AcasăSOCIALDezastru la Primăria Sectorului 1. Curtea de Conturi ”flutură” cătușele

Dezastru la Primăria Sectorului 1. Curtea de Conturi ”flutură” cătușele

Clotilde Armand este exemplul elocvent că USR doar dă din gură

Controalele Curții de Conturi la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, de la USR, au scos la suprafață nereguli uriașe, care au adus prejudicii enorme la buget. Astfel, au fost depistate lucrări neefectuate, dar plătite, sume mari blocate nejustificat în conturi, plata unor cursuri de formare profesională la un liceu, printr-un contract cu o firmă neautorizată, precum și casarea pe hârtie a unor autovehicule în valoare de peste 730.000 lei.

”Prima noastră realizare a fost să curăţăm primăria de corupţie”, a afirmat, în ianuarie, primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand. Cu toate acestea, raportul de audit pe anul 2022 al Curții de Conturi arată nereguli uriașe la primărie, precum și prejudicii enorme aduse bugetului.

Astfel, inspectorii au constatat menținerea, peste termenul de 3 luni, în contul decontări din operațiuni în curs de clarificare, a sumei de peste 700 milioane de lei, din care suma de 67 milioane lei trebuia trecută pe cheltuieli, pentru 83 milioane lei nu s-au constituit provizioane, pentru suma de 633 milioane lei nu se cunoaște stadiul dosarelor pe rolul instanțelor, iar pentru suma de 985.000 lei, reprezentând sume plătite ilegal de Sectorul 1 către SC Eco Sud SA, nu au fost întreprinse toate demersurile în vederea încasării, existând riscul stingerii prin prescriere a dreptului la acțiune pentru recuperarea acestor bani. Menținerea sumei de peste 700 milioane de lei în acel cont a avut drept consecinâțe denaturarea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din Bilanț, precum și a cheltuielilor raportate în contul de execuție și contul rezultat patrimonial.

Totodată, Primăria Sectorului 1 a menținut nejustificat în soldul contului ”Active fixe corporale în curs de execuție” a sumei de 31,4 milioane de lei, reprezentând contravaloarea unei lucrări de investiții finalizate și recepționate, cu consecința denaturării cheltuielilor raportate. O altă neregulă majoră depistată de Curtea de Conturi a fost recepționarea și decontarea unor prestări de servicii – execuția de lucrări de reparații curente, în sumă totală de 5,8 milioane de lei, fără existența tuturor documentelor justificative care să conțină toate datele și elementele prevăzute de lege pentru identificarea lucrărilor executate, care să demonstreze executarea lucrărilor, cu consecința denaturării cheltuielilor raportate în contul de execuție.

Cheltuieli nelegale

Controalele au evidențiat efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă totală de 431.904 lei. Printre acestea s-au numărat plata nejustificată a unor servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative în sumă de 124.512 lei, prin facturarea și acceptarea la decontare a unor servicii și lucrări neexecutate, și angajarea și plata nejustificată de către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” a sumei de 263.460 lei, prin încheierea unui contract de prestări servicii de formare continuă a cadrelor didactice cu un furnizor neacreditat în acest scop de Ministerul Educației și de la alt articol bugetar, neavând prevederi bugetare cu această destinație.

Măsurile impuse de Curtea de Conturi în aceste cazuri au fost înregistrarea debitului și recuperarea diferenței de 58.310 lei neîncasată de la Societatea Tonka Technology SRL, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente, și înregistrarea debitului și recuperarea sumelor plătite nelegal pentru participarea la cursurile de formare profesională prestate de furnizorul SC Future Training SRL, inclusiv a contravalorii cazării participanților la aceste cursuri (247.460 lei).

Mașini casate doar pe hârtie

Verificările inspectorilor au mai scos la iveală întocmirea unor documente de scoatere din folosință, casare, dezmembrare și valorificare a unor mijloace auto în valoare totală de 738.866 lei ca deșeuri, incomplete și neconforme cu realitatea, având drept consecință imposibilitatea radierii din circulație a acestora. ”Cauza producerii abaterii a fost neimplementraea la nivelul entității a unui sistem de control intern eficient, astfel că nu s-a urmărit legalitatea operațiunilor de scoatere din evidență a mijloacelor fixe, activele și capitalurile proprii fiind diminuate nejustificat cu suma de 738.866 lei”, se arată în raportul Curții de Conturi. Instituția a solicitat Primăriei Sector 1 luarea măsurilor de clarificare a diferenței de 5,121 tone deșeuri metal și constituirea unei comisii pentru stabilirea eventualelor răspunderi pentru întocmirea unor documente care nu corespund realității, cuantificarea eventualelor consecințe și luarea măsurilor potrivit legii.

Plăți ineficiente la salubrizare

Potrivit raportului de audit, Primăria Sectorului 1 nu a respectat prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pe raza municipiului București, având drept consecință efectuarea unor plăți ineficiente în cuantum de 961.902 lei. Totodată, inspectorii au constatat încheierea a două contracte de asociere pentru o suprafață din terenul aferent Parcului Bazilescu, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, fără aprobarea acestuia și fără acordul prealabil al Consiliului General, contrar prevederilor locale. Cauza producerii abaterii a fost necunoașterea și neaplicarea legislației în materie privind condițiile asocierii cu o persoană juridică pentru un bun aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local. Mai mult, Primăria Sectorului 1 nu a implementat în totalitate măsurile dispuse la misiunile anterioare de audit, Curtea de Conturi avertizând administrația că nerecuperarea prejudiciilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.