AcasăSOCIALMinisterul Sănătății introduce, pe șest, coplata pentru pacienți

Ministerul Sănătății introduce, pe șest, coplata pentru pacienți

Un medic din Iaşi şi-a internat propriii părinţi în spital vreme 1.229 de zile în 6 ani. Doctorul a fost concediat!

Noile norme de aplicare a Contractului- cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, dintr-un proiect de ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Ministerului Sănătății, introduc coplata pentru pacienți din luna aprilie a acestui an. Ordinul încalcă astfel o Ordonanță de Urgență apărută în Monitorul Oficial din ultima zi a anului 2021, care prevede amânarea coplății până în anul 2025.

Potrivit ultimei variante a Ordinului comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care aprobă normele metodologice ale Contractului- cadru de reglementare a condiţiilor acordării asistenţei medicale, coplata pentru pacienți va fi introdusă din aprilie 2021. Măsura a fost instituită în 2019, dar a fost amânată succesiv.

Potrivit proiectului de ordin de adoptare a normelor metodologice, la nivelul asistenţei medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, pentru serviciile medicale acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG de către spitalele private pentru care se încasează contribuţie personală, a fost clarificat modul de completare a decontului detaliat eliberat la externare și transmis în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate odată cu raportarea lunara.

Astfel, se solicită completarea cu suma care reprezintă diferența dintre tariful practicat de furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului, termenele și modalitatea de plată a acesteia fiind stabilite între furnizor și pacient. Totodată, trebuie raportată suma reprezentând contribuţia personală, cu consimţământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească şi costurile asociate acestora.

Cum se calculează contribuția personală

Potrivit proiectului de ordin, afișat pe site-ul CNAS, contribuţia personală va reprezenta diferenţa dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului, şi va fi afișată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi la sediul acestora, într-un loc vizibil.

Contribuţia personală a asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi finanţate prin sistem DRG se detaliază în devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului. Devizul estimativ se poate modifica pe perioada internării asiguratului în funcţie de evoluţia clinică, cu consimţământul acestuia sau al reprezentantului legal. Furnizorii privaţi au obligaţia să elibereze asiguratului căruia i-au fost acordate servicii pentru care se încasează contribuţie personală decontul la externare detaliat referitor la serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate pentru rezolvarea cazului, precum şi toate celelalte servicii medicale şi/sau nemedicale prestate asiguratului în perioada cuprinsă între comunicarea devizului estimativ şi externarea acestuia, însoţit de documentele fiscale, detaliate conform decontului.

S-a anulat amânarea

Ordonanța de Urgență nr. 145/31 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, prevedea însă amânarea coplatei pentru pacienți până în 2025, astfel că proiectul de ordin emis de CNAS și Ministerul Sănătății este cel puțin dubios. În motivarea ordonanței se arăta că este necesară asigurarea dreptului cetățenilor ”de a beneficia de servicii medicale și fără a plăti o contribuție personală și pentru a asigura totodată protecția asiguraților față de costurile serviciilor medicale din ambulatoriul clinic și paraclinic, în caz de boală, potrivit principiilor sistemului asigurărilor sociale de sănătate”.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.