AcasăSOCIALANRE ne ”apără”. Speculanții de pe piața energiei scapă nepedepsiți

ANRE ne ”apără”. Speculanții de pe piața energiei scapă nepedepsiți

Sancțiuni doar teoretice pentru cei care manipulează piața de energie

Sancțiunea contravențională raportată la cifra de afaceri pentru companiile de pe piața angro a energiei, care distorsionează piața prin acțiuni speculative, riscă să rămână doar pe hârtie. Procedura de individualizare a sancțiunilor, emisă de ANRE, creează atâtea portițe de scăpare pentru acestea încât este imposibil să existe, concret, vreo pedeapsă. Una dintre acestea este și posibilitatea întocmirii unui plan de conformare cu regulile de piață.

Comitetul de reglementare al ANRE, care urmează să demareze acțiuni de investigații pe piața energiei, va avea proceduri chiar mai blânde decât cele ale Consiliului Concurenței, organism care, în treacăt fie spus, ar fi trebuit să declanșeze de mult o cercetare în acest domeniu.

Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și individualizarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri, ca urmare a acțiunilor de investigații, prevede amenzi pentru nerespectarea de către participanții la piețele angro de energie electrică și gaze naturale a obligațiilor privind integritatea și transparența pieței angro de energie. Individualizarea sancțiunilor se va face în funcție de gravitatea și durata faptei, de impactul produs asupra pieței de energie electrică sau a gazelor naturale, precum și a clientului final, după caz, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.

Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului. În evaluarea gravității faptei contravenționale se pot lua în considerare, dar fără a se limita la acestea, natura faptei săvârșite, dimensiunea pieței de energie electrică sau a gazelor naturale în care persoana juridică investigată desfășoară activități licențiate, împrejurările în care a fost săvârșită fapta contravențională, precum și cota de piață a persoanei juridice investigate. Totodată, se va ține cont și de  impactul concret al încălcării pe piețele de energie electrică și gaze naturale, atunci când acesta poate fi măsurat.

Recunoașterea faptei

Companiile din domeniul energiei investigate vor beneficia de circumstanțe atenuante dacă furnizează dovezi că au pus capăt încălcării prevederilor legale imediat ce a luat cunoștință de intervenția ANRE prin orice acțiune întreprinsă de aceasta, în scopul investigării unei încălcări a legii sau dacă furnizează dovezi că participarea sa la încălcarea săvârșită este extrem de redusă și astfel demonstrează că, în cursul perioadei în care a fost parte la încălcare, în mod efectiv, a evitat punerea în aplicare a acesteia.

De clemență vor avea parte și firmele care colaborează în mod efectiv și pe deplin cu ANRE, dar și cele care fac dovada existenței și implementării efective a unui program de conformare cu regulile de piață, stabilind și menținând mecanisme și proceduri eficiente pentru a identifica situațiile de încălcare a prevederilor. De circumstanțe atenuante vor avea parte și companiile care, ca urmare a încheierii unor tranzacții cu produse energetice pe piețele centralizate de energie, fac dovada că au reparat sau au acordat despăgubiri pentru prejudiciul cauzat participanților la piețele angro de energie electrică și gaze naturale, precum și cele care își recunosc fapta.

Repetarea faptei, circumstanță agravantă

La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale, Comitetul de reglementare va considera circumstanță agravantă săvârșirea de către același autor a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a președintelui ANRE, precum și continuarea încălcării prevederilor legale după declanșarea procedurii de investigație. Amenzi mai mari vor primi companiile care s-au dovedit a avea rolul de conducător și/sau inițiator al manipulării de piață pe piața angro de energie electrică și gaze naturale prin măsurile întreprinse și/sau represive.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.