AcasăEconomieMutare șoc în sectorul de apărare. SE VINDE TOT!

Mutare șoc în sectorul de apărare. SE VINDE TOT!

Foame de bani la Guvern. Se vând companiile din industria de apărare

Ministerul Economiei a decis să transfere datoriile la ANAF ale societăților din industria de apărare către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, pe motiv că aceasta ar reuși să încaseze mai repede creanțele. Instituția care preia datoriile se ocupă cu vânzarea companiilor de stat, aceasta fiind modalitatea prin care Guvernul a decis să degreveze bugetul de stat. Ministerul susține, nefondat, că transferul debitelor ar conduce la relansarea economică a societăților.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a emis un proiect de ordonanță de urgență prin care va prelua creanțele bugetare restante aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală asupra unor societăţi de importanță strategică pentru economia României, aflate în subordinea Ministerului Economiei.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, se impune întărirea capacității de apărare a României prin luarea de măsuri urgente de redresare economico -financiară la operatori economici cu capital de stat ce se încadrează în categoria societăţilor de importanţă naţională, dat fiind recentele evoluții în planul securității naționale și economic generate de contextul geopolitic din imediata vecinătate a României.

Astfel, este nevoie de acțiuni concrete în vederea asigurării și protejării intereselor statului român și promovării conceptului de securitate regională extinsă. ”În prezent există premisele economice pentru un trend ascendent, operatorii economici reușind să plătească majoritatea datoriilor curente către salariați și terți și există premise să își diversifice portofoliul de clienți. În baza procedurilor specifice, AAAS poate contribui la atragerea unor investitori interesaţi să dezvolte segmentul de activitate al acestor societăţi”, susține AAAS.

Un singur ”ochi”

Pretextul preluării creanțelor de la ANAF este monitorizarea printr-o singură instituţie a maximizării recuperării creanţelor, cu rezultate benefice asupra activităţii economice a acestor societăţi. În acest sens, procedura ar contribui la încasarea creanţelor, concomitent cu dezvoltarea activității prin atragerea unor potenţiali investitori şi va avea un impact social deosebit prin păstrarea locurilor de muncă aflate în acest moment în pericol.

”Fac obiectul preluării de către AAAS, în baza unor hotărâri de guvern emise pentru fiecare preluare în parte, creanţele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administrate de ANAF prin organul fiscal competent, asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat. Creanțele preluate de către AAAS de la ANAF își vor păstra același regim juridic.  După predarea creanţelor prevăzute mai sus, ANAF procedează la scăderea acestora din evidenţele proprii și implicit, la scăderea lor din contabilitatea bugetară. ANAF predă AAAS titlurile de creanţă aferente creanțelor predate, precum şi actele procedurale întocmite de aceasta în vederea recuperării obligaţiilor bugetare la data exercitării dreptului de preluare”, se arată în proiectul de ordonanță de urgență.

Executați la active

Preluarea de către AAAS a creanțelor, dobânzilor și penalităților administrate de ANAF, rămase de recuperat și înscrise în tabelul creanțelor din procedura de insolvență a debitorilor și rangul acestora, se face prin hotărâre de guvern, AAAS subrogându-se în drepturile principale și accesorii ale ANAF, cu păstrarea rangului de prioritate înscris conform legii, se mai precizează în proiectul de act normativ. Totodată, AAAS, în calitate de creditor bugetar, va avea obligaţia de a lua toate măsurile în vederea recuperării creanţelor datorate de către debitorii preluați, prin modalitățile prevăzute de lege.

Mai simplu spus, de a vinde activele acestor societăți. Sumele recuperate de AAAS în urma valorificării creanțelor preluate se vor vira la bugetul de stat, semn că adevăratul motiv al acestei măsuri este foamea de bani a Guvernului.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.