AcasăNewsSchimbare la admiterea în liceu. Ce devine primul criteriu de departajare

Schimbare la admiterea în liceu. Ce devine primul criteriu de departajare

sursa foto: romaniatv.net

Elevii care se pregătesc de examene importante în parcursul lor educațional – fie că e vorba de Evaluare Națională, fie de Bacalaureat – obișnuiesc ca, pe lângă timpul dedicat studiului, să arunce și câte un ochi pe deciziile oficialilor, pentru a afla dacă mai apar schimbări cu privire la aceste examene.

Mai nou, s-a aflat despre o modificare ce vizează admiterea în liceu. Și anume că media din gimnaziu devine primul criteriu de departajare la admiterea în liceu.

Media din gimnaziu înlocuiește nota la proba de limba română din Evaluarea Națională ca prim criteriu de departajare a candidaților la admiterea în liceu, anunță, miercuri, educatieprivata.ro.

Această modificare va intra în vigoare începând din anul 2024 și este inclusă în ordinul privind admiterea în liceu, publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Iată ce prevede actul normativ:

„Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) şi (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;”

Ce anunța Ministerul în iulie

În 5 iulie acest an, Ministerul Educației anunța că ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024 este disponibilă AICI.

„Conform calendarului admiterii în învățământul liceal, după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională, se afișează ierarhia județeană/ la nivelul municipiului București, în vederea admiterii la liceu.

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională) și, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv:

nota obținută la proba de limba și literatura română, în cadrul evaluării naționale

nota obținută la proba de matematică, în cadrul evaluării naționale

nota obținută la proba de limba și literatura maternă, dacă este cazul

media de absolvire a claselor V – VIII.”, preciza, la acea dată, Ministerul Educației.

author avatar
Andrei Coman