AcasăNewsNoi beneficii pentru angajații din primării. Legea a fost promulgată

Noi beneficii pentru angajații din primării. Legea a fost promulgată

S-a aflat! Vizează Primăria Sectorului 1! Hibe găsite de Curtea de Conturi!Noi beneficii pentru angajații din primării. Legea a fost promulgată

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede posibilitatea decontării, de la 1 ianuarie 2024, a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual primării și instituțiile subordonate.

Astfel, actul normativ modifică şi completează Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în sensul acordării posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

Transport decontat pentru funcționarii publici din primării

„Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ‘Administraţie’ din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora se stabileşte prin hotărâre a consiliului local”, prevede actul normativ.

Stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport se va realiza de către ordonatorul de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport se va stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Legea urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

author avatar
Andreea Vlad