AcasăEconomieJaf din patrimoniul statului. Redevențe simbolice pentru terenurile ADS

Jaf din patrimoniul statului. Redevențe simbolice pentru terenurile ADS

Haos total la instituția care administrează terenurile agricole ale statului

Auditul efectuat de Curtea de Conturi la Agenția Domeniilor Statului (ADS) a scos la iveală nereguli majore, unele chiar penale, care au adus prejudicii bugetului de stat. Printre acestea se numără contractele de concesiune care nu prevedeau actualizarea redevențelor, astfel că beneficiarii terenurilor agricole aflate în proprietatea statului plătesc taxe simbolice. Mai mult, au fost depistate cazuri de exploatări abuzive ale terenurilor, în care nu existau nici măcar contracte valabile.

Veniturile obținute din activitatea de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului (ADS) nu au fost majorate, cauza fiind neintroducerea în contractele încheiate a unor clauze care să permită actualizarea redevenței sau neinițierea de proceduri de concesionare a suprafețelor aflate sub contracte cu clauza „până la concesionare”, se arată într-un raport de audit al Curții de Conturi. Inspectorii au descoperit la ADS tipuri de contracte (asociere în participațiune și locațiune) care nu se mai regăsesc printre modalitățile de exploatare a suprafețelor aflate în administrarea agenției.

”La nivelul ADS sunt în derulare contracte ale căror clauze contractuale nu au fost actualizate cu prevederile legislative intervenite, atât în ceea ce privește forma de exploatare, cât și nivelul redevenței, termenele de plată sau alte obligații de exploatare eficientă a terenurilor aflate sub contract (investiții, protejarea și îmbunătățirea calității solului, protejarea mediului etc.). Consecințele sunt exploatarea ineficientă a suprafețelor de teren aferente acestor contracte, nerealizarea unor venituri atât prin neactualizarea redevențelor aferente, cât și prin neinițierea procedurilor de concesionare a suprafețelor din contractele cu clauză -până la concesionare”, se precizează în raportul de audit al Curții de Conturi.

Pagubă uriașă

Controlul a relevant plata sumei de 914.338,50 lei, reprezentând despăgubiri stabilite în sarcina ADS prin hotărâri judecătorești definitive, fără ca entitatea să efectueze o analiză a cauzelor și împrejurărilor care au generat plata acestora, inclusiv în ceea ce privește aspectele reținute de instanțele de judecată în motivarea hotărârilor dispuse. Astfel, s-a ajuns la creșterea cheltuielilor bugetare cu suma de 914.338,50 lei, fără ca instituția să ia măsuri legale de recuperare.În acest caz, Curtea de Conturi a cerut constituirea unei comisii care să analizeze cauzele și împrejurările care au determinat stabilirea, de către instanțele judecătorești, a sumelor reprezentând despăgubiri, în sarcina instituției și identificarea persoanelor răspunzătoare pentru plata acestor sume, după caz. Totodată, ADS va trebui să calculeze și să recupereze accesoriile aferente (dobânzi și penalități de întârziere). Totodată, Curtea de Conturi a constatat că nu a fost finalizată acțiunea de identificare, delimitare, măsurare și înregistrare în cartea funciară a terenurilor proprietate publică și privată a statului administrate de ADS, iar în perioada 2001 până în prezent s-a intabulat doar 38 % din suprafața rămasă în administrare, nefiind realizat cadastrul suprafețelor la nivel național.

Ocupare abuzivă

Activitățile de identificare a suprafețelor de teren aflate în administrarea Agenției care au fost exploatate fără un titlu valabil și de recuperare a redevențelor astfel stabilite, au fost deficitare, mai semnalează Curtea de Conturi. În perioada auditată, au fost constatate 114 situații de exploatare fără un titlu valabil, pentru suprafața totală de 7.012,489 ha, pentru care s-au întocmit procese verbale de ocupare abuzivă, stabilindu-se o redevență totală de 20.983.160,3 lei, din care doar 5,6% a fost recuperată, respective suma de 1.183.552,11 lei. ”Activitatea de verificare și inventariere a patrimoniului de către reprezentanțele teritoriale nu a fost eficientă, existând situații în care perioada identificată în procesele verbale de stabilire a redevențelor pentru exploatare abuzivă a fost foarte mare (2005-2021, 2007-2021, 2014-2021 ș.a.). Din analiza situației privind constatările exploatărilor fără un contract încheiat cu ADS au fost identificate cazuri când deținătorii de active exploatau suprafața de teren necesară desfășurării activității fără transmiterea solicitării către ADS și implicit, fără să achite redevența aferentă”, a precizat Curtea de Conturi.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.
1.728 afisari

6 COMENTARII