AcasăSOCIALDirectivă UE: FGA are termen de 6 luni să plătească despăgubirile RCA

Directivă UE: FGA are termen de 6 luni să plătească despăgubirile RCA

Cresc despăgubirile pentru accidente

Conform unei directive UE, pe care ASF a transpus-o, deja, într-un proiect legislativ, Fondul de Garantare a Asiguraților este obligat să plătească despăgubirile din dosarele RCA ale firmelor falimentare în termen de șase luni de la depunerea solicitării. Totodată, aceeași directivă europeană obligă firmele de asigurări să majoreze limitele de despăgubire ale polițelor  la 6.450.000 euro pentru vătămările corporale și la 1.300.000 de euro pentru daune materiale.

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a transpus într-un proiect de act normativ Directiva (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute în directiva europeană este obligativitatea pentru Fondul de Garantare a Asiguraților de a plăti despăgubirile în dosarele RCA ale companiilor intrate în faliment în termen de maximum șase luni de la depunerea cererii păgubitului.

”Statele membre se asigură că fondul de garantare, cel puțin pe baza informațiilor primite la cererea sa de la persoana prejudiciată, furnizează persoanei prejudiciate o ofertă justificată de despăgubire sau un răspuns motivat, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, în termen de trei luni de la data la care persoana prejudiciată și-a prezentat cererea de despăgubire organismului respectiv. În cazul în care se datorează despăgubiri, fondul de garantare plătește despăgubirea persoanei prejudiciate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de trei luni de la acceptarea de către persoana prejudiciată a ofertei justificate de despăgubire”, se precizează în directiva europeană. Totodată, statele membre trebuie să se asigure că fondurile de garantare dispun de toate prerogativele și competențele necesare pentru a putea coopera în timp util cu alte astfel de organisme din alte state membre și cu alte părți interesate, inclusiv cu o societate de asigurare care face obiectul unei proceduri de faliment sau de lichidare, cu administratorul sau lichidatorul acesteia și cu autoritățile naționale competente ale statelor membre, în toate etapele procedurii. O astfel de cooperare include solicitarea, primirea și furnizarea de informații, inclusiv cu privire la detaliile unor cereri specifice, dacă este cazul.

Crește limita despăgubirilor

Potrivit actului normativ european, care va fi transpus în legislația românească, fără a aduce atingere garanțiilor de o valoare mai mare eventual stabilite de statele membre, fiecare stat membru trebuie să solicite ca sumele pentru care este obligatorie asigurarea RCA să fie, în cazul vătămărilor corporale, de minimum 6.450.000 euro per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, sau 1.300.000 euro pentru fiecare persoană prejudiciată. În cazul daunelor materiale, limita minimă a despăgubirilor va fi de 1.300.000 euro per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. ”În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, sumele minime se convertesc în moneda lor națională prin aplicarea cursului de schimb în vigoare la data calculării noilor sume minime. Din cinci în cinci ani, începând de la 22 decembrie 2021, Comisia va revizui sumele despăgubirilor în concordanță cu indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), stabilit în temeiul Regulamentului (UE) 2016/792 al Parlamentului European și al Consiliului”, se arată în directiva europeană.

RCA pentru toate vehiculele

Aceeași directivă europeană extinde obligativitatea încheierii poliței RCA și pentru trotinete electrice și orice alte vehicule acționate exclusiv în mod mecanic pe uscat, dar care nu se deplasează pe șine, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau o masă proprie maximă mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h. Totodată, RCA-ul va fi obligatoriu și pentru orice remorcă utilizată de aceste vehicule, indiferent dacă este cuplată sau necuplată.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.