AcasăSOCIALNoi modificări privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, din 2023. Nu...

Noi modificări privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, din 2023. Nu toate mamele vor primi mai mulți bani

indemnizatieNoi modificări privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, din 2023. Nu toate mamele vor primi mai mulți bani

Este oficial! Indemnizația de creștere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleți sau multipleți crește cu 50%. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleți sau multipleți. Măsura este cuprinsă în OUG 164/2022 care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 7 decembrie 2022.

Indemnizația pentru creșterea gemenilor, tripleților sau multipleților, majorată cu 50%

În prezent, părintele care se află în CCC primește pentru fiecare copil născut din cadrul aceleași sarcini 1.314 lei (indemnizația minimă) pe lângă indemnizația aferentă veniturilor ultimelor 12 luni din perioada de 24 de luni dinaintea nașterii.

La fel se procedează și în situația în care cât timp se află într-un CCC are loc o nouă naștere. În schimb, după ce OUG 111/2010 va fi modificat, suma totală pe care părinții aflați în concediul de creștere o vor primi va fi egală cu indemnizația aferentă veniturilor plus încă jumătate din această sumă.

„Am propus şi s-a aprobat majorarea cu 50% a indemnizaţiei de creştere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleţi sau multipleţi, cu sprijinul miniştrilor Muncii şi Finanţelor cărora le mulţumesc. Reparăm, astfel, o nedreptate care se face de ani de zile acestor părinţi. În şedinţa de astăzi a Guvernului, a fost adoptată această modificare legislativă care le va permite mamelor de gemeni, tripleţi sau multipleţi să primească, începând cu al doilea bebeluş, 50% în plus la indemnizaţia de creştere a copilului.

Aceeaşi măsură se va aplica şi pentru mamele cu sarcini suprapuse, adică în cazul acelor mame care nasc din nou în perioada concediului de îngrijire a copilului. Am propus modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi mă bucur că am primit sprijinul colegilor mei Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, care ne-a alocat bugetul necesar. Mulţumesc Elenei Tudor, preşedinta ANPDCA, şi colegilor din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie”, a anunțat și Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Cine beneficiază de indemnizația de creștere a copilului

Indemnizația de creștere a copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, solicitanții trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

► Opis în original, se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției;

► Cerere tip în original pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi;

► Copie după actul de identitate al solicitantului;

► Copie după actul de identitate al celuilalt părinte;

► Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul sau după hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, după caz;

► Copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență, după caz;

► Copie după certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;

► Copie după certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi;

► Copie după livretul de familie (În cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie);

► Adeverință în original eliberată de angajator din care să rezulte următoarele:

• solicitantul a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, timp de 12 luni, în ultimele 24 luni anterior nașterii copilului.

• valoarea venitului lunar lunare (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă);

• prima și ultima zi de concediu de maternitate;

• data împlinirii celor 42 zile reprezentând concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creștere a copilului;

► Copie după dovada suspendării activităţii / încetării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional);

► Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate.

► Adeverința în original în care se specifică perioada concediului de maternitate și sumele primite pe fiecare lună;

► Declaraţie în original privind protecţia datelor cu caracter personal;

► Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal;

În cazul în care, solicitantul dorește să primească indemnizația într-un cont bancar este necesar să prezinte o dovadă eliberată de bancă.

author avatar
Andreea Vlad