AcasăSOCIALDezmăț la liberalizarea pieței gazelor. Românii trebuie să plătească garanții

Dezmăț la liberalizarea pieței gazelor. Românii trebuie să plătească garanții

Contractele furnizorilor de gaze, pline de clauze abuzive

În toate contractele oferite de distribuitorii de gaze, după liberalizarea pieței, sunt prevăzute drepturi ale furnizorilor de a solicita garanții în bani sau chiar imobiliare, avertizează Consiliul Concurenței. Totodată, în analiza efectuată pe piața liberalizată, au fost constatate și penalități excesive în contractele oferite de distribuitori.

Raportul intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici, efectuat de Consiliul Concurenței, a scos la iveală prevederi contractuale abuzive ale furnizorilor în relația cu consumatorii. Printre acestea se numără și solicitarea de garanții de către furnizorii de gaze, care să acopere eventuale întârzieri la plata facturilor, precum și eventuale deteriorări ale echipamentelor.

”În ceea ce privește garantarea îndeplinirii obligațiilor, cvasi-totalitatea ofertelor și contractelor analizate prevăd dreptul furnizorilor de a solicita clienților casnici constituirea de garanții, acestea având, în principal, finalitatea de a asigura îndeplinirea la timp a obligațiilor de plată a contravalorii gazelor naturale consumate, inclusiv în situațiile în care se constată, conform prevederilor legale în vigoare, acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau acțiuni de sustragere a gazelor naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare. Există însă și furnizori care pot solicita de la consumatorii casnici achitarea în avans a unei cantități de gaze naturale înainte de începerea furnizării sau chiar constituirea de garanții reale (ipotecă imobiliară) asupra unor imobile aflate în posesia acestora. Înserarea în conținutul contractelor de furnizare a unor garanții excesive, dublată și de impunerea unor instrumente de garantare disproporționate în raport cu riscul asigurat (ipoteci imobiliare) afectează posibilitatea clienților casnici de a opta în favoarea anumitor furnizori și ofertelor acestora, implicând totodată costuri suplimentare pe care nu toți clienții casnici și le pot permite” se arată în raportul Consiliului Concurenței.

Penalitățile, mai mari decât debitele

Investigația Consiliului Concurenței a depistat clauze contractuale în cuprinsul condițiilor sale de furnizare a gazelor naturale ce prevăd expres că penalitățile de întârziere pot depăși valoarea debitului asupra căruia sunt calculate. Totodată, analiza a identificat oferte, respectiv contracte, care stabilesc alte valori ale penalităților de întârziere în caz de neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor de plată, anumiți furnizori rezervându-și dreptul de a percepe penalități egale cu dublul nivelului dobânzii reglementate de legislația de procedură fiscală, și anume 0,04% pe zi din suma neachitată la scadență. ”Există și oferte propuse de 8 furnizori destinate consumatorilor finali casnici care impun un procent și mai mare, clienții riscând penalități în cota de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii scadente și neachitate.

În cazul ofertelor elaborate de anumiți furnizori, deși condițiile contractuale de furnizare folosite de aceștia prevăd plata unor penalități de întârziere, nivelul acestora nu este prevăzut expres, o astfel de omisiune fiind de natură a induce în eroare clienții casnici privind întinderea obligațiilor pecuniare pe care și le asumă prin semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale. Impunerea, în sarcina clienților finali casnici, a unui nivel ridicat al penalităților de întârziere în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor de plată, dublat și de posibilitatea depășirii valorii debitului principal datorat reprezintă veritabile riscuri pentru clienții finali casnici, în special pentru clienții casnici vulnerabili, care pot fi obligați la plata unor sume vădit disproporționate în raport de prejudiciul direct și nemijlocit suferit de către profesionist”, se mai precizează în raportul Consiliului Concurenței.

Încălcări ale legii

Deși prin dispozițiile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale este recunoscut dreptul clienților finali de gaze naturale de a-și schimba, în mod gratuit, furnizorul de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării, investigația Consiliului Concurenței a identificat prezența pe piață a unor furnizori ale căror condiții contractuale impun bariere clienților finali casnici în schimbarea furnizorului de gaze naturale. Astfel, clauzele contractuale obligau clientul casnic să achite furnizorului toate costurile suportate ca urmare a constituirii stocului minim de gaze naturale, ori obligau  clientul casnic, atunci când acesta intenționează să declanșeze procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale, la plata în favoarea furnizorului, cu titlu de despăgubiri, a unor sume de bani sau a contravalorii unei cantități de gaze naturale prevăzute în contract.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.