AcasăSOCIALDezvăluire șoc! Legile românești, date în favoarea băncilor

Dezvăluire șoc! Legile românești, date în favoarea băncilor

Românii, și abuzați de bănci, și cu banii luați

Consumatorii produselor financiare sunt absolut neprotejați în fața abuzurilor băncilor din cauza legislației permisive și a sancțiunilor simbolice aplicate de legile românești. Această concluzie reiese chiar dintr-un raport de audit al Curții de Conturi, care semnalează cuantumul redus al amenzilor prevăzute, precum și posibilitatea de a plăti jumătate din minimul sancțiunilor.

Legislația actuală în materie de protecție a consumatorilor este atât de aberantă încât a ajuns să protejeze pe oricine altcineva în afara de consumatori. Concluziile raportului de audit al Curții de Conturi privind activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sunt halucinante și arată cât de vulnerabili sunt cetățenii în fața abuzurilor și clauzelor abuzive ale instituțiilor financiare bancare și nebancare. ”Legislația incidentă nu este menită  să descurajeze faptele sancționabile în special din domeniul produselor și serviciilor financiare, întrucât cuantumul redus al amenzilor este completat și de prevederile art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care dă posibilitatea  ca  operatorul financiar sancționat, să poată achita jumătate din minimul amenzii aplicate. Astfel, este necesară analizarea oportunității  inițierii unor demersuri legale privind remedierea imperfecțiunilor legislației aplicabile în cazul constatării și sancționării de către comisarii ANPC a contravențiilor, fie prin actualizarea cuantumurilor minime și maxime ale amenzilor, fie prin eliminarea aplicabilității prevederilor art. 28 alin (1) din OG nr.  2/2001  privind  regimul  juridic al contravenţiilor, adoptată cu modificări prin Legea nr.  203/20.07.2018 privind  măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale  (potrivit cărora contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării  procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ)”, se arată în raportul de audit al Curții de Conturi. Totodată, controlul a relevat și faptul că nivelul amenzilor nu a fost actualizat, deși acest lucru era prevăzut în mod expres în actele normative din acest domeniu.

Clienții băncilor, țepuiți prin lege

Curtea de Conturi atrage atenția asupra unei anomalii grave create de lacunele din legislație, care a creat premisele respingerii în instanță a solicitărilor ANPC de a restitui consumatorilor sumele percepute în  baza unor clauze abuzive introduse în contracte (de exemplu: Legea nr. 193/06.11.2000 nu prevede restituirea de către operatorii financiari   bancari a sumelor percepute ca urmare a introducerii în contractele de credit a unor clauze abuzive). ”Legislația incidentă nu protejează îndeajuns personalul ANPC, existând cazuri în care comisarii din  cadrul serviciului de produse și servicii financiare au fost supuși unor presiuni (amenințări și plângeri penale), atât din partea petiționarilor, cât și din partea operatorilor financiar-bancari verificați. Totodată, au existat situații de obstrucționare a verificărilor ori atitudini arogante și opozabile din partea operatorilor verificați la adresa comisarilor ANPC. Mai mult, încă de la înființare, structura cu atribuții în înregistrarea intermediarilor de credite, a fost nefuncțională (a funcționat cu un singur post ocupat), creând astfel premisele neîndeplinirii obiectivelor”, se mai precizează în raportul de audit.

Piedici la declararea insolvenței persoanelor fizice

În  majoritatea cazurilor, deciziile de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, respectiv deciziile prin care constată că situaţia financiară  a debitorului este iremediabil compromisă şi prin care se sesizează instanţa pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active, nu au fost emise de către Comisiile de insolvență la nivel teritorial în termenul legal, semnalează Curtea de Conturi. Totodată, în perioada auditată, la nivelul tuturor regiunilor a existat un număr nesemnificativ de cereri de insolvență pe bază de plan de  rambursare a datoriilor, fapt ce se poate explica și prin lipsa promovării în mass-media a atribuțiilor ce derivă din Legea nr. 151/18.06.2015, precum și prin faptul că au fost elaborate și aprobate cu întârziere criteriile de trai rezonabil și formularul tipizat de cerere.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.