AcasăEconomieUcraina și Moldova pun presiune pe sistemul energetic românesc. Pierderi majore la...

Ucraina și Moldova pun presiune pe sistemul energetic românesc. Pierderi majore la Transelectrica

Sistemul energetic, suprasolicitat de obligativitatea exporturilor

Raportul Transelectrica pe anul 2023 arată că, în situația geopolitică actuală, interconectarea cu Ucraina și Moldova pune presiune pe adecvanța sistemului energetic. Pe de altă parte, consumul propriu tehnologic al companiei a crescut semnificativ, din cauza fluxurilor fizice de import/export defavorabile pe liniile de interconexiune de pe granițele cu Ucraina. Mai mult, Transelectrica are în plan investiții costisitoare pentru interconexiunea cu Moldova și Ucraina.

Interconectarea sincronă a sistemelor de transport de energie electrică din Republica Moldova și Ucraina cu sistemul electroenergetic din România a contribuit la extinderea pieței de energie electrică, oferind oportunitatea realizării schimburilor comerciale de energie electrică la nivel regional, respectiv între România, Ucraina și Republica Moldova, susține Transelectrica, în raportul pe anul 2023.

Însă, în contextul geopolitic actual, interconectarea sincronă a sistemelor de transport de energie electrică din Republica Moldova și Ucraina cu sistemul Europa Continentală va pune presiune pe sistemele electroenergetice vecine (România, Ungaria și Slovacia) din punct de vedere al asigurării funcționării interconectate, respectiv a adecvanței la nivel regional, având în vedere dificultățile înregistrate în această perioadă de către Republica Moldova și Ucraina pentru asigurarea necesarului de energie electrică.

În plus, pe granița cu Ucraina, licitațiile de alocare de capacitate sunt momentan suspendate din 16.01.2023, până la convenirea regulilor de alocare coordonată, iar pe granița cu Republica Moldova, licitațiile de alocare de capacitate pe termen lung (anuală și lunară) sunt și ele suspendate, fiind organizată doar alocare zilnică de capacitate bilateral coordonată pentru 100% din total capacitate.

Pierderi în rețea

Potrivit raportului Transelectrica, pierderile în reţea sunt influenţate în cea mai mare măsură de distanţa dintre centrele de producţie şi cele de consum, deci de modul în care se distribuie acoperirea sarcinii pe grupurile existente în sistem şi de volumul şi destinaţia schimburilor internaţionale. La nivelul întregului an 2023 CPT-ul (consumul propriu tehnologic) în RET (rețeaua electrică de transport) a crescut cu 4,2% comparativ cu anul 2022, în special ca urmare a fluxurilor fizice mai dezavantajoase pe liniile de interconexiune din perioada ianuarie – iunie și septembrie – noiembrie și a condițiilor meteorologice defavorabile în special din lunile ianuarie – aprilie, iunie – iulie, octombrie și noiembrie, caracterizate de cantități mai mari de precipitații care au determinat creșterea pierderilor de putere.

”Datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condiţiile meteorologice, de structura producţiei şi a consumului de energie electrică la nivel naţional, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în reţeaua de transport internă şi pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puţin spre deloc controlabilă în condiţiile unei pieţe de energie regionale interconectate şi cuplate. Factorii care au influențat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie – decembrie 2023, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica”, se precizează în raport.

Investiții cu dedicație

Ciclul complet uzual al unui proiect de investiții (pornind de la faza de proiectare inițială, elaborare a studiului de fezabilitate, caietului de sarcini și proiectului tehnic și până la execuție și punerea în funcțiune a proiectului) pentru realizarea/ retehnologizarea unei stații electrice este în medie de 5 ani, iar pentru construcția unei linii electrice noi de 9 ani, semnalează Transelectrica. La capitolul investiții, pe locurile prioritare se află creşterea capacităţii de schimb pe interfaţa cu Republica Moldova: LEA 400 kV Suceava (RO)-Bălţi (RM) simplu circuit; LEA 400 kV s.c. Gădălin – Suceava (LEA nouă); Montarea fibră optică pe LEA 400 kV Isaccea -Vulcanesti, precum și interconexiunea cu Ucraina: montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori -Mukacevo. ”În ediția următoare a Planului de Dezvoltare se va introduce trecerea la 400kV a LEA Isaccea – Ucraina Sud (via Primorska), proiect promovat pe lista comunității energetice ca proiect de interes mutual”, se mai arată în raportul Transelectrica.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.