AcasăEconomieProfitul net individual al Transgaz a fost de 159,9 milioane lei, în...

Profitul net individual al Transgaz a fost de 159,9 milioane lei, în 2023, mai mic cu 56% faţă de 2022, dar a fost mai mare faţă de cel bugetat cu 150%

sursa foto: transgaz.ro

Profitul net individual al Transgaz a fost de 159,9 milioane lei, în 2023, mai mic cu 56% faţă de 2022, dar a fost mai mare faţă de cel bugetat cu 150%, potrivit situaţiilor financiare de pe site-ul Transgaz.

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 sunt mai mari decat cele realizate la 31 decembrie 2022 cu 9%, inregistrand o crestere de 137.360 mii lei, la 1,7 miliarde lei.

Aceste venituri au fost obtinute in conditiile prorogarii pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 a tarifelor aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.32 din 26.05.2021, se arată în raport:

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

 • veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 80.564 mii lei datorita:
  – tarifului de rezervare a capacitatii mai mare cu 0,344 lei/MWh, cu influenta pozitiva de 123.343 mii lei;

– capacitatii rezervate mai mare cu 2.489.350 MWh, cu influenta pozitiva de 6.220 mii lei;

– venituri din depasire de capacitate mai mari cu 45.459 mii lei. Valoarea veniturilor din depasiri de capacitate inregistrata la 31 decembrie 2022 este de 75.737 mii lei iar valoarea inregistrata la 31 decembrie 2023 este de 121.196 mii lei;

– veniturilor din prima de licitatie mai mici cu 94.458 mii lei, ca urmare a licitatiilor de rezervare de capacitate desfasurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare; veniturile din prima de licitatie inregistrate la 31 decembrie 2022 au fost de 227.801 mii lei iar la 31 decembrie 2023 de 133.343 mii lei.

 • veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mari cu 19.488 mii lei datorita:
  – tarifului de transport volumetric mai mare cu 0,14 lei/MWh, cu influenta pozitiva de 19.985 mii lei;

– cantitatii de gaze transportate mai mica fata 31 decembrie 2022 cu 448.256 MWh, cu o influenta negativa de 498 mii lei, detaliata pe categorii de consumatori astfel:

 • veniturile din transportul international al gazelor naturale si asimilate mai mari cu 42.379 mii lei; conform Acordului de incetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA si GPE, plata sumelor ramase de achitat se face esalonat pe o perioada de maxim trei ani iar veniturile incasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE nr. 41/2019 si respectiv Ordin ANRE nr. 34/2014 in functie de punctele in care se rezerva capacitate, diferenta lunara fiind clasificata la venituri asimilate;
 • alte venituri din exploatare mai mici cu 5.071 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au inregistrat o scadere de 546.733 mii lei pe seama urmatorilor factori:

 • pret de tranzactionare mai mic cu 301,86 lei/MWh, cu o influenta negativa de 602.597 mii lei;
 • cantitate mai mare cu 105.068 MWh cu influenta pozitiva de 55.863 mii lei;

Veniturile din activitatea de constructii mai mici cu 129.251 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta negativa de 228.193 mii lei in principal pe seama inregistrarii actualizarii valorii activelor reglementate cu rata inflatiei de 6,61% la 31 decembrie 2023 fata de 16,37% la 31 decembrie 2022 (144.616 mii lei la 31 decembrie 2023 fata de 286.877 mii lei la 31 decembrie 2022). In anul 2022 Transgaz a inregistrat venituri din participatii ca urmare a reducerii capitalului social al EUROTRANSGAZ cu 13,15 milioane Euro, iar in anul 2023 capitalul social al EUROTRANSGAZ s-a diminuat cu 13.504 mii lei, suma incasata in luna august 2023.”

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 14% fata de 31 decembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 202.301 mii lei mai mare, la 1,6 miliarde lei.

Societatea a inregistrat economii de 38.497 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

consum de gaze naturale pe sistemul de transport 36.049 mii lei, datorita urmatorilor factori:
– cantitatea de gaze naturale destinata consumului de gaze in SNT mai mica fata de 31 decembrie 2022 cu 126.518 MWh, cu o influenta pozitiva de 25.588 mii lei;

– pretul mediu de achizitie realizat mai mic fata de cel realizat la 31 decembrie 2022 cu 16,68 lei/MWh cu o influenta pozitiva de 10.461 mii lei;

cheltuieli cu taxa de acordare licenta: 2.448 mii lei.

S-au inregistrat depasiri de 240.798 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul: 75.969 mii lei;
 • cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli: 4.753 mii lei;
 • cheltuieli cu redeventa: 49.582 mii lei. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, prevederile art. 103, alin.(2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, au fost abrogate. Incepand cu data de 30 octombrie 2023 cota de redeventa s-a modificat de la 0,4% la 11,5% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni de transport si tranzit prin sistemele nationale de transport, conform art. 49, alin (2) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004;
 • cheltuieli cu amortizarea: 33.547 mii lei pe seama finalizarii si punerii in functiune a proiectelor de investitii;
 • cheltuieli cu materiale auxiliare: 9.231 mii lei;
 • cheltuieli cu intretinere si transport: 3.866 mii lei;
 • cheltuieli cu impozitul pe monopol: 2.522 mii lei;
 • alte cheltuieli de exploatare: 60.677 mii lei. In anul 2023 societatea a inregistrat cheltuieli cu deprecierea creantelor clienti in valoare de 108.175 mii lei, mai mare cu 52.800 mii lei comparativ cu anul 2022. Valoarea deprecierii creantelor clienti a fost determinata in principal de neincasarea creantelor Gazprom Export LLC (120.908 mii lei) diminuata de incasarea creantelor Electrocentrale Constanta (20.546 mii lei) si Mehedinti Gaz SA (3.214 mii lei). La data de 31 decembrie 2023 Societatea a capitalizat valoarea de 10.113 mii lei (3.345 mii lei la 31 decembrie 2022), reprezentand diferenta dintre costurile cu consumul tehnologic realizat peste cel aprobat in tariful de transport, in conformitate cu prevederile OUG 27/2022;
 • alte cheltuieli: 651 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 54.340 mii lei, determinata de diminuarea capitalului social al societatii EUROTRANSGAZ SRL Chisinau din Republica Moldova. In anul 2022 Transgaz a inregistrat cheltuieli din participatii ca urmare a reducerii capitalului social al EUROTRANSGAZ cu 13,15 milioane Euro iar in anul 2023 capitalul social al EUROTRANSGAZ s-a diminuat cu 13.504 mii lei, suma incasata in luna august 2023.

author avatar
Andrei Coman
112 afisari