AcasăEconomieRomgaz, scăpat de sub control. Sfidare totală față de justiție și instituțiile...

Romgaz, scăpat de sub control. Sfidare totală față de justiție și instituțiile statului

Licitații putrede la Romgaz. Curtea de Conturi, chemată să intervină

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a sesizat Curtea de Conturi a României în cazul atitudinii sfidătoare a Romgaz, Târgu Mureș, care a refuzat în mod repetat să pună în practică deciziile instituției, dar și ale justiției. Timp de un an, Romgaz a încercat să declare câștigătoare a unei licitații o firmă care a oferit un preț suspect de scăzut, evitând, cu consecvență, să solicite date despre ofertă, conform prevederilor legale. Inspectorii Curții de Conturi au amendat Romgaz cu 20.000 de lei.

La nivelul SNGN Romgaz SA Sucursala Târgu Mureș nu au fost respectate deciziile emise atât de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și de Curtea de Apel Târgu Mureș, a fost concluzia unui audit la Curții de Conturi, chemată să intervină într-un caz de sfidare inimaginabil. Astfel, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a sesizat Curtea de Conturi a României cu privire la nerespectarea de către SNGN Romgaz SA, pe parcursul procedurii de atribuire, din iunie 2022, organizată la nivelul Sucursalei Târgu Mureș în vederea încheierii acordului cadru având ca obiect „Servicii de verificare, reparare și calibrare supape de siguranță” , cu o valoare de 781.657,56 lei, fără TVA, criteriul de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”.

În urma evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de Multipractic SRL, cu o propunere financiară de 448.600 lei, pe locul 2 clasându-se oferta depusă de Las Prom SRL, cu o propunere financiară de 601.560 lei. Las Prom a depus contestație la CNSC, solicitând reevaluarea ofertelor cu luarea în considerare a conformității financiare și tehnice, cu documentația de atribuire și cu respectarea autorizațiilor prevăzute de legislația incidentă. CNSC a reținut că, în etapa de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare a apreciat că prețul oferit de Multipractic era neobișnuit de scăzut, dar a solicitat doar clarificări de ordin general, fără să-și îndeplinească obligația de a indica acele elemente de cost asupra cărora dorește să se lămurească, interesul entității contractante fiind acela de a se edifica că ofertantul poate executa contractul la prețul propus.

Ping-pong pe banii statului

CNSC a obligat Romgaz să reevalueze oferta Multipractic. Romgaz a mimat reevaluarea și a declarat câștigătoare aceeași firmă. Din nou, firma clasată pe locul doi la licitație a făcut contestație la CNSC. „Față de aceste aspecte, apare evident că entitatea contractantă a acționat cu nesocotirea prevederilor legale pe linia achizițiilor publice și implicit a deciziei anterioare a Consiliului, avantajând ofertantul în discuție prin solicitarea de clarificări repetate cu privire la aceleași aspecte. (…)context în care devin incidente dispozițiile art. 142 alin. (3) din HG nr. 394/2016, potrivit cu care: În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată neconformă.

Așadar, transmiterea unui răspuns neconcludent sau incomplet cum a transmis ofertantul în discuție, de vreme ce entitatea contractantă însăși a simțit nevoia să revină cu noi solicitări pe aceleași aspecte, este sancționată expres de legislația achizițiilor publice, posibilitatea reiterării de solicitări de clarificări până la obținerea răspunsului așteptat fiind exclusă”, se arată în cea de-a doua Decizie a CNSC, care a obligat, din nou, Romgaz să reevalueze oferta câștigătoare în termen de 10 zile. Și lucrurile au luat-o de la capt, în același meci de ping-pong. CNSC emitea o decizie, Romgaz o sfida.

Ce atâta justiție

Prin decembrie 2022, CNSC mai emite o decizie care arată ilegalitatea în care persistă Romgaz. De data aceasta, Romgaz, în ianuarie 2023, se duce în instanță și face plângere împotriva deciziei CNSC. Instanța însă respinge plângerea Romgaz și decide același lucru: respectarea deciziilor CNSC. Ce a făcut Romgaz? În urma reevaluării, oferta Multipractic a fost considerată drept admisibilă. Din nou contestație la CNSC, din nou altă decizie a CNSC, în martie 2023, prin care se cerea respingerea ofertei Multipractic. Abia în iunie 2023, Romgaz a decis să se conformeze, în final fiind declarată câștigătoare oferta Las Prom.  Curtea de Conturi a constatat că nu a fost respectat caracterul obligatoriu al deciziilor emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și de către Curtea de Apel Târgu Mureș, iar Romgaz a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 20.000 lei, amendă achitată în luna ianuarie a acestui an.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.