AcasăNewsDe la 1 septembrie: ANPC introduce cazierul contravențional

De la 1 septembrie: ANPC introduce cazierul contravențional

De la 1 septembrie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță următoarele măsuri menite să îmbunătățească actul de control, să asigure și să întărească abordarea unitară a acestuia la nivel național și să împiedice încălcările repetate ale operatorilor economici.

În acord cu hotărârile pronunțate de către instanțele de judecată, în cauzele din domeniul protecției consumatorilor, ce au în vedere principiul proporționalității aplicării sancțiunii, conform căruia „dacă operatorul economic a mai fost sancționat anterior cu avertisment se au în vedere și circumstanțele personale ale contravenientului”, sens în care, se poate aplica sancțiunea cu amendă contravențională. La stabilirea sancțiunii, în cazul în care se constată că pentru aceeași abatere operatorul economic a mai fost sancționat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravențional precum și aplicarea eventualelor sancțiuni contravenționale complementare.

Cazierul contravențional se va implementa începând cu dată de 1 septembrie 2019 și va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-au aplicat deja sancțiunea avertismentului, astfel încât la o nouă încălcare, această să nu mai fie repetată.

Experiența dobândită în cadrul controalelor realizate de către comisarii ANPC în decursul timpului a arătat că probele (foto și video) obținute în aceste situații au fost esențiale în câștigarea unor procese în instanță, în baza proceselor verbale de constatare a contravenției încheiate cu această ocazie.

ANPC va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării că toate echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare și fotografiere.

„Măsurile anunțate astăzi se înscriu în abordarea de control unitară la nivel național și în politică de toleranță zero a ANPC făță de încălcările legislăției de către comercianți, în special în privința celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm ‘perseverența’ unor comercianți în a produce iar și iar aceleași neplăceri consumatorilor și suntem gata să le arătăm acestora că și Autoritatea este gata să persevereze și să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii”, a declarant Horia-Miron Constantinescu, Președintele ANPC.

author avatar
Emanuela-Andreea Pană