AcasăSOCIALAu încurcat-o. Extemporale anuale pentru funcționărimea publică

Au încurcat-o. Extemporale anuale pentru funcționărimea publică

Cresc exigențele pentru funcționarii publici. Testări scrise în fiecare an

Parlamentarii PSD vor să instituie o testare scrisă anuală pentru toți funcționarii publici, pentru evaluarea cunoștințelor teoretice în legislația care reglementează domeniile în care activează aceștia. ”Extemporalul” va face parte din evaluarea profesională a fiecărui funcționar, iar notarea se va face de la 1 la 5. Pentru cei care iau note sub 3, calificativul va fi de nesatisfăcător.

Funcționarii publici din toate instituțiile de stat vor fi nevoiți să se apuce temeinic de învățat. Parlamentarii PSD cer, într-un proiect de lege, ca evaluarea profesională a acestora să se facă inclusive printr-o testare scrisă care se va desfășura în fiecare an, pentru verificarea cunoștințelor de legislație în domeniile în care aceștia activează.

Proiectul de act normativ modifică și completează Codul administrativ, în care se prevedea doar că evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale şi evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Potrivit inițiatorilor proiectului, actuala procedură nu reglementează un instrument eficace şi adecvat pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice ale funcţionarilor publici, sub aspectul cunoaşterii actelor normative ce reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului funcţionarului public.

”În activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice s-a constatat adeseori că pentru atingerea unor rezultate apte a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite pentru funcţionarii publici, diversele componente sau structuri funcţionale ale entităţilor publice solicită frecvent sprijinul celei de specialitate juridică, conducând la o încărcare excesiva a activităţii acesteia şi la disfuncţionalităţi de ansamblu ale activităţii entităţilor publice. În contextul evoluţiei legislative şi a necesităţii corelării permanente şi aplicării în ansamblu şi integrat a normelor naţionale şi europene, apare ca evident exigenţa unei bune cunoaşteri de către toţi funcţionarii publici a acelor norme care reglementează activităţile pe care aceştia le realizează, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului”, arată parlamentarii.

Înapoi la studii

Inițiatorii proiectului legislative susțin că se evidenţiază necesitatea ca procesul de evaluare performanţelor individuale ale funcţionarilor publici să integreze, atât procedural cât şi substanţial, evaluarea acestor cunoştinţe teoretice, într-un mecanism apt a reliefa performanţele sau dimpotrivă deficientele cunoaşterii normelor legale incidente în activitatea lor de către funcţionarii publici şi a permite valorizarea efectivă a acestei component esenţiale pentru performanţa instituţională în sfera publică.

”În acest context, se propune ca în procedura evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici să se reglementeze un element constând în evaluarea, prin verificarea în scris, a cunoştinţelor teoretice privind actele normative care reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului funcţionarului public. O bună cunoaştere teoretică, legislativă este condiţia esenţială a performanţei individuale şi a realizării criteriilor şi obiectivelor stabilite funcţionarului public”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Note de la 1 la 5

Astfel, în modificarea legislativă se propune ca procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere să reprezinte aprecierea obiectivă a cunoştinţelor teoretice privind actele normative care reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului şi a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public. Testarea cunoștințelor va fi notată de la 1 la 5, în care nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel maxim. Obţinerea unei note mai mici de 3 la verificarea cunoştinţelor teoretice privind actele normative care reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului funcţionarului public atrage acordarea calificativului nesatisfacător.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.