AcasăEconomieRecuperatorii Comisiei Europene, neputincioși în fața țepelor trase de ONG-uri

Recuperatorii Comisiei Europene, neputincioși în fața țepelor trase de ONG-uri

Banii Uniunii Europene, la care cotizează și România, sunt tocați pe proiecte din Africa și din Asia, care, de regulă, nu se implementează. Când vine vorba să-și pună în priză recuperatorii, Comisia Europeană este pusă în situația de a nu primi înapoi niciun euro, dat fiind că sistemele de justiție din statele respective resping acțiunile pe bandă rulantă. Nici în UE lucrurile nu stau foarte bine, având în vedere că sunt câteva state campioane în anularea și nerecuperarea datoriilor.

Un raport de audit al Curții de Conturi Europene a scos la iveală că banii din fondurile UE cheltuite ilegal nu prea pot fi recuperați, în special dacă proiectele sunt derulate de ONG-uri care operează în Africa și Asia sau de agenții ale Organizației Națiunilor Unite.

Pentru perioada 2014-2022,  Comisia Europeană a raportat cheltuieli neconforme în valoare de 14 miliarde de euro, iar concluzia Curții de Conturi a fost că sistemele utilizate pentru gestionarea și monitorizarea cheltuielilor neconforme efectuate de beneficiarii fondurilor UE sunt parțial eficace.

”În cadrul gestiunii directe și al celei indirecte, Comisia asigură înregistrarea exactă și promptă a cheltuielilor neconforme, dar recuperarea lor durează prea mult. Comisia nu monitorizează cheltuielile neconforme cu posibil caracter sistemic din domeniul acțiunilor externe în același mod ca în cazul politicilor interne. Datoriile care au fost anulate implică, de obicei, debitori care aveau probleme financiare sau care erau situați în țări în care Comisia nu putea executa silit datoriile prin intermediul instanțelor locale”, susține Curtea de Conturi Europeană. Mai mult, utilitatea informațiilor furnizate de Comisie cu privire la cheltuielile neconforme și la măsurile corective ulterioare este limitată, deoarece acestea nu sunt întotdeauna complete și coerente.

ONU și-a legalizat ilegalitățile

Curtea de Conturi Europeană a observat că, atunci când sunt detectate cheltuieli neconforme cu posibil caracter sistemic în cadrul acțiunilor externe, auditorii angajați nu sunt obligați să extindă eșantioanele de operațiuni verificate.

De asemenea, Comisia Europeană nu efectuează din proprie inițiativă verificări suplimentare cu privire la cheltuielile auditate sau la alte cheltuieli finanțate de UE care implică aceleași organizații de punere în aplicare. Comisia și Organizația Națiunilor Unite au convenit asupra un acord-cadru financiar și administrativ (FAFA) ca bază pentru colaborare. Înțelegerea comună privind utilizarea termenilor de referință pentru verificările cheltuielilor limitează dimensiunile eșantioanelor pe care verificatorii le pot selecta pentru a verifica eligibilitatea unei operațiuni gestionate de o agenție a ONU cu fonduri UE.

Astfel, auditorul a verificat cheltuielile declarate de o agenție a ONU pentru un acord de contribuție cu UE. Acesta a raportat că 19,2 % din eșantionul selectat în conformitate cu FAFA era neeligibil și a concluzionat că erorile erau generalizate. Auditorul nu a putut efectua verificări suplimentare pentru a confirma caracterul sistemic al cheltuielilor neconforme, iar Comisia a recuperat doar cheltuielile neconforme constatate în eșantionul limitat care a fost verificat.

Costuri prea mari

Auditorul unui proiect gestionat de un ONG local în Africa a raportat că cheltuielile declarate conțineau cheltuieli neconforme, pentru care nu existau documente justificative. ONG-ul respectiv și alte ONG-uri locale mici care finalizaseră activitățile proiectului cu patru ani mai devreme nu au mai putut găsi documentația lipsă, în pofida legislației care impune tuturor beneficiarilor să păstreze documentația pentru o perioadă de cinci ani. Unele ONG-uri nu mai existau, iar celelalte nu au putut rambursa suma solicitată de Comisie.

La momentul auditului Curții, Comisia intenționa să renunțe la datorie, deoarece evaluarea sa a arătat că activitățile fuseseră desfășurate integral, iar costul procedurilor judiciare risca să depășească suma preconizată care putea fi recuperată. Comisia Europeană a recunoscut că procedurile sale actuale de recuperare sunt mai lungi și mai costisitoare atunci când debitorii își schimbă domiciliul fără a informa Comisia sau registrul oficial, Comisia trebuie să plătească avocați și executori locali pentru a urmări un caz care presupune diferite etape procedurale în instanțele naționale și debitorii sunt insolvabili, iar Comisia trebuie să colecteze informații pentru a renunța la o creanță.

Campioane la cheltuieli neconforme

În ceea ce privește Fondul european de garantare agricolă, cuantumul total al cheltuielilor neconforme detectate în perioada 2007-2022 a fost de 2,4 miliarde de euro. 52 % din această sumă a fost recuperată până la sfârșitul anului 2022. Restul de 48 % a fost fie anulat (9 %), fie reprezenta datorii restante (39 %). Campioanele acestor cheltuieli au fost Franța, cu 383 milioane de euro, Italia, cu 378 milioane euro, Estonia, 300 milioane euro și Polonia, cu 288 milioane euro. În ce privește rata de anulare a datoriilor, cele mai mari procente au fost înregistrate în Olanda (48%), Danemarca (45%), și Ungaria (34%).

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.