AcasăSOCIALCe acte trebuie să depui la dosar pensie 2023. Documente pentru pensionare...

Ce acte trebuie să depui la dosar pensie 2023. Documente pentru pensionare anticipată, de boală sau la limită de vârstă

Întocmirea unui dosar pensie 2023 poate fi destul de dificilă, pentru că trebuie să faci rost, dacă nu le ai deja, de acte foarte importante.

Pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sunt prevăzute condițiile în care angajații se pot pensiona anticipat și numărul de ani de contribuție pe care trebuie să îl aibă.

Dosar pensie 2023 la limită de vârstă

Vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele sexe.

Acte necesare:

 • cerere pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă (în funcție de pensia pentru care te încadrezi)
 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă/stagiu de cotizare sau vechimea în serviciu (adeverințe), dacă este cazul
 • livretul militar (original şi copie), dacă este cazul
 • diplomă de studii universitare (original şi copie) şi/sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale și/sau deosebite, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul
 • procură specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetăţenii străini şi/sau români cu domiciliul în străinătate există posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioadă de 18 luni, prin care să fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoană care urmează a efectua, în numele titularului, toate operaţiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si încasarea pensiei cuvenite.

Acte necesare pentru pensie de boală

Documente necesare pentru dosarul privind pensia de boală sau invaliditate:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
 • Carnetul de muncă în original și copie
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP în original și copie
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultor, în original și copie
 • Alte acte privind vechimea în muncă
 • Acte de stare civilă: certificat de naștere, certificat de căsătorie, buletin în original și copie
 • Livretul militar original și copie
 • Diploma de absolvire a învățământului universitar, original și copie, și adeverință privind durata studiilor și faptul că au fost urmate la zi
 • Dovada echivalării de statul român a cursurilor unor instituții de învățământ universitar din străinătate
 • Adeverință privind sporurile reglementate prin lege sau prin contract de muncă individual sau colectiv în original
 • Adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă în condiții speciale sau deosebite, dacă e cazul
 • Procura specială pentru mandatar, original și copie (dacă e cazul)
 • Decizia medicală asupra capacității de muncă, în original
 • Adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/ copie după ultimul certificat de concediu medical, sau adeverința încetării calității de asigurat, în original
 • Copie după formulare pentru înregistrarea accidentului de muncă, dacă e cazul.

Dosar pentru pensia anticipată

Ai nevoie de următoarele acte:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
author avatar
Andreea Vlad
2.760 afisari

1 COMENTARIU

 1. Vreau un număr de telefon pentru aceste produse, eu sînt pensionară și la finalizarea comenzii cere un cont eu nu am si nici nu vreau decit cu banii la livrare.
  .

Comments are closed.

Nu rata să citești

Ultimele știri