AcasăSOCIALLegea pensiilor 2024. Femeile şi bărbaţii ies la pensie la 65 ani...

Legea pensiilor 2024. Femeile şi bărbaţii ies la pensie la 65 ani / Ce români sunt favorizaţi

postas-pensie

Guvernul a reuşit să aducă egalitatea între bărbaţi şi femei. Vârsta standard de pensionare este 65 de ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării pregătite de iniţiatorii legii.

Proiectul Legii Pensiilor 2024 poate fi consultat AICI

Formula de calcul a pensiei

 • Pensia = VPR x numărul total de puncte
 • Numărul total de puncte reprezintă numărul de puncte contributive, numărul de puncte necontributive și numărul de puncte de stabilitate.
 • VPR = VPP/25
 • VPR – valoarea punctului de referință. VPP – valoarea punctului de pensie

Ce vizează Legea Pensiilor 2024

La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă este 81 lei.

Principalele aspecte urmărite vizează ”asigurarea unui sistem de pensii sustenabil din punct de vedere financiar prin includerea în noua legislaţie a unei formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar, potrivit principiului contributivităţii, a unui mecanism de indexare a pensiilor clar şi corelat cu realităţile economice”.

Stagiul complet de cotizare reprezintă perioada de timp în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv, pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau a pensiei anticipate.

Stagiul minim de cotizare reprezintă perioada minimă de timp în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

”Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5”, se mai arată în document.

Cum se acordă pensia, în funcţie de tipurile ei:

Pensia anticipată

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 5 ani.

”La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar şi a satisfăcut serviciul militar.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, mai arată iniţiatorii proiectului de lege.

Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi care au capacitatea de muncă diminuată.

Pensia de urmaş

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Pensia pentru muncă în condiţii de handicap

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în Anexa nr. 5:

 • cu 15 ani, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin 20 de ani;
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Tipuri de pensie, în România

 • Pensie pentru limită de vârstă – condiționată de realizarea unui stagiu minim de 15 ani contributiv
 • Pensie de invaliditate – se mențin cele trei grade (grav, accentuat, mediu) care vor fi redefinite: – gradul I – deficiența funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută; – gradul II – deficiența funcțională accentuată și capacitate de autoservire păstrată parțial; – gradul III – deficiența funcțională medie și capacitate de autoservire păstrată;
 • Pensia anticipată – condiționată de un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani. (*) Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare, cu o penalizare maximă de 24%, față de 30% cât este în prezent. (*) Nu vor fi luate în calcul perioadele necontributive: șomaj, spor de grupă etc.
 • Pensie de urmaș – se mențin prevederile actuale.
author avatar
Andrei Ștefan