AcasăPoliticaANI îi pune pe liber! Lot de aleși locali dați în urmărire...

ANI îi pune pe liber! Lot de aleși locali dați în urmărire penală!

Agenția Națională de Integritate (ANI) a intrat tare în aleșii locali, 13 dintre ei fiind luați în vizor fie pentru starea de incompatibilitate, fie pentru conflictul de interese de natură administrativă. În cazul celor mai ghinioniști dintre ei, ANI a sesizat organele de urmărire penală, potrivit anunțului făcut de insituție astăzi, 18 octombrie.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, reamintește ANI.

Aleșii locali aflați în stare de incompatibilitate

Taifas Marian,  primar al Comunei Horia, Jud. Tulcea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 septembrie 2017 – 20 iulie 2021, întrucât, a deținut și exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică.

Pîrvulescu Virgil,  viceprimar al Mun. Râmnicu Vâlcea și funcționar public în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, s-a aflat în stare de incompatibilitate ulterior alegerii în funcția de consilier local al Mun. Râmnicu Vâlcea pentru mandatul 2020-2024, întrucât, în perioada 29 septembrie – 26 octombrie 2020, a exercitat simultan și calitatea de funcționar public, deși la data 29 septembrie 2020 a intervenit suspendarea de drept a raportului de serviciu.

Grigoruț Alexandru, consilier local în cadrul C.L. al Orașului Dolhasca, Jud. Suceava, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu calitatea de consilier local și o funcție contractuală în cadrul unui serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Stoica Ion, consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 octombrie 2020 – 18 iunie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcția de director general în cadrul unei societăți comerciale înființată de C.J. Prahova și aflată în subordinea acestuia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Boldea Grigore Iosif, fost Consilier local în cadrul  C.L.  al Com. Prigor, Jud. Caraș Severin – în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, societatea comercială în cadrul căreia soția acestuia deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic a furnizat servicii comerciale Primăriei Prigor, încălcând prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Stoican Alin Iulian, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Dragodana și fost funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Dragodana, Jud. Dâmbovița – în perioada 21 octombrie – 24 decembrie 2020, a deținut simultan atât funcția publică de execuție în cadrul Primăriei comunei Dragodana cât și funcția de consilier local în cadrul C.L. al com. Dragodana.

Aleșii locali acuzați de conflict de interese

Crețu Ovidiu Teodor, fost Primar al Mun. Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud – în exercitarea mandatului de primar 2016 – 2020, a semnat ordonanțări de plată și facturi cu mențiunea „bun de plată” pentru societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată figurează ca acționar și a realizat venituri din dividende, încălcând astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

Băhnăreanu Mihai, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Tătărăni, Jud. Vaslui și fost primar al comunei – în exercitarea mandatului de primar 2016 – 2020, a inițiat proiectul de Hotărâre privind modificarea calității a două posturi de natură contractuală în funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a semnat referatul de aprobare aferent proiectului de Hotărâre. În urma acestui proiect, a fost adoptată H.C.L. 29 octombrie 2019 în baza căreia a fost emisă la data de 31 octombrie 2019, Dispoziția privind numirea soției persoanei evaluate în funcția publică de execuție de referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare la data săvârșirii faptei).

Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BĂHNĂREANU MIHAI a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal.

Păunoiu Constantin Cristian,  fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Băbeni, Jud. Vâlcea (2016-2020) – În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 28 noiembrie 2019 prin care s-a aprobat modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale serviciilor și instituțiilor de subordonare locală, printre care și înființarea funcției contractuale de conducere de administrator public în subordinea primarului.

În baza  acestei hotărâri, la data de  20 ianuarie 2020, prin dispoziția primarului orașului Băbeni, acesta a fost numit în funcția  de administrator public

Belu Florian, consilier local în cadrul C.L. al Com. Unirea, Jud. Călărași – În exercitarea mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau, a participat deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L. în data de 22 martie 2021 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei.

În baza  acestei hotărâri,  acesta a încheiat cu Primăria Comunei Unirea un contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști.

Molnoș Aurelian Gheorghe, fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Cernavodă, Jud. Constanța – în exercitarea mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora au fost alocate sume de bani unei asociații în cadrul căreia MOLNOȘ AURELIAN GHEORGHE a deținut funcția de președinte executiv.

Răduț Cristinel Danielus, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Constantin Daicoviciu, Jud. Caraș – Severin – În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din 31 martie 2020 prin care s-a hotărât darea în administrare pe 10 ani a unui teren în suprafață de 877 mp situat în intravilanul localității Prisaca din comuna Constantin Daicoviciu, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Cadrul C.J. Caraș – Severin, cu intenția de a construi un imobil care să deservească centrului în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală de conducere.

Ursu Titinel, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Fălciu, Jud. Vaslui -în perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a participat la deliberarea și adoptarea H.C.L. din data de 27 ianuarie 2020 privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren extravilan în suprafață de 27,10 ha aparținând domeniului privat al comunei Fălciu.

În temeiul acestei hotărâri a fost derulată procedura de licitație, iar unicul ofertant, respectiv societatea comercială al cărei administrator unic este persoana evaluată și în cadrul căreia deține și calitatea de asociat împreună cu fratele său a fost declarată câștigătoare. La data de 27 aprilie 2020 persoana evaluată a semnat (în calitate de reprezentant al societății) contractul de concesiune încheiat cu Primăria com. Fălciu (în calitate de concedent) având ca obiect folosința suprafeței agricole pe durata a 5 ani, în temeiul căruia societatea a încasat de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma de 885.973, 48 Lei.

Până la data de 27 ianuarie 2020, societatea comercială a depus cereri unice de plată (aferente campaniilor 2007 – 2019) în baza cărora a fost încasată de la A.P.I.A. – Centrul județean Vaslui suma totală de 5.914.809,64 Lei.

Aleșii locali au fost înștiințați de declanșarea procedurii

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Taifas Marian, Molnoș Aurelian Gheorghe,Răduț Cristinel Danielus Și Grigoruț Alexandru nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

author avatar
Alina Costache