AcasăSOCIALSe golesc instituțiile publice. Bugetarii vor lucra de acasă

Se golesc instituțiile publice. Bugetarii vor lucra de acasă

Totul pentru bunăstarea funcționarilor publici

Debirocratizarea capătă o nouă definiție. Aceasta nu mai înseamnă reducerea timpului pierdut de cetățeni prin diverse instituții, ci reducerea timpului petrecut de funcționarii publici la locul de muncă. Potrivit unui proiect de lege al parlamentarilor PSD, aproape toți funcționarii publici au dreptul să ceară, în limita a cinci zile pe lună, să lucreze de la domiciliu. Bineînțeles, autoritățile și instituțiile vor fi obligate să le asigure acestora logistica necesară.

Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici se vor putea exercita și în regim de telemuncă, precum și în regim de muncă la domiciliu, se arată într-un proiect de lege depus la Senat de parlamentarii social-democrați. Totodată, conducătorii autorităților și instituțiilor publice vor putea stabili, prin act administrativ, și alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru.

Activitatea de telemuncă se va baza pe acordul de voință al părților și se va realiza ca urmare a aprobării de către conducătorul autorității sau instituției publice a solicitării funcționarului public, fiind obligatorie stabilirea prin act administrativ a structurilor, activităților și a posturilor pentru care se poate acorda telemunca. Însă, durata activității de telemuncă nu poate depăși 5 zile pe lună. Funcționarii care pot solicita să lucreze de acasă trebuie să îndeplinească anumite condiții, precum copii în întreținere cu vârsta de până la 11 ani, acordare de îngrijire unei rude care locuiește în aceeași gospodărie sau o stare de sănătate care nu le permite deplasarea la sediul autorității sau instituției publice, din cauze determinate de boli grave, dovedite prin adeverință medicală. Ultima condiție trecută în proiectul de lege le anulează pe toate, în sensul că, de fapt, orice funcționar public care dorește să lucreze la domiciliu, în condițiile în care activitatea pe care o desfășoară este trecută pe lista celor pentru care se poate implementa telemunca, va avea acest drept. Funcționarii care optează pentru telemuncă sunt obligați să dispună la domiciliu de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului și să răspundă la orice solicitări referitoare la activitatea profesională.

Laptop și semnătură electronică

În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, la nivelul autorităților și instituțiilor publice se vor aproba proceduri pentru desfășurarea activității de telemuncă, respectiv pentru desfășurarea muncii la domiciliu, se mai arată în proiectul de act normativ. Procedurile trebuie să cuprindă formatul cererii de telemuncă și de muncă la domiciliu și mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor în regim de telemuncă și muncă la domiciliu ce le revin funcționarilor publici potrivit fișelor de post. Printre acestea se numără telefonul, calculatorul sau laptopul, accesul la internet, semnătura electronică, accesul securizat la distanță la sistemele IT, sistemul de e-mail și la resursele documentare ale instituției ori alte resurse necesare îndeplinirii activității, precum și mecanismele doveditoare, de raportare și de monitorizare a activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Statul plătește

Angajatorii la nivelul cărora există funcționari publici care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă au obligația de a verifica activitatea salariaților, în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, și de a asigura modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate în regim de telemuncă de funcționarii publici. Tot autoritățile și instituțiile publice trebuie să se asigure că funcționarii publici dețin mijloacele aferente tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și echipamente de muncă funcționale, sigure și necesare prestării muncii. Pe durata exercitării activității de telemuncă sau a muncii la domiciliu, funcționarii publici vor beneficia de toate drepturile recunoscute prin lege, mai puțin sporul pentru condiții vătămătoare de muncă.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.