AcasăNewsSe dă lege. Accesul populației în pădurile țării va fi interzis

Se dă lege. Accesul populației în pădurile țării va fi interzis

Sursa: Wikipedia

Proiectul de lege privind Codul Silvic, elaborat de Ministerul Mediului, aduce reglementări dure atât pentru populație, cât și pentru proprietarii de păduri. În ce privește cetățenii, aceștia vor avea interdicție de a intra în pădurile private, dar și în cele ale statului, actul normativ dând undă verde dreptului de a restricționa accesul. Pe de altă parte, proprietarii de păduri vor fi obligați să plătească pentru servicii de pază, întreținere și regenerare a fondului forestier.

De-a lungul timpului au existat nenumărate plângeri ale românilor față de proprietarii de păduri care au pus bariere la intrare, pe motiv de proprietate privată, generând un adevărat scandal pe această temă. Autoritățile au cerut însă dreptul de acces pentru cetățeni. Acum însă lucrurile se vor schimba radical. Proiectul de lege privind Codul Silvic, elaborat de Ministerul Mediului, va permite tuturor proprietarilor privați, care dețin 51% din suprafața pădurilor țării, dar și statului să impună restricții la accesul în fondul forestier. Astfel, la capitolul accesul în scop recreativ pe terenurile Fondului Forestier Național (FFN), se prevede că acesta este permis doar pedestru și se realizează pe propria răspundere a persoanelor și fără a se produce prejudicii.

La același capitol însă se stipulează că ”proprietarii de păduri private pot restricționa condițiile de acces pedestru prin afișarea acestor restricții la loc vizibil”. Mai mult, structurile de administrare pot restricționa temporar accesul pentru asigurarea condițiilor de siguranță a persoanelor, prin afișarea acestor restricții, iar în pădurile situate în ariile naturale protejate accesul public în pădure poate fi restricționat prin reglementările planurilor de management ale ariilor naturale protejate. ”Accesul public cu bicicleta în pădure este permis pe drumurile forestiere, pe potecile şi pe traseele amenajate, pe propria răspundere şi cu respectarea condiţiilor stabilite de administratorul terenului/proprietar, după caz. În pădurile proprietate privată proprietarul poate restricționa condițiile de acces cu bicicleta prin afișarea acestor restricții la loc vizibil. Accesul public în FFN cu vehicule cu mijloace de autopropulsare sau cu tracțiune animală este interzis”, se arată în proiectul de lege al Ministerului Mediului.

Ai pădure, plătești

Toți proprietarii de păduri vor fi obligați să încheie contracte de pază și servicii silvice minimale, care vor avea ca obiective asigurarea pazei și integrității terenurilor din FFN, efectuarea lucrărilor necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Contractul de pază și servicii silvice minimale poate fi încheiat de proprietar, succesorul în drepturi sau oricare dintre coproprietari, chiar și fără acordul celorlalți coproprietari, după efectuarea controlului de fond de către ocolul silvic în prezența titularului contractului.

”Contractul de pază și servicii silvice minimale constituie titlu executoriu și conține clauze referitoare la garanții contractuale în favoarea prestatorului pentru plata remunerației prevăzută în contract. Dacă proprietarul terenurilor din FFN este executat silit, fiind în imposibilitate de plată a contravalorii contractului de pază, ocolul silvic prestator de servicii silvice, după notificarea proprietarului, poate solicita Gărzii Forestiere competente teritorial emiterea actului administrativ de suspendare a serviciului cu specific silvic. Pentru recuperarea sumelor achitate de la bugetul de stat pentru asigurarea pazei fondului forestier şi asigurarea supravegherii stării de sănătate a pădurii, Garda Forestieră competentă teritorial va formula acțiuni civile împotriva proprietarilor, acțiunile civile fiind scutite de taxe judiciare de timbru”, se precizează în proiectul de act normativ.

Pădurile, desființate doar pentru Armată și pentru lucrări de interes public

Reducerea suprafețelor pădurilor va fi interzisă, cu excepția cazurilor în care se realizează lucrări de utilitate publică, lucrări miniere de interes național, Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România» și pentru amplasarea capacităților de producție și/sau servicii de apărare de interes strategic pentru securitatea națională, precum și pentru lucrări de investiţii, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar din domeniul apărării naţionale. Totodată, proiectul de lege prevede că nu mai pot fi dezmembrate ori dezlipite sub limita de 0,5 ha, prin acte notariale de dezmembrare, partaj ori pe altă cale a terenurilor din Fondul Forestier Național având categoria de folosință pădure.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.