AcasăSOCIALS-a spart buba angajărilor pe pile la ANRE

S-a spart buba angajărilor pe pile la ANRE

Domeniul reglementării în energie, înțesat de ”experți”

Salariile de mii de euro de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei au făcut ca instituția să se poziționeze în topul firmelor de stat în care se angajează pe pile. Deși au mai fost semnalate în presă aceste aspecte, buba s-a spart la ANRE abia în urma unui raport de control al Curții de Conturi, care a depistat un dezmăț total, cu angajări ale unor persoane care nu aveau nicio legătură cu domeniul de activitate și cu majorări de salarii ilegale.

energieDacă stai să-i scuturi bine, la ANRE au rămas, accidental sau din necesitate, foarte puțini oameni competenți, pentru că angajările acolo se fac doar cu pile, având în vedere salariile uriașe obținute. Tocmai de aceea nu trebuie să mire pe nimeni când oamenii se plâng de abuzurile furnizorilor sau distribuitorilor de energie și gaze și nu le răspunde nimeni sau când persoanele juridice așteaptă mult și bine să-și obțină diferite autorizări.

După multe semnalări prin presă ale fenomenului, unele plângeri venind chiar din partea angajaților, care nu au mai suportat să vadă atâția incompetenți și habarniști care iau salarii mai mari ca ei, iată că buba s-a spart oficial, după un control al Curții de Conturi la ANRE. Verificările au scos la iveală că au fost aprobate și, implicit, acordate 1 sau 2 clase de salarizare unui număr de 291 de salariați ANRE în alte condiții decât cele stabilite prin Contractul de Muncă, respectiv, fără a avea la bază propunerile formulate în scris ale șefilor ierarhici ai salariaților, transmise spre negociere președintelui ANRE, din care să rezulte criteriile care au stat la baza acordării majorării salariale și performanța salariatului în ceea ce privește volumul, complexitatea, calitatea lucrărilor efectuate și gradul de realizare a sarcinilor.

De toate pentru toți

Curtea de Conturi a constatat cu stupefacție că ANRE nu are stabilite categoriile de funcții care reprezintă personalul de specialitate, criterii privind experiența necesară îndeplinirii atribuțiilor specifice fiecărei funcții și nici limitele maxime ale drepturilor salariale. Și asta în condițiile în care, potrivit OUG 33/2007, privind organizarea ANRE, personalul de specialitate trebuie să aibă studii tehnice, economice sau juridice și minimum 3 ani vechime în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale sau în activitatea de reglementare.

Anomalia a condus, în unele situații, la negocierea salariului de bază brut al personalului angajat în anul 2022 cu nerespectarea principiului diferențierii salariului de bază brut în funcție de pregătire profesională, experiență, performanță profesională, capacitate de inovație și soluționare a problemelor, complexitate, creativitate, coordonare și supervizare.

Astfel, în cazul a 2 salariați care și-au început activitatea în ANRE în anul 2022, s-a constatat acordarea unui număr de clase de salarizare peste media dintre clasa minimă și cea maximă a funcției, fără a fi precizate criteriile (pregătire profesională, experiență etc) avute în vedere. Unui consilier angajat pe durată determinată i-au fost acordare un număr de 40 de clase de salarizare, la diferență de 3 clase de limita maximă a funcției de consilier e 43 clase, limita minimă fiind de 23 de clase, iar unui referent de specialitate, care și-a început activitatea în ianuarie 20922 în cadrul Serviciului licențe, autorizații și atestate energie electrică, i-au fost acordate 33 de clase de salarizare, în condițiile în care acesta nu avea vechime în muncă și nici pregătire profesională în domeniu (fiind absolvent a Facultății de limbi și literaturi străine).

Experții ANRE

Totodată, inspectorii Curții de Conturi au descoperit angajarea unei persoane care nu îndeplinea cerințele specifice postului pe care l-a ocupat, fiind încadrată ca Expert, în condițiile în care nu a dovedit la data angajării îndeplinirea condițiilor de studii și experiență în domeniul de activitate, având o experiență de circa 1 lună în funcția de consilier juridic la o societate cu capital privat.

Potrivit Fișei postului, pentru funcția de expert angajat la Cabinetul Președintelui ANRE, angajatul trebuia să fie absolvent de studii universitare de master sau echivalente, ori în dosarul profesional a fost prezentată o adeverință (nu diplomă) din care rezultă că persoana în cauză este absolventă a Facultății de Drept, precum și 2 diplome emise de o universitate din Franța, diplome care nu sunt recunoscute și echivalate potrivit legislației din România. Tot în fișa postului, expertul trebuia să aibă experiență în domeniul de activitate sau în activitatea de reglementare și, printre altele, să asigure consiliere președintelui pe domeniul economic, financiar-contabilitate, precum și pe diferite teme specifice din ANRE. Cu toate acestea, angajata nu are studii economice, nici în domeniul financiar-contabilitate, aceasta finalizând studii juridice cu un an înainte de angajarea la ANRE și profesând la o firmă privată ca asistent manager (secretară), aproape un an, și consilier juridic, timp de o lună și jumătate.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.