AcasăEconomieEvoluția acțiunii Transgaz (TGN) în perioada ianuarie – iunie 2023

Evoluția acțiunii Transgaz (TGN) în perioada ianuarie – iunie 2023

Analizând evoluția acțiunii TGN în perioada 03.01-26.06.2023 se poate observa faptul că prețul de închidere al acesteia a înregistrat fluctuații, cu un maxim al perioadei de 23,50 lei/acțiune înregistrat în data de 02.05.2023, pe fondul ex-datei pentru majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor și un minim de 15,40 lei/acțiune înregistrat în data de 02.06.2023, scădere influențată în principal de contextul așteptării de către investitori a listării Hidroelectrica la BVB.

* Pentru a asigura o reflectare cât mai fidelă a evoluției valorii acțiunilor TGN, prețul afișat în grafic este ajustat după raportul 1:16 pentru perioada 03.01-28.04.2023, ținându-se cont de operațiunea de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA prin incorporarea rezervelor.

În luna ianuarie, ca urmare a informării investitorilor cu privire la emiterea de către ASF a Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare aferent majorării capitalului social al societății, prețul de închidere al acțiunii TGN a înregistrat valoarea de 289,50 lei/acțiune (respectiv 18,09 lei/acțiune preț ajustat 1:16). Mai apoi, pe fondul așteptării investitorilor privind publicarea propunerii valorii dividendului pentru anul financiar 2022, prețul de închidere al acțiunii TGN s-a aflat pe un trend de creștere, atingând în data de 28.02.2023 valoarea de 314,50 lei/acțiune (19,66 lei/acțiune – preț ajustat 1:16).

În luna martie, după publicarea materialelor pentru Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea rezultatelor financiare anuale finale precum și a demersurilor întreprinse de managementul companiei pentru semnarea de către SNTGN Transgaz SA, OMV Petrom SA și SNGN Romgaz SA a Declarației privind încheierea contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma procedurii de rezervare de capacitate pentru punctul de  intrare/ieșire în/din SNT-Tuzla – al gazelor naturale din Marea Neagră, prețul acțiunii TGN atinge maximul lunii martie, respectiv 325,00 lei/acțiune în 08-09.03.2023 (respectiv 20,31 lei/acțiune preț ajustat 1:16).

Transgaz a derulat și finalizat cu succes procesul de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT, ce urmează a fi creat în zona localității Tuzla, acolo unde gazele din Marea Neagră vor ajunge la țărm.

Proiectul ”Conductă de transport gaze naturale Marea Neagră-Podișor” este cuprins în Planul de dezvoltare al Transgaz pe următorii 10 ani, este inclus pe lista de proiecte de interes comun ale UE și a fost depus pentru finanțare prin Fondul de Modernizare.

Crearea unei infrastructuri de transport care să facă legătura între gazele naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep și coridorul BRUA, reprezintă un proiect de importanță deosebită pentru România în ceea ce privește securitatea energetică, iar semnarea  acestor contracte reprezintă condiția principală pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.

Ulterior, în data de 02.05.2023, ex date aferentă operațiunii de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA prin încorporarea rezervelor, prețului acțiunii TGN  a atins maximul perioadei analizate, respectiv 23,50 lei/acțiune.

Pe decursul lunii mai, pe fondul publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I 2023 s-au înregistrat fluctuații ale prețului de închidere al acțiunii TGN, în intervalul 15,40 lei/acțiune și 22,35 lei/acțiune, acesta oscilând la jumătatea lunii mai, în jurul valorii de 18,00 lei/acțiune.

În luna iunie, atât confirmarea de către Fitch a ratingului BBB- cu perspectiva stabilă cât si semnarea de către managementul companiei a ordinului de începere a lucrărilor de construire a gazoductului Tuzla – Podișor au reprezentat vectori de creștere pentru acțiunea TGN, aceasta înregistrând în luna iunie un maxim de 18,18 lei/acțiune.

Transgaz a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu societatea KALYON INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI din Turcia. Proiectul gazoductului Tuzla– Podișor,  în valoare de aprox. 500 milioane euro,  constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 308,3 km, care va face legătura între resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep şi coridorul BRUA, asigurându-se astfel posibilitatea transportului gazelor naturale prin interconectările existente.

Conducta este amplasată în zona de sud-est a țării și traversează 3 județe: Constanța, Călărași și Giurgiu, respectiv 42 de unități administrativ teritoriale (UAT). Această investiție va contribui semnificativ la creșterea securității în aprovizionarea cu gaze naturale a României, la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale, la dezvoltarea social-economică a zonelor traversate, prin crearea de noi locuri de muncă, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de operare.

Gazoductul Tuzla -Podișor va contribui la asigurarea necesarului de consum gaze naturale pentru economie și populație, la crearea premiselor pentru stimularea investițiilor private în zonă, la un aport de venituri suplimentare pentru UAT-urile traversate, la alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona proiectului, respectiv a unui număr aproximativ de 184.221 locuitori și a 523 instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc).

author avatar
Andrei Coman