AcasăEconomieE oficial. Ursula a dat undă verde pentru importurile din Ucraina până...

E oficial. Ursula a dat undă verde pentru importurile din Ucraina până în 2025

În pofida falimentelor generalizate din agricultura statelor UE, Comisia Europeană a decis să dea undă verde importurilor de cereale și produse agroalimentare din Ucraina până în 2025. Pentru fermierii români, cei mai afectați de importurile din ultimii 2 ani, care au fost lăsați fără niciun fel de sprijin semnificativ, lovitura este una fatală, astfel că securitatea alimentară a populației se află într-un real pericol.

Comisia Europeană a decis să prelungească ridicarea taxelor vamale pentru produsele din Ucraina, în pofida numeroaselor proteste care au avut loc în statele UE. Deși Regulamentul adoptat prevede posibilitatea activării unei clauze de salvgardare, la cererea unui stat sau a mai multor state membre afectate, acest lucru nu înseamnă nimic, având în vedere că aceasta nu a fost utilizată nici anul trecut. Singurul lucru care a funcționat, în special în țările învecinate Ucrainei, a fost blocarea forțată a transportatorilor din această țară, fie cu ajutorul protestelor fermierilor, fie pur și simplu prin decizie guvernamentală.

România, deși a fost cea mai afectată de importurile și tranzitul din Ucraina, nu a luat absolut nicio măsură, invocând că nu are permisiunea Comisiei Europene. ”Situația existentă pe piețele ouălor, păsărilor de curte, zahărului, ovăzului, porumbului, crupelor și mierii este în mod deosebit precară, această situație putând aduce prejudicii producătorilor agricoli din Uniune în eventualitatea în care importurile din Ucraina ar crește. Este necesar să se introducă o măsură de salvgardare automată pentru produsele respective, care să fie activată în cazul în care volumele cumulate ale importurilor pentru oricare dintre produsele respective într-o anumită perioadă ating un anumit nivel calculat pe baza mediei aritmetice a volumelor importurilor înregistrate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2021, în 2022 și în 2023”, se arată în Regulamentul UE, publicat deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care se va aplica din 6 iunie 2024.

Licențe de import

Potrivit Regulamentului UE, importurile din Ucraina, inclusiv de cereale și semințe oleaginoase, pot face obiectul supravegherii, care include opțiunea de a solicita prezentarea unui document de supraveghere ca o condiție pentru libera circulație (licențe de import), însă doar în cazul în care evoluția importurilor amenință să cauzeze un prejudiciu producătorilor din Uniune și doar dacă interesele Uniunii impun acest lucru.

În cazul în care un stat membru solicită Comisiei Europene să suspende oricare dintre regimurile preferențiale din cauza nerespectării de către Ucraina a condițiilor stabilite, Comisia va emite un aviz motivat, în termen de patru luni de la data solicitării respective, în care va preciza dacă plângerea referitoare la nerespectarea de către Ucraina a condițiilor respective este întemeiată. În cazul în care concluzionează că plângerea este întemeiată, Comisia inițiază procedura de suspendare a regimurilor preferențiale.

”Având în vedere importanța producției de cereale și a piețelor cerealelor, Comisia va acorda o atenție deosebită monitorizării importurilor de cereale, în special de grâu, și concentrării acestor importuri în statele membre învecinate cu Ucraina. Comisia va continua să raporteze cu regularitate statelor membre cu privire la rezultatele dialogului periodic cu Ucraina”, a transmis Comisia Europeană.

Ne-a sprijinit!

Pentru produsele acoperite de măsuri comerciale autonome, Comisia Europeană a reamintit, într-o comunicare oficială, că regulamentul prevede, de asemenea, un mecanism de salvgardare consolidat. Pentru prima dată, Comisia a introdus posibilitatea și este pregătită să activeze acest mecanism în cazul unor efecte negative asupra pieței unuia sau mai multor state membre, nu numai pentru piața UE în ansamblu.

”Comisia reamintește că, în 2022 și 2023, a adoptat măsuri de sprijinire a fermierilor europeni din toate statele membre, în special din statele membre învecinate cu Ucraina”, a susținut Comisia Europeană. De precizat că ajutorul dat fermierilor români pentru pierderile provocate de importurile masive din Ucraina nu a acoperit nici 1% din pagube.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.