AcasăEconomieFrisoane la vârf. Autoritățile s-au trezit că nu mai au cărbune pentru...

Frisoane la vârf. Autoritățile s-au trezit că nu mai au cărbune pentru termocentrale

Măsuri urgente pentru asigurarea cărbunelui în termocentrale

Retragerea unui reactor de la Cernavodă și producția slabă din regenerabile au reorientat atenția, în disperare de cauză, spre termocentralele pe cărbune, pentru a evita colapsul sistemului. Autoritățile s-au trezit, însă, că nu mai au cărbune, din cauza exproprierilor care trenează de ani de zile, lăsate, în mod deliberat, la mica negociere, fără ca sistemul energetic să fi fost declarat strategic și de utilitate publică.

Cărbunele privilegiul țărilor bogate

Guvernul a decis să mai scoată niște bani din vistieria statului (sau să se împrumute, mai degrabă), pentru a satisface pretențiile exagerate ale expropriaților din zonele minelor de cărbune, din cauza cărora extracția a fost blocată. Cariera Jilţ Nord, care aparţine Sucursalei Divizia Minieră Târgu Jiu din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, și se află pe teritoriul comunei Mătăsari, județul Gorj, are o suprafaţă a perimetrului minier de 9,072 km2, din care doar 7,690 km2 sunt ocupați. Din 2013 și până în prezent au fost achiziționate un număr de 60 de construcții, dintr-un total de 79 construcții ce se regăsesc pe amplasamentul lucrării.

”În acest moment, negocierea directă între companie și proprietarii privaţi pentru achiziția restului de construcții este blocată, printre cauze numărându-se pretenţiile financiare exagerate ale proprietarilor faţă de valorile rezultate din rapoartele de evaluare, refuzul efectiv al înstrăinării proprietăţii, lipsa actelor de proprietate sau litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun, solicitări ale unor proprietari privind angajarea de rude în cadrul companiei sau creșteri salariale pentru acestea”, susține Guvernul. Toate aceste aspecte de natură obiectivă au împiedicat preluarea, prin forţe proprii, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, a

terenurilor necesare realizării investiţiei și au blocat activitatea de extragere a lignitului din cariera Jilț Nord.

Sistemul intră în avarie

În aceste condiţii, mai arată Executivul, se înregistrează numeroase staţionări ale utilajelor de carieră, schimbarea fronturilor de lucru şi modificări ale circuitelor de transport, care influenţează negativ nivelul producţiei de cărbune, afectează siguranța în aprovizionare cu combustibil şi determină, implicit, creşterea costurilor de producţie.

”Apare astfel riscul de neasigurare a combustibilului necesar pentru funcţionarea termocentralelor și, implicit, de neasigurare a energiei electrice de către acestea, cu consecinţa periclitării siguranței în funcționare a Sistemului Energetic Național, a creșterii prețului la consumatorul final și a impactului negativ generat în economia naţională”, se precizează în nota de fundamentare a Hotărârii adoptate de Guvern. Exploatarea cărbunelui din  cariera Jilț Nord este necesară pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu energie electrică, cel puțin până în anul 2030, semnalează Executivul.

Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia are în vedere modificări privind grupurile energetice pe cărbune din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, acestea putând să funcționeze pe bază de cărbune în perioada de valabilitate a licenței de exploatare a carierei Jilț Nord, respectiv 18.12.2026. ”Măsurile sunt necesare pentru funcționarea carierei la parametrii maximi stabiliți prin proiectele de exploatare pe durata exploatării zăcământului, având în vedere contribuția esențială pe care o vor avea grupurile de producere pe baza de cărbune din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni la asigurarea securității energetice naționale, mai ales în perioada trecerii unor grupuri din cadrul CEO de pe cărbune pe gaze naturale, când o serie de unități de producere ar putea deveni indisponibile”, se mai arată în actul normativ.

Șantajul a avut efect

Hotărârea de Guvern prevede adoptarea unor măsuri în scopul actualizării situațiilor imobilelor care vor fi afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, precum și suplimentarea numărului de imobile (construcții) necesar a fi expropriate. Sumele actualizate pentru despăgubiri au crescut cu 700%, astfel că Guvernul a fost nevoit să suplimenteze suma pentru exproprieri cu peste 330.000 de lei.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.