canalizare

Ordonanța dă posibilitatea racordării la sistemul de alimentare cu apă și fără canalizare, cu condiția existenței unui sistem individual de colectare a apelor uzate care să respecte normele de protecție a mediului. Potrivit actului normativ, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să țină evidența persoanelor fizice și juridice care nu se conectează la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, să inventarieze sistemele individuale de colectare a apelor uzate și să notifice populația pentru conformare. De asemenea, evacuarea directă a apelor uzate neepurate din sistemele individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, în apele de suprafață, apele subterane sau pe terenuri va fi strict interzisă.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.