AcasăSOCIALPSD intră la rupere în curtea ANAF. Organele fiscale, obligate să plătească...

PSD intră la rupere în curtea ANAF. Organele fiscale, obligate să plătească penalități cetățenilor

Dictatura ANAF pare să se apropie de sfârșit. Parlamentarii PSD au decis să intre în curtea instituției și să introducă pedepse pentru abuzurile la care sunt supuși cetățenii. Astfel, pentru orice sumă datorată de ANAF și neachitată în termen de 5 zile, se vor institui penalități, majorări de întârziere și dobânzi. Mai mult, conturile nu vor mai putea fi blocate la grămadă, ci doar pentru suma datorată, iar băncile vor fi obligate să deblocheze, din oficiu, conturile, după stingerea datoriei.

Cetățenii vor primi bani în plus de la organele fiscale

După neregulile și deficiențele majore semnalate de Curtea de Conturi la ANAF, parlamentarii PSD au decis să intervină și să normalizeze relația dintre fisc și cetățean. Potrivit proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală, cererile depuse de contribuabil/plătitor la organul fiscal se vor soluţiona de către acesta în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Instituțiile ANAF vor fi obligate să restituie, la cerere, contribuabilului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată, strict în acest termen.

În plus, organele fiscale vor fi nevoite să restituie din oficiu sumele reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, în termen de cel mult 15 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de impunere. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, organul fiscal va datora contribuabilului/plătitorului, penalităţi de întârziere din ziua imediat următoare expirării termenelor de 5 zile sau de 15 zile, după caz, până la data stingerii obligaţiei datorate. Nivelul penalităţii de întârziere va fi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere pentru restituirea sumelor încasate fără a fi datorate, iar penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, susțin parlamentarii.

1% pe zi pentru întârzierea rambursărilor

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, organul fiscal local va datora contribuabilului/plătitorului majorări de întârziere din ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut în lege, până la data stingerii obligaţiei datorate, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Nivelul majorării de întârziere va fi de 1% din cuantumul sumelor nerestituite sau nerambursate, calculată începând cu ziua imediat următoare expirării termenului.

”Poprirea bancară se ridică din oficiu la data consemnării de către terţul poprit a cuantumului creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, fără a fi necesară comunicarea deciziei de ridicare a popririi. Măsura indisponibilizării conturilor va avea ca obiect exclusiv sumele datorate în dosarul de executare, din conturile de disponibilităţi ale debitorului poprit”, se arată în proiectul de lege. Inițiatorii proiectului de act normativ spun că s-a identificat existenţa a numeroase sesizări venite din partea contribuabililor, privind intervalul mare de timp între data plăţii sumelor poprite şi data deblocării conturilor bancare, precum și situații în care au fost blocate toate conturile și indisponibilizate toate sumele pentru o datorie la Fisc de 100 de lei. În consecință, cetățenii erau puși în situaţia de a nu a avea posibilitatea să-şi utilizeze cardurile bancare pentru diverse plăţi curente, inclusiv atunci când erau plecaţi din ţară.

Egalitate în fața legii

Potrivit parlamentarilor PSD, iniţiativa legislativă vizează crearea unui cadru legal în vederea respectării principiului constituţional care statuează egalitatea în faţa legii. În baza acestui principiu, prevederile actului normativ urmăresc realizarea unui tratament de egalitate în relaţia stat-cetăţean, respectiv organ fiscal -contribuabil/plătitor, statul, în raport cu cetăţenii săi, neputând abuza de poziţia sa dominantă, în speţă, organul fiscal, în raport cu contribuabilul/plătitorul, consideră inițiatorii proiectului. ”Instituirea unui tratament diferit trebuie să fie justificată obiectiv şi rezonabil, or nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalităţi de întârziere, precum şi majorări de întârziere doar în sarcina debitorului – contribuabil/plătitor, iar nu şi în sarcina debitorului – organ fiscal, ambii fiind în aceeaşi situaţie juridică: debitori într-un raport de drept fiscal, aceleaşi reguli care se impun contribuabilului/plătitorului, trebuie să fie aplicate si organului fiscal. Organul fiscal trebuie să fie sancţionat şi/sau amendat în acelaşi fel cu contribuabilul/plătitorul, atunci când nu-şi respectă obligaţiile sau întârzie în îndeplinirea lor”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.