AcasăSOCIALSe dă Ordin. Apa caldă la bloc nu mai poate fi oprită...

Se dă Ordin. Apa caldă la bloc nu mai poate fi oprită mai mult de 4 ori pe an

Se schimbă legislația. Oprirea furnizării de agent termic va fi penalizată

Potrivit unui proiect de ordin al ANRE privind standardele de performanță ale sistemului de încălzire centralizat, operatorii trebuie să ia măsuri astfel încât apa caldă și energia termică să nu se mai oprească accidental mai mult de 4 ori pe an. În ce privește reviziile și reparațiile programate, acestea nu mai pot depăși 250 de ore pe an. Încălcarea acestor prevederi va aduce după sine plata unor despăgubiri către locatarii de la bloc afectați.

Defecțiunile apărute la infrastructura operatorului serviciului de alimentare cu energie termică nu vor mai constitui o scuză pentru întreruperea alimentării cu apă caldă și căldură pentru cei care locuiesc la bloc. Un proiect de ordin al ANRE privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat stabilește limite clare ale opririrlor de furnizare a ape clade și a căldurii în apartamente, sub sancțiunea plății unor despăgubiri pentru proprietarii apartamentelor.

Scopul Standardului este de a stabili cerințe de calitate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET), indicatori de performanţă generali şi indicatori de performanţă garantaţi specifici SPAET, obligaţii de raportare a indicatorilor de performanţă realizaţi, precum și cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiilor sau despăgubirilor în cazul neîndeplinirii, din vina operatorilor, a unor cerinţe concrete de calitate. Standardul se va aplica operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepţia unor situaţii prevăzute expres (forţă majoră, condiţii meteorologice deosebite, nerespectarea obligaţiilor asumate de parteneri).

”Aplicarea Standardului generează penalizări financiare (nerecunoscute în preţurile/tarifele energiei termice) pentru operatorii care nu iau măsurile ce îi privesc în vederea îndeplinirii cerinţelor concrete de calitate a indicatorilor garantaţi specifici SPAET, dar și compensaţii financiare (reduceri ale facturilor) pentru consumatorii afectaţi de neîndeplinirea, din vina operatorului, a unei/unor cerinţe concrete de calitate/indicatori garantaţi specifici SPAET”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordin al ANRE.

250 de ore pe an

Potrivit proiectului de ordin al ANRE, la apariţia unei întreruperi neprogramate sau accidentale a funcţionării unor echipamente și instalaţii principale ale SACET (Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică), care conduce la o întrerupere sau la o limitare a SPAET, operatorul SPAET va comunica în cel mai scurt timp utilizatorilor afectaţi cauza şi durata estimată a respectivei întreruperi. Totodată, operatorul va lua toate măsurile care îl privesc pentru limitarea duratei întreruperilor accidentale. Nivelul garantat al indicatorului de performanţă pentru întreruperile programate este de 250 de ore pe an, iar nivelul garantat al indicatorului de performanţă pentru întreruperile accidentale este de 4 ori pe an. În cazul în care durata suplimentară a întreruperilor programate ale SPAET depăşeşte 250 de ore pe an, pentru fiecare oră suplimentară operatorul va plăti fiecărui utilizator cu care are încheiat contract şi care a fost afectat o compensație egală cu 0,03 % din valoarea ultimei facturi de energie termică emise. În cazul în care numărul de întreruperi accidentale ale SPAET depăşeşte nivelul garantat de 4 ori pe an, pentru fiecare întrerupere suplimentară operatorul SPAET va plăti fiecărui utilizator cu care are încheiat contract şi care a fost afectat o compensație egală cu 1% din valoarea ultimei facturi de energie termică emise.

Compensațiile, plătite automat

Pentru compensațiile datorate pentru depășirea nivelului permis de întreruperi programate și accidentale, plata se face în urma analizei trimestriale realizate de operatorul SPAET, fără a fi necesară transmiterea cererilor de către utilizatorii afectaţi. ”Plata compensaţiilor se poate face, după caz, prin luarea în considerare a sumelor corespunzătoare în facturile emise conform contractelor încheiate de operatorul SPAET cu solicitanţii. Pentru plata despăgubirilor (în cazul neîncadrării în parametri a agentului termic), operatorul SPAET poate conveni cu solicitanţii termene şi condiţii specifice de plată, conform procedurii specifice. Orice litigiu privind respingerea de către operatorul SPAET a unei cereri pentru acordarea de compensaţii conform prezentului Standard sau privind nerespectarea termenelor/condiţiilor de plată a unei compensaţii se supune soluţionării instanţelor judecătoreşti competente”, se mai precizează în proiectul de ordin al ANRE.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.