AcasăNewsBugetul, în colaps. Zeci de birouri ale CNC, scoase la licitație

Bugetul, în colaps. Zeci de birouri ale CNC, scoase la licitație

Cîțu începe să scoată la licitație birourile din instituțiile publice

Ministerul Finanțelor încearcă cu disperare să scoată bani din orice, pentru a evita declararea falimentul bugetar. Ultima găselniță este scoaterea la licitație a zeci de birouri din sediul Centrului Național al Cinematografiei, jumătate din banii obținuți intrând direct în bugetul de stat.

8 euro pe metrul pătrat. Cu atât se scot la licitație pentru a fi închiriate cele 59 de birouri ale Centrului Național al Cinematografiei (CNC), situat pe strada Dem. I. Dobrescu, din București, în apropierea Ministerului Afacerilor Interne. CNC se ocupă în principal de dezvoltarea industriei filmului în România, de susţinerea formării profesionale în domeniul cinematografiei și de promovarea culturii și educației cinematografice. Mai exact, centrul finanțează diverși producători și regizori de film din România, pe criterii care provoacă an de an scandaluri monstruoase în această industrie, cu acuzații de favoritisme și discriminări.  Referitor la filmul românesc contemporan, cu excepția câtorva mai răsărite, micile ecrane sunt asasinate de producții submediocre, difuzate cel mai frecvent de HBO. ”Prin prezentul act normativ se supune aprobării închirierea unui număr de 68 spaţii cu destinaţia de birouri cu activități aferente domeniului cinematografiei, aflate în bunul imobil cu nr. MFP 35895, cu o valoare de inventar de 4.559.719 lei. Închirierea spaţiilor se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Totodată, se împuterniceşte Centrul Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, în calitate de administrator al bunurilor imobile, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor identificate potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractul de închiriere se încheie de către  Centrul Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii cu un an, prin act adiţional, iar preţul minim pentru închirierea spaţiilor prevăzute în anexă este de 8 euro/mp/lună”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ inițiat de Ministerul Culturii. Curios este faptul că, până a ajuns la Guvern spre aprobare, proiectul a pierdut 9 birouri, astfel că numărul final a fost de 59 de încăperi, deși valoarea de inventar era aceeași, de 4.559.719 lei.

Banii merg la buget

Sumele încasate din închirierea celor 59 de birouri vor merge, în proporție de 50%, direct la bugetul de stat, acesta fiind, în realitate, și motivul scoaterii la licitație a încăperilor. ”Sumele încasate cu titlu de chirie de către Centrul Naţional al Cinematografiei, se gestionează potrivit dispozițiilor art. 333 din Codul Administrativ și în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum şi cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (4) lit. b) din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia. O cotă parte de 50% din chiria încasată potrivit contractului de închiriere prevăzut la art. 2 alin. (3), constituie venituri proprii ale Centrului Național al Cinematografiei conform dispozițiilor art. 13 alin(4) lit. b) din O.G. nr. 39/2005 și va fi utilizată pentru întreţinerea imobilului aflat în administrarea sa şi pentru investiții, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat. Menționăm faptul că, potrivit informațiilor furnizate de către Centrul Naţional al Cinematografiei, bunul imobil care face obiectul prezentului proiect, nu face obiectul unor cereri de revendicare formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul litigiilor, aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Responsabilitatea privind realitatea şi corectitudinea datelor prevăzute în prezentul proiect de act normativ revine Ministerului Culturii, respectiv, Centrului Naţional al Cinematografiei.

Se aprobă închirierea unor spaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de birouri cu activități aferente domeniului cinematografiei”, se mai arată în proiectul de Hotărâre de Guvern.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.