AcasăNewsÎngrijorări cu privire la proiectul de modificare a legii RCA. COTAR și...

Îngrijorări cu privire la proiectul de modificare a legii RCA. COTAR și CONROM se adresează Parlamentului

Atât Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din România (COTAR), cât și Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori (CONROM) se adresează Camerei Deputaților, în privința proiectului de modificare a legii RCA, care a trecut deja de Senat.

COTAR a identificat probleme de constituţionalitate cu privire la modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017, introdusă prin punctul 14 din Pl-x nr. 165/2020, vizând aplicarea unei singure sancțiuni a amenzii indiferent de numărul contravențiilor săvârșite de către societățile de asigurare, prin derogare de la prevederile Art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și transmite că se opune adoptării punctului 14 din cuprinsul Proiectului de Lege Pl-x nr. 165/2020 vizând modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017, considerând că Legea nr. 132/2017 ar trebui modificată în sens contrar, „pentru a stipula obligația ASF de a aplica sancțiuni punctuale pentru fiecare abatere a asigurătorilor RCA”.

De asemenea, Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori (CONROM) reacționează pe același subiect. „În cazul în care legislația în domeniul RCA va stipula aplicarea unei singure amenzi, indiferent de numărul contravențiilor săvârșite de societățile de asigurare, vor fi afectate drepturile și interesele legitime ale consumatorilor și ale persoanelor prejudiciate de a fi despăgubite integral și la timp de către societățile de asigurări pentru prejudiciile suferite în accidente auto. Există riscul major ca o asemenea modificare a Legii nr. 132/2017, propusă prin punctul 14 din Pl-x nr. 165/2020, să aibă efecte negative ireversibile pe piața RCA, încurajând în mod nepermis comportamentul abuziv al anumitor societăți de asigurare în raport cu consumatorii și cu persoanele prejudiciate.”, se arată într-o scrisoare adresată Camerei Deputaților.

Mesajele celor două Confederații:

 • COTAR

„Către:                   Comisia pentru pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaților

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților

                            Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaților

În atenția:             Președintelui Camerei Deputaților

                            Biroului Permanent al Camerei Deputaților

Secretarului General al Camerei Deputaților

Referitor la:          Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Argumente suplimentare privind neconstituționalitatea punctului 14 din Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020 referitor la intenția de a se aplica societăților de asigurare o singură amendă indiferent de numărul contravențiilor săvârșite – încălcări ale drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice și persoanelor juridice

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Stimați Membri ai Comisiilor din cadrul Camerei Deputaților României,

Subscrisa, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din România (COTAR), cu sediul în București, Sector 1, Str. Str. George Enescu, nr. 27-29, Parter, Camera 17, înregistrată sub nr. 16/C/2009, reunind federații și asociatii din rândul transportatorilor de persoane, transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, şcolilor de conducători auto și unități reparatoare și având drept misiune promovarea și apărarea intereselor tuturor membrilor săi raportat la instituțiile statului, precum și supravegherea aplicării corecte a cadrului normativ care reglementează activitatea membrilor săi, vă transmitem prezenta în legătură cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie („Legea nr. 132/2017”), înregistrat la Camera Deputaților sub numărul Pl-x nr. 165/27.04.2020 („Pl-x nr. 165/2020”).

În continuarea adresei pe care Subscrisa am transmis-o Comisiilor Camerei Deputaților în data de 08.05.2020, vă rugăm să regăsiți în Anexa nr. 1 (atașată la prezenta) principalele probleme de constituţionalitate pe care le-am constatat cu privire la modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017, introdusă prin punctul 14 din Pl-x nr. 165/2020, vizând aplicarea unei singure sancțiuni a amenzii indiferent de numărul contravențiilor săvârșite de către societățile de asigurare, prin derogare de la prevederile Art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Reiterăm că Subscrisa ne opunem adoptării acestui punct 14 din cuprinsul Proiectului de Lege Pl-x nr. 165/2020 vizând modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 și considerăm că Legea nr. 132/2017 ar trebui modificată în sens contrar, pentru a stipula obligația ASF de a aplica sancțiuni punctuale pentru fiecare abatere a asigurătorilor RCA.

În acest sens, în raport de aspectele dezvoltate în adresa Subscrisei din data de 08.05.2020 și în Anexa nr. 1 atașată prezentei, vă solicităm respectuos:

 1. să constatați problemele grave ridicate de punctul 14 din Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020, vizând modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 și, în consecintă, să votați împotriva acestei modificări; și
 2. să votați în favoarea modificării art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 astfel cum aceasta fost propusă și motivată de COTAR atât în cuprinsul Adresei înaintate Comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cât și în cuprinsul prezentei, astfel încât, în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții, sancțiunile prevăzute de lege să se aplice pentru fiecare contravenție.

Vă stăm la dispoziție pentru orice detalii și clarificări suplimentare și avem rugămintea să ne transmiteți invitația de participare în timp util.

Cu deosebită considerație,

Confederația COTAR”

 • COTAR2

„Încă o lege adoptată tacit de Senatul României: Legea RCA, prin care ASF nu va mai putea amenda asiguratorii

               

                Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.), atrage atenția asupra Legii RCA care a fost adoptată tacit de către Senatul României și care conține “torpile” ale asiguratorilor, ce vor exploda în brațele păgubiților RCA. Prin această modificare legislativă, ASF își asigură legal intervențiile în favoarea asiguratorilor pe care urmează să-i poată proteja în context legislativ favorabil.

COTAR a transmis către Camera Deputatilor o cerere/propunere prin care atrage atenția asupra pericolului adoptării Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, înregistrat la Camera Deputaților sub numărul Pl-x nr. 165/27.04.2020. Proiectul conține prevederi cu privire la îmblânzirea sancțiunilor ce pot fi aplicate de către ASF pieței de asigurări. Practic, a trecut tacit de Senat o modificare legislativă care legiferează ajutorul acordat de ASF firmelor „de casă”, pentru a nu mai fi nimeni tras la răspundere.

În condițiile în care valul de nemulțumiri la adresa ASF-ului și pieței de asigurări este în creștere îngrijorătoare de la an la an:  8.000 de reclamații în anul 2017, 10.000 în 2018 și peste 25.000 în anul 2019 (din care 23.609 formulate doar pentru produsul RCA), iar numărul proceselor în care persoane păgubite au acționat în instanță societățile de asigurări au ajuns la 100.000, în proiectul de lege adoptat tacit de către Senatul României, s-a strecurat o nouă torpilă favorabila firmelor de asigurări.

Se reduc semnificcativ posibilitățile prin care firmele de asigurări vor putea fi amendate de către ASF.

Reamintim faptul că în timp ce numărul de reclamații la adresa anumitor societăți de asigurare creștea vertiginos, ASF sancționa piaâța de asigurări cu avertismente însoțite timid și de câteva amenzi minime, încurajând astfel asiguratorii RCA de rea-credință la perpetuarea unui comportament abuziv în relația cu consumatorii.

                “Ultradubioasa Autoritate de Supraveghere Financiară, cea care ar trebui să apere consumatorii și să aplice această lege care va face imposibilă disciplinarea firmelor de asigurări, nu se autosesisează, nu transmite revoltată un punct de vedere pe marginea acestui subiect care o face și mai neputincioasă decât este în protejarea consumatorilor. Ce face, în schimb, ASF? Preferă să meargă târâș, pe burtă, în cârdășia care a consacrat-o, cu firmele de asigurări, în speranța că va putea din nou să-și justifice incompetența și neimplicarea, dând vina pe Parlamentul României, care a votat o lege proastă.” – a declarat Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR.

COTAR a transmis Camerei Deputaților rugămintea de a participa la ședințele online de dezbatere a acestui proiect de lege, solicitând respingerea adoptării punctului 14 din cuprinsul Proiectului de Lege PL -X nr. 165/2020, care prevede modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 privind sancțiunile care pot fi aplicate de ASF în cazul savârșirii a două sau mai multe contravenții, de către societățile de asigurare.

COTAR solicită sancționarea punctuală a firmelor de asigurări, pentru fiecare abatere în parte.

                “Este strigător la cer că în condițiile în care se fac controale din an în Paște la firmele de asigurări, de către ASF, controale în urma cărora sunt aplicate mai multe avertismente decât amenzi, iar amenzile cele mai mari sunt recuperate de căre firmele de asigurări, într-o singură oră de vânzare de polițe RCA, să propui nici mai mult, nici mai puțin, decât îmblânzirea sancțiunilor firmelor de asigurări. Cei 25.679 de petenți din anul 2019 vor deveni 50.000 de petenți în anul 2020, iar acești petenți au drept de vot la următoarele alegeri!

                Solicităm public parlamentarilor aleși de popor să respingă propunerea de modificare a art. 37 alineat 11) din Legea 132/2017 și să accepte modificările propuse de COTAR astfel încât, în cazul săvârşirii a două sau mai multe contravenții, sancțiunile prevăzute de lege se aplică pentru fiecare contravenție în parte. În acest sens, COTAR subliniază necesitatea ca, în situaţia în care au fost săvârșite mai multe fapte contravenţionale prin încălcarea legislației RCA, să se individualizeze în mod concret sancţiunea contravenţională pentru fiecare faptă în parte și să se aplice câte o sancţiune faţă de fiecare contravenţie reţinută.

                Concluzia este că pentru a reduce numărul abuzurilor societăților de asigurări care se oglindește în numărul mare al reclamațiilor formulate la ASF, precum și a proceselor în instanță, amenzile trebuie înăsprite și aplicate punctual de ASF pentru fiecare contravenție a societăților de asigurări, așa cum se procedează în țările europene civilizate, nu invers.”  – a mai precizat Vasile Ștefănescu.

Orice încercare de limitare a sancțiunilor aplicate de ASF împotriva societăților de asigurare ridică probleme grave de neconstituționalitate. Astfel de modificări legislative, precum cea propusă prin acest Proiect de Lege, va încuraja asiguratorii de rea-credință să nu efectueze la timp și integral plata despăgubirilor, cu consecința încalcării dreptului de proprietate și a libertății economice ale transportatorilor și ale celorlator persoane fizice și juridice implicate. Or, dreptul de proprietate și libertatea economică sunt garantate expres prin Constituție!

Într-un domeniu în care se comit zeci de mii de încălcări ale legislației, nu are niciun sens emiterea unei legi pentru limitarea dreptului autorității de supraveghere (ASF) de a aplica sancțiuni, întrucât această limitare favorizează abuzurile asiguratorilor RCA de rea-credință împotriva consumatorilor și a persoanelor prejudiciate. Or, ASF trebuie să intervină ferm și rapid pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, în fiecare caz în care legea este încălcată, pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale fiecărui consumator și persoană prejudiciată.

 

                Biroul de Presă COTAR”

 • CONROM

 

„Către:                   Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților

                            Comisia pentru pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaților

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaților

În atenția:             Președintelui Camerei Deputaților

                            Biroului Permanent al Camerei Deputaților

Secretarului General al Camerei Deputaților

Referitor la:          Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Argumente suplimentare privind neconstituționalitatea punctului 14 din Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020 referitor la intenția de a se aplica societăților de asigurare o singură amendă indiferent de numărul contravențiilor săvârșite – încălcări ale drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice și persoanelor juridice

 

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Stimați Membri ai Comisiilor din cadrul Camerei Deputaților României,

Subscrisa, Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul în Iași, Piața 14 Decembrie 1989, nr. 2B, înregistrată sub nr. 13176697, reunind 28 asociații si 4 federații, conform proiectului finanțat de Uniunea Europeană în anul 2008, o organizație nonguvernamentală, non-profit și apolitică având drept misiune reprezentarea mișcării consumatoriste din România și implementarea unui cadru de dialog coerent între comunitatea consumatorilor și factorii de decizie în politici publice, iar unul dintre obiectivele CONROM este protecția drepturilor consumatorilor de asigurări și a celorlalte persoane care sunt afectate de politicile adoptate în domeniul asigurărilor,

având în vedere solicitarea pe care am transmis-o Comisiilor Camerei Deputaților în data de 08.05.2020 cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie („Legea nr. 132/2017”), înregistrat la Camera Deputaților sub numărul Pl-x nr. 165/27.04.2020 („Pl-x nr. 165/2020”),

în suplimentarea argumentației Subscrisei împotriva Punctului 14 din Proiectul de Lege Pl-x nr. 165/2020 referitor la aplicarea unei singure sancțiuni a amenzii indiferent de numărul contravențiilor săvârșite de societățile de asigurare în domeniul răspunderii civile auto (RCA),

vă rugăm să aveți în vedere aspectele expuse în cele de urmează, privind problemele de constituţionalitate pe care le ridică modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017.

SUMAR EXECUTIV

 

În cazul în care legislația în domeniul RCA va stipula aplicarea unei singure amenzi, indiferent de numărul contravențiilor săvârșite de societățile de asigurare, vor fi afectate drepturile și interesele legitime ale consumatorilor și ale persoanelor prejudiciate de a fi despăgubite integral și la timp de către societățile de asigurări pentru prejudiciile suferite în accidente auto.

Există riscul major ca o asemenea modificare a Legii nr. 132/2017, propusă prin punctul 14 din Pl-x nr. 165/2020, să aibă efecte negative ireversibile pe piața RCA, încurajând în mod nepermis comportamentul abuziv al anumitor societăți de asigurare în raport cu consumatorii și cu persoanele prejudiciate.

În contextul în care există zeci de mii de plângeri și reclamații depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind încălcarea legislației aplicabile de către anumite societăți de asigurare, precum și zeci de mii de litigii având ca obiect obligarea asigurătorilor RCA să plătească sumele datorate, este evident:

 • rolul ASF de a aplica cu promptitudine sancțiuni punctuale care să descurajeze abuzurile asigurătorilor RCA;
 • în lipsa unor sancțiuni ale ASF, asigurătorii RCA de rea-credință nu respectă legislația aplicabilă și se folosesc de toate mijloacele procedurale pentru a întârzia soluționarea litigiilor (astfel încât reclamanții trebuie să aștepte uneori ani de zile pentru recuperarea prejudiciilor);
 • orice încercare de a limita atribuțiile ASF privind sancționarea corespunzătoare a asigurătorilor RCA de rea-credință va afecta în mod grav:
 • dreptul de proprietate al consumatorilor și al persoanelor prejudiciate, care nu vor primi despăgubirea datorată de asigurători conform legii pentru evenimentele auto; și
 • libertatea economică a persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de reparație și de închiriere a vehiculelor în baza asigurărilor de răspundere civilă auto, care va afecta și consumatorii și persoanele prejudiciate care au dreptul să beneficieze de reparații adecvate care să readucă vehiculul în starea anterioară producerii accidentului și de un vehicul de schimb pe perioada reparației,

acestea fiind garantate prin Constituția României;

 • sumele colectate la bugetul de stat prin aplicarea amenzilor împotriva societăților de asigurare vinovate vor fi semnificativ mai mici; prin comparație, alte autorități ale statului aplică amenzi cu mult mai mari, calculate prin raportare la cifra de afaceri, care descurajează abuzurile agenților economici.

În opinia noastră, Legea nr. 132/2017 ar trebui modificată în sens contrar, pentru a stipula obligația ASF de a aplica sancțiuni punctuale pentru fiecare abatere a asigurătorilor RCA. Aplicarea unor sancțiuni punctuale pentru protecția consumatorilor este în concordanță cu reglementările aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 

CONSIDERENTE SUPLIMENTARE

 

Modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017, introdusă prin punctul 14 din Proiectul de Lege nr. Pl-x nr. 165/2020 – privind aplicarea societăților de asigurare a unei singure sancțiuni a amenzii (prevăzută pentru contravenția cea mai gravă), în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții, prin derogare de la prevederile Art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001, ridică o serie de probleme de constituționalitate.

 1. Încălcarea dispozițiilor art. 44 (e., „Dreptul de proprietate privată”) și ale art. 36 (i.e., „Proprietatea”) din Constituția României

Art. 44: Dreptul de proprietate privată

(1)Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2)Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

(3)Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. […]”,

Art. 136: Proprietatea

(1)Proprietatea este publică sau privată.

[…] (5)Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.

Modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 propusă prin Pl-x nr. 165/2020, astfel încât ASF să poată aplica societăților de asigurare vinovate o singură sancțiune a amenzii indiferent de numărul contravențiilor săvârșite, nu ar trebui acceptată din perspectiva art. 44 și art. 136 din Constituția României. O asemenea reglementare ar încălca dreptul de proprietate al consumatorilor/persoanelor prejudiciate în urma accidentelor auto, astfel:

 • modificarea sus-menționată a art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2017 tinde la limitarea sancțiunilor care pot fi aplicate de către ASF societăților de asigurare care încalcă legislația RCA;
 • conform doctrinei relevante, aplicarea de sancțiuni în cazul săvârșirii faptelor ilicite (inclusiv contravenționale) are atât scop preventiv – descurajarea persoanelor fizice/juridice de la a săvârși fapte ilicite, dar și descurajarea autorilor faptelor ilicite de la a persevera în conduita ilicită, cât și scop represiv/coercitiv – sancționarea autorilor care au săvârșit astfel de fapte și evitarea recidivei;
 • astfel, atât reglementarea sancțiunilor pentru faptele contravenționale reținute în sarcina societăților de asigurare, cât și instituirea unei modalități specifice de aplicare a acestor sancțiuni trebuie să aibă drept misiune (a) sancționarea societăților de asigurare pentru încălcarea legislației RCA, (b) descurajarea unei eventuale conduite contravenționale ulterioare din partea acestora și, în consecință, (c) protecția drepturilor și a intereselor consumatorilor/persoanelor prejudiciate în raport cu abuzurile societăților de asigurare, implicit a dreptului de proprietate al acestora;

Așa cum Subscrisa am detaliat și în cuprinsul Adresei înaintate Comisiilor Camerei Deputaților, pe piața RCA s-a constatat o amplificare  semnificativă a încălcărilor legislației RCA de către anumite societăți de asigurare:

N.B. Atât numărul reclamațiilor înaintate de către consumatori/persoanele prejudiciate către ASF au crescut de la un an la altul (un procent de 91,94 % din totalul reclamațiilor înregistrate în anul 2019, echivalent al unui număr 23.609 de reclamații, au vizat piața RCA), cât și numărul proceselor intentate de către persoanele prejudiciate prin accidente auto împotriva societăților de asigurare, având ca obiect plata despăgubirilor, au ajuns la ordinul zecilor de mii.

Prin legiferarea unei asemenea maniere de sancționare (i.e., aplicarea unei singure amenzi indiferent de numărul contravențiilor săvârșite) a societăților de asigurare, se creează premisele (a) înfrângerii ab initio a scopului preventiv, respectiv represiv și coercitiv în virtutea căruia orice sancțiune este instituită și ulterior aplicată de către ASF societăților de asigurare care se fac vinovate de încălcarea legislației RCA și (b) facilitarea comportamentului (deja!) abuziv al anumitor societăți de asigurare în raport cu consumatorii/persoanele prejudiciate, cărora le va fi cenzurat (și mai mult) dreptul consacrat prin lege de a-și recupera, de la societățile de asigurare, în mod integral, exact și la timp prejudiciile suferite în urma accidentelor rutiere.

Din momentul aprobării acestei modificări, fiecare consumator/persoană prejudiciată se va confrunta cu riscul ca, în cazul unui accident auto, asigurătorul RCA să tindă la interpretarea abuzivă a legislației RCA, întrucât presiunea existenței unui mecanism de sancționare adecvat nu există.

În final, consecința dramatică pentru consumator/persoana prejudiciată va fi că asigurătorul RCA nu va fi suficient de motivat să îi plătească despăgubirea datorată conform legii sau că asigurătorul RCA îi va plăti doar parțial despăgubirea, sau că va plăti după foarte mulți ani (prin tergiversarea litigiilor, cu costuri și eforturi semnificative pentru reclamanți) în cazul în care va mai exista pe piață la data finalizării litigiilor.

Or, din întreaga legislație națională și europeană în domeniu rezultă că asigurarea RCA trebuie să acopere integral răspunderea civilă auto, astfel încât asigurătorul RCA să despăgubească integral și cu promptitutine persoana prejudiciată. Această limitare nejustificată a dreptului la obținerea integrală și la timp a despăgubirii afectează dreptul de proprietate al persoanelor fizice și juridice prejudiciate în urma producerii accidentelor.

În concluzie, Subscrisa ne opunem adoptării acestei modificări și considerăm că singura manieră de sancționare a societăților de asigurare care se impune în cazul de față este aplicarea a câte unei sancțiuni în raport de fiecare contravenție săvârșită, atât pentru motivele detaliate anterior, cât și pentru motivele dezvoltate în cuprinsul Adresei înaintate Comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

 1. Încălcarea dispozițiilor art. 45 (e., „Libertatea economică”) și ale art. 135 (i.e., „Economia”) din Constituția României

Art. 45: Libertatea economică

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”, respectiv

Art. 135: Economia

(1)Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.

(2)Statul trebuie să asigure:

a)libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie; […]”

Modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 132/2018, introdusă prin punctul 14 din Proiectul de Lege nr. Pl-x nr. 165/2020, încalcă art. 45 și art. 135 din Constituția României potrivit cărora statul este garantul accesului liber al persoanei la o activitate economică, al liberei inițiative și al executării acestora.

În acest sens, reiterăm că lipsa unui sistem de sancționare adecvat și clar, menit să descurajeze în mod efectiv orice conduită contravențională a societăților de asigurare care încalcă legislația RCA, va încuraja și mai mult comportamentul abuziv al acestora în raport cu consumatorii/persoanele prejudiciate.

Astfel, consecința directă a faptului că societățile de asigurare nu vor fi stimulate să plătească în mod integral și cu promptitudine despăgubirile la care consumatorii/persoanele prejudiciate au dreptul conform legii, va fi aceea a restrângerii nejustificate a libertății economice atât a consumatorilor/persoanelor prejudiciate, cât și a persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de reparație și de închiriere a vehiculelor în baza asigurărilor de răspundere civilă auto. În legătură cu aceste din urmă persoane, adoptarea acestei propuneri legislative va crea premisele nesustenabilității activității unităților reparatoare, care vor fi forțate să ia in calcul eventualitatea încetării activității sau care se vor regăsi în ipostaza în care să nu poată avansa investițiile necesare susținerii activității.

Mai mult decât atât, adoptarea acestei propuneri legislative creează premisele prejudicierii a însuși statului român, prin reducerea taxelor și impozitelor care vor fi colectate la bugetul de stat. Acest aspect trebuie privit pe două coordonate, astfel:

 • conform prevederilor 8 alin. (3) din OG nr. 2/2001 (la care Legea nr. 32/1007 face trimitere), “Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat”;

Astfel, prin instituirea unui mecanism de sancționare bazat pe aplicarea unei singure sancțiuni indiferent de numărul contravențiilor săvârșite, se creează premisele lipsiri