AcasăEconomieANAF doarme în front. Direcțiile din teritoriu, făcute praf de Curtea de...

ANAF doarme în front. Direcțiile din teritoriu, făcute praf de Curtea de Conturi

Controalele Curții de Conturi la direcțiile teritoriale ale ANAF și neregulile majore descoperite arată clar că deficiențele din interiorul agenției au atins un nivel fără precedent. Una dintre principalele cauze este deficitul de personal, plus nivelul scăzut de competențe, din cauza salariilor demotivante, și absența informatizării sistemului. Prejudiciile aduse bugetului de stat sunt însemnate și asta în timp ce Guvernul se împrumută de zor de pe piețele externe.

O concluzie generală a controalelor multiple la direcțiile ANAF, realizate de Curtea de Conturi, este aceea că inspectorii fiscali nu-și fac treaba. Cauzele sunt multiple, de la deficitul de personal, competențele scăzute și până la absența informatizării sistemului. Problema este că, dacă inspectorii ANAF nu sunt în stare să descopere conexiuni evazioniste la vedere, cum ar putea să depisteze optimizările fiscale ale multinaționalelor, mult mai fine și mai dificil de urmărit?!

Verificările Curții de Conturi la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara au relevat neconcordanțe între veniturile brute aferente anului 2021 declarate de către persoanele fizice autorizate, din activități independente-profesii liberale, și veniturile brute realizate de către aceștia prin DSVSA Hunedoara. Astfel, din compararea veniturilor declarate de medicii veterinari prin Declarația unică cu sumele încasate de aceștia în baza contractelor încheiate cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat faptul că doi medici nu au depus Declarația unică pentru suma totală de 134.880 lei încasată de la DSVSA Hunedoara, rezultând un impozit pe venit nedeclarat în sumă de 13.488 lei și contribuții de asigurări aferente în sumă de 16.560 lei. Vinovate de diminuarea veniturilor la bugetul de stat se fac chiar organele fiscale, care nu au luat măsuri de obținere și utilizare a tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabililor.

Exploatarea resurselor naturale, neimpozitată

Totodată, inspectorii Curții de Conturi au depistat că veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale nu au fost declarate în totalitate și că impozitele nu au fost plătite. Este vorba despre un operator economic care a deținut permis de exploatare a resurselor naturale și alți 15 operatori economici care au exploatat masă lemnoasă și care nu au declarat și plătit impozitul pe veniturile din exploatarea acestor resurse, contrar prevederilor legale, evident, tot din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de către organele fiscale.

”Directorul general al DGRGP Timișoara va dispune structurilor subordonate din cadrul AJFP Hunedoara efectuarea unei analize, vor fi dispuse măsuri concrete care să asigure notificarea operatorilor economici care desfășoară activități de exploatarea a resurselor naturale și va fi transmisă lista contribuabililor care nu și-au clarificat situația inspecției fiscale, în vederea efectuării analizei de risc și cuprinderea în programul de control. Se vor stabili obligațiile fiscale principale datorate și vor fi transmise deciziile de impunere organelor fiscale teritoriale, în vederea înregistrării debitelor suplimentare, calculării și înregistrării accesoriilor aferente”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Nereguli peste nereguli

Un număr de 7 agenți economici au declarat un impozit de dividende diminuat, de data aceasta pentru că au completat eronat declarațiile, însă nici în aceste cazuri organele fiscale nu au luat măsuri pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale. Inspectorii Curții de Conturi au mai semnalat și prejudicierea bugetului FNUASS, prin faptul că mai multe persoane fizice care au realizat venituri nete din dividende nu au plătit contribuția la sănătate.

De asemenea, din compararea veniturilor din exploatare declarate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit pe toată durata anului 2022 cu valoarea livrărilor de bunuri și prestări de servicii taxabile s-au constatat diferențe, diminuându-se profitul impozabil cu aproape 19 milioane de lei. O altă deficiență găsită de Curtea de Conturi a fost neincluderea în programul de control a unor contribuabili care au declarat achiziții de la parteneri inactivi sau radiați, constatându-se faptul că organele fiscale nu și-au îndeplinit în totalitate atribuțiile în vederea identificării unor potențiale vulnerabilități fiscale și a contribuabililor care reprezintă risc fiscal.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.