AcasăNewsTITULARIZARE 2011: Vezi detalii despre proba scrisa!

TITULARIZARE 2011: Vezi detalii despre proba scrisa!

Ministerul Educatiei informeaza ca la concursul de titularizare de miercuri sunt inscrisi 38.064 de candidati, dintre care 4.237 absolventi din promotia 2011. Majoritatea au optat pentru educatoare, institutori/invatatori, romana, engleza, educatie fizica si sport, matematica.

Numarul posturilor pentru concursul de miercuri a fost publicat in 6 iunie, informeaza Ministerul Educatiei. Astfel, 4.471 de posturi didactice/catedre vacante sunt titularizabile, iar 42.731 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile.

Pentru ocuparea acestora s-au inscris 38.064 candidati (dintre care 4.237 sunt absolventi din promotia 2011). Cele mai cautate discipline sunt educatoare, institutori/invatatori, limba si literatura romana, limba si literatura engleza, educatie fizica si sport, matematica, psihopedagogie speciala, istorie, geografie, limba si literatura franceza, religie ortodoxa, biologie, arata ministerul.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant preuniversitar de stat se face pe baza de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform programelor specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic.

Proba scrisa cuprinde subiecte mixte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective. Pentru proba scrisa, MECTS elaboreaza minimum trei variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorti numarul variantei pentru proba scrisa si al variantei de rezerva. Securizarea lucrarilor, in vederea evaluarii acestora, se face prin cod de bare asociat fiecarui candidat.

Conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfasoara miercuri, 13 iulie (ora 10.00). Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 si cel mai tarziu la ora 9.00, inainte de comunicarea subiectelor. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de patru ore, timp ce nu poate fi depasit.

Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii/institutiei de invatamant unde s-a desfasurat concursul, in 18 iulie.

Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor are loc in intervalul 18 – 19 iulie, iar rezultateler finale se afiseaza in 21 iulie.

Prima etapa de repartizare – repartizarea in sedinta publica, la nivel de centre de concurs/unitate de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7.00, pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se face in 22 si 25 iulie.

Pentru a doua etapa de repartizare – repartizarea la nivel national a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7.00, pe posturile didactice/catedrele ramase vacante titularizabile dupa prima etapa in perioada 27 – 28 iulie 2011 candidatii interesati depun optiuni la centrele de concurs unde s-au inscris. In data de 29 iulie 2011 se realizeaza repartizarea computerizata la nivel national, in baza optiunilor depuse de candidati.