AcasăSOCIALAngajaţii din România care primesc 10 zile de concediu în plus, pe...

Angajaţii din România care primesc 10 zile de concediu în plus, pe an. Tu îţi cunoşti drepturile?

Statul, rău platnic la plata concediilor medicale

Salariaţii din România au dreptul la zece zile de concediu în plus pe an, beneficiu de care foarte puțin angajați știu. Angajaţii au dreptul de a lipsi de la muncă în cazul unor situații neprevăzute de urgență familială, precum boală sau accident.

Acest drept este specificat clar în Codul Muncii.

Angajatorul trebuie notificat

Angajaţii sunt nevoiți însă să notifice în prealabil angajatorul. Este vorba despre o modificare a articolului 152^2 introdus prin Legea nr. 283/2022 și actualizat în 2024 care permite salariaților să lipsească de la locul de muncă în situații critice generate de boli sau accidente care impun prezența imediată a acestora.

Potrivit reglementărilor, perioada de absență nu poate depăși 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Odată cu introducerea acestui drept, concedierea salariatului în această perioadă este strict interzisă.

Conform procedurilor stabilite în Regulamentul intern, neprezentarea dovezilor privind urgența familială transformă aceste absențe în absențe nemotivate, fiind înregistrate în ReviSal.

Şi angajatorul trebuie să-şi especte partea lui. Cine nu acordă dreptul angajatului este sancţionat cu amenzi cuprinse între 4.000 lei și 8.000 lei, conform articolului 260 alin. (1) lit. u) din Codul Muncii.

Ce spune Codul Muncii despre concedii

Angajaţii care nu şi-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2022 pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului 2024.

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă
(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă
(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate în anul 2022 se pot lua până la data de 30 iunie 2024.

author avatar
Andrei Ștefan