AcasăSOCIALBACALAUREAT 2022. Luni încep probele de evaluare a competențelor/Calendarul anunțat de Ministerul...

BACALAUREAT 2022. Luni încep probele de evaluare a competențelor/Calendarul anunțat de Ministerul Educației

BACALAUREAT 2022. Luni încep probele de evaluare a competențelor/Calendarul anunțat de Ministerul Educației (sursa foto: ct100.ro)

Încep emoțiile pentru absolvenții de liceu înscriși la prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie.

În prima zi a acestei săptămâni, pe 6 iunie, încep probele de evaluare a competențelor din cadrul „examenului maturității”. Probele sunt programate să se desfășoare în intervalul 6 – 16 iunie.

Câți absolvenți de liceu s-au înscris

Din câte a anunțat încă de duminică Ministerul Educației, „conform datelor înregistrate și transmise de comisiile județene/comisia ISMB de organizare a examenului de bacalaureat, 126.454 de absolvenți de liceu (111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare)”.

Calendarul probelor de evaluare a competențelor arată astfel:

6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;

14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Ce presupune evaluarea competențelor candidaților

Din câte a mai precizat Ministerul Educației în comunicatul transmis în ajunul începerii probelor, „evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ). În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau acestea se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemenea, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba”.

S-a mai anunțat că probele sunt monitorizate audio-video. Și că elevilor, candidaților la examenul de bacalaureat, nu le este permis accesul în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

„Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu”, potrivit Ministerului.

Când încep probele scrise

Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2022, încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba şi literatura română, din câte s-a mai anunțat din direcția Ministerului condus de către Sorin Cîmpeanu.

Urmează proba obligatorie a profilului, care este programată marți, 21 iunie, pentru ca miercuri, 22 iunie, să aibă loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.

Când se vor afișa rezultatele

Primele rezultate se vor afișa în 27 iunie -până la ora 12:00, urmând ca în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, să poată fi depuse contestațiile. Rezultatele finale se vor afișa pe 1 iulie.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise”, conform Ministerului Educației.