AcasăEconomieJaf total la Ministerul Energiei. Inspectorii Curții de Conturi s-au luat cu...

Jaf total la Ministerul Energiei. Inspectorii Curții de Conturi s-au luat cu mâinile de cap

Inspectorii Curții de Conturi s-au luat cu mâinile de cap după controalele efectuate la Ministerul Energiei, unde au constatat nereguli grave și prejudicii mari aduse bugetului de stat. Cel mai șocant a fost haosul din contabilitate și incapacitatea ministerului de a recupera prejudiciile stabilite la verificările anterioare. În ce privește sumele acordate furnizorilor de gaze și energie electrică, pentru plafonarea prețurilor, acestea au fost imposibil de verificat.

Sumele pentru plafonarea facturilor la energie și gaze au fost date furnizorilor ”în orb”. Curtea de Conturi a constatat cu stupefacție că Ministerul Energiei a efectuat și efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizori.

Totodată, valorile plătite pentru fiecare furnizor sunt determinate de ANRE și, pentru că acestea nu sunt reflectate în situațiile financiare ale autorității de reglementare, Curtea de Conturi nu s-a putut exprima asupra legalității modului în care au fost determinate sumele plătite din bugetul de stat către Ministerul Energiei. Singurul lucru pe care inspectorii Curții de Conturi au reușit să-l descopere a fost plata sumei de circa 7 milioane de lei către furnizorii de energie electrică și gaze pentru clienți finali noncasnici care nu erau îndreptățiți să beneficieze de schema de compensare, dat fiind că s-a depășit plafonul de ajutor de minimis de 200.000 de euro.

”Depășirea plafonului ajutoarelor de minimis a fost cauzată de faptul că la nivelul Ministerului Energiei nu a fost organizată o bază de date care să cuprindă situația beneficiarilor pentru care u fost efectuate plăți de la bugetul de stat, cu stabilirea distinctă a sprijinului acordat pentru fiecare beneficiar”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Plăți de un milion de euro, nejustificate

Controalele la Ministerul Energiei au evidențiat efectuarea de plăți în sumă de un milion de euro, înregistrate ca avans în evidențele contabile ale anului 2022, în contul Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, pentru care nu au fost prezentate documente justificative, cum ar fi  contracte, decizii, ordine de finanțare, memorandumuri etc.

În fapt, potrivit raportului Curții de Conturi, în vederea elaborării Strategiei naționale a hidrogenului și a planului de acțiuni pentru implementarea sa, Ministerul Energiei a solicitat asistență tehnică pentru care a fost achitată suma de un milion de euro în data de 23.06.2022, în baza unei Note privind efectele întârzierii demarării procedurii de elaborare a strategiei. Sprijinul tehnic a constat în organizarea licitației pentru achiziționarea unor servicii de consultanță de către o firmă, care a identificat consultantul care elaborează Strategia națională a hidrogenului, un consorțiu de firme, fiind încheiat în acest sens un contract de finanțare între cele două părți.

”Ministerul Energiei nu a furnizat acest contract de finanțare. Anterior concilierii, Ministerul Energiei a solicitat reprezentanților firmei prezentarea contractelor încheiate cu reprezentanții consultantului, facturile și plățile efectuate către consultant”, se precizează în raportul Curții de Conturi.

Câinii latră, caravana trece

Totodată, un împrumut de 17,7 milioane de lei și dobânzile aferente, de 500.000 de lei, nu au fost evidențiate în contabilitate. Nici dobânzile legale penalizatoare în sumă de peste 2 milioane de lei, din contul debitori diverși, nu au fost evidențiate. Verificările au mai depistat o supraevaluare a cheltuielilor operaționale, cu peste 200.000 de lei, care reprezentau cheltuieli aferente anilor anteriori anului financiar 2022 și înregistrate eronat pe cheltuielile din 2022. În ce privește măsurile stabilite la controalele anterioare ale Curții de Conturi, prin care se cerea măsuri pentru recuperarea unor prejudicii, unele au fost implementate doar parțial, însă altele au rămas neimplementate.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.