AcasăNewsJudecătorii se năpustesc asupra minstrului Justiției

Judecătorii se năpustesc asupra minstrului Justiției

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România afirmă că solicitarea Ministerului Justiţiei adresată asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor de a trimite puncte de vedere cu privire la rapoartele GRECO reprezintă, în realitate, o amânare nejustificată a aplicării acestora şi, prin urmare, o lipsă de conformare faţă de recomandările GRECO din partea puterii executive.

„Este de notorietate, nu numai în România, ci practic în întreaga lume, că modificările aduse în perioada 2018-1019 «legilor justiţiei» au determinat numeroase încălcări ale cerinţelor minimale ale statului de drept în România”, notează un comunicat de presă al Asociaţiei Forumul Judecătorilor, care menţionează că acest fapt a fost constatat, de mai multe ori, de Comisia de la Veneţia, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni sau GRECO (organisme din cadrul Consiliului Europei), dar şi de Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi alte entităţi ale Uniunii Europene.

În 2017 şi 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ modificările esenţiale conţinute de aceste proiecte, iar adunările generale ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor au respins cvasiunanim toate aceste proiecte (peste 90% din adunările generale). Totodată, existră memorii şi rezoluţii semnate de magistraţi, precum şi protestele pe scările instanţelor sau prin suspendarea activităţii, prin care s-a cerut retragerea proiectului de modificare a „Legilor justiţiei”.

„În acest context, rapoartele recente ale GRECO, publicate de Guvernul României, numai în urma unei presiuni publice intense, au constatat aspecte care nu mai pot fi aruncate sub preş de niciun Guvern al României, fără a afecta participarea Statului Român în cadrul Consiliului Europei, care presupune respectarea unor condiţii minimale pentru statul de drept, între care, mai ales, independenţa puterii judecătoreşti. GRECO s-a arătat preocupat, în principal, «de faptul că recomandarea de a se renunţa la înfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie a fost complet ignorată», aspect care, împreună cu numirile şi eliberările din funcţie a procurorilor de rang înalt, independenţa funcţională a procurorilor, răspunderea materială a judecătorilor şi procurorilor, lipsa meritocraţiei pentru promovarea în profesie, etc. reprezintă ameninţări serioase la adresa independenţei sistemului judiciar în România. Toate aceste împrejurări au fost împărtăşite în ultimii doi ani de cvasitotalitatea judecătorilor şi procurorilor români”, își continuă Asociaţia acuzele.

Forumul Judecătorilor din România a solicitat, de mai multe ori, puterii executive şi puterii legislative să ia toate măsurile necesare conformării cu aspectele ce pun în primejdie statul de drept în România, constant reliefate de organismele europene şi/sau internaţionale. Astfel, Asociaţia a cerut desfiinţarea „imediată şi necondiţionată” a secţiei speciale pentru magistraţi, abrogarea limitărilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate în obligaţia de abţinere a magistraţilor de la „manifestarea sau exprimarea defăimătoare în raport cu celelalte puteri ale statului”, revizuirea normelor privind răspunderea materială a magistraţilor, cât timp acestea ignoră independenţa justiţiei, revizuirea sistemului de numire şi revocare a procurorilor-şefi şi limitarea rolul ministrului justiţiei în aceste proceduri, simultan cu creşterea atribuţiilor CSM.

Totodată, Asociaţia a cerut abrogarea dispoziţiilor nou introduse de natură a încărca nejustificat volumul de muncă al instanţelor şi parchetelor (spre ex., normele prorogate privind introducerea completurilor de judecată de trei judecători pentru soluţionarea apelurilor, respectiv a completurilor de doi judecători pentru judecarea contestaţiilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel, etc.), adoptarea modificărilor aduse Codului penal şi Codului de procedură penală numai cu respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, adoptarea autonomiei bugetare a magistraturii, conform recomandărilor Comisiei de la Veneţia.

 

„În consecinţă, pentru toate aceste argumente, apreciem că solicitarea Ministerului Justiţiei adresată asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor de a trimite puncte de vedere cu privire la rapoartele GRECO riscă să constituie, în realitate, o amânare nejustificată şi, prin urmare, o lipsă de conformare faţă de recomandările GRECO din partea puterii executive, ceea ce este incompatibil cu principiile statului de drept şi cu participarea Statului Român în cadrul Consiliului Europei. De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că respectarea recomandărilor formulate în rapoartele GRECO nu poate fi supusă unei condiţionări, respectiv aceea de a se obţine acordul unei/unor anumite asociaţii profesionale ale magistraţilor. De altfel, folosirea asociaţiilor profesionale ale magistraţilor pentru a se justifica de către puterea executivă refuzul de a se îndeplini cerinţele din rapoartele GRECO reprezintă o manifestare fără precedent în democraţia românească, ce pune în pericol principiul separaţiei puterilor în stat, al cooperării loiale între acestea, precum şi executarea cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale asumate de România”, mai arată Asociaţia Forumul Judecătorilor.

 

author avatar
Filip-Mihael Bodoc
299 afisari

Nu rata să citești

Ultimele știri