AcasăSOCIALLovitură pentru români. Condiții draconice pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă

Lovitură pentru români. Condiții draconice pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă

Doar cei care vor putea demonstra că nu poluează vor avea acces la apă potabilă

Cei aproape 28% dintre români care nu sunt racordați la rețeaua de apă potabilă vor fi nevoiți să cheltuie bani grei pentru a avea acces la această resursă. Ministerul Mediului a decis să modifice fundamental Legea apelor și să introducă mai multe condiții pentru extinderea rețelelor. Totodată, aproape toate tarifele percepute în acest sector se vor dubla, motivul invocat fiind imposibilitatea co-finanțării proiectelor din PNRR.

Potrivit unui proiect al Ministerului Mediului, care modifică Legea apelor, realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente nu se va mai putea face fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare.

Cuvântul nou introdus în actul normativ este ”concomitent”, astfel că nimeni nu va mai putea avea acces la rețeaua de apă potabilă dacă nu se realizează, în același timp, și rețeaua de canalizare. Tot ca noutate referitor la acest aspect este introducerea obligației pentru românii care vor să beneficieze de apă potabilă de a realiza sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare. În ce privește sistemele de colectare a apelor uzate, potrivit unei reglementări impuse de UE și transpusă în legislația noastră, primăriile au început deja să trimită locuitorilor somații pentru declararea foselor septice, urmând a se realiza și un control masiv ale acestora. Măsurile sunt însă abuzive, atâta timp cât autoritățile nu au fost în stare să facă investiții în rețelele de canalizare, jumătate dintre români neavând asemenea sisteme. Primarii s-au plâns de faptul că unii locuitori nu reușesc să se racordeze la canalizare, chiar în condițiile în care aceasta a fost adusă în fața porților, dat fiind nivelul ridicat de sărăcie din mediul rural, investițiile racordării ajungând la câteva mii de lei.

Apele Române ies de sub papucul UE

Potrivit unei prevederi legislative din 2018, studiile hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor sau de transport al poluanților în resursele de apă subterană, după caz, care stau la baza dimensionării lucrărilor aferente soluției tehnice selectate și recomandate în studiul de fezabilitate, puteau fi întocmite doar de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene. Totodată, documentaţiile de fundamentare ar fi trebuit să demonstreze că titularul proiectului se poate conforma cerinţelor legale. În proiectul de act normativ al Ministerului Mediului, prevederea rămâne, dar se introduce o excepție, astfel că studiile hidrologice și hidrogeologice elaborate pentru investițiile promovate de unitățile din subordinea Administrației Naționale ”Apele Române” vor putea fi întocmite de serviciile de specialitate din cadrul acestora și validate prin expertiză de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Noi contribuții și tarife mai mari

Ministerul Mediului introduce, în proiectul de act normativ, o nouă taxă, care se va reflecta în facturile la apă. Este vorba despre contribuția aferentă cheltuielilor generale de administrare, întreținere și dezvoltare, pentru gestionarea durabilă a infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, în cotă fixă, care va fi aplicabilă tuturor utilizatorilor resurselor de apă pe categorii de resurse şi utilizatori. Mai mult, utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, vor avea obligaţia să plătească, după caz, lunar / trimestrial / semestrial / anual, cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a apelor, în caz contrar, aplicându-li-se penalităţi de întârziere. Totodată, cuantumurile contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, tarifelor şi penalităţilor pentru abateri de la prevederile reglementate aferente mecanismului economic se vor indexa anual, prin aplicarea indicelui anual al preţurilor de consum.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.