AcasăDezvaluiriAncheteRușinea SIE! Cum a fost prins Harnagea în camera 222 a Hotelului...

Rușinea SIE! Cum a fost prins Harnagea în camera 222 a Hotelului din Kinshasa, Congo!

A fost șeful Serviciului de Informații Externe! Perioadă în care a fost considerat la vârful sistemului drept principalul ”păpușar” al fostului președinte Emil Constantinescu. Numai că”joaca de-a spionii” a început să îl afecteze tot mai serios pe Harnagea, cel care a început ba să se vaite de presupuse asasinate puse la cale împotriva sa de moguli, servicii secrete externe și chiar românești, dar și să își facă un drum pe persoană fizică în afaceri. Și poate tocmai pentru a se evita astfel un scandal de proporții, fostul șef al spionilor a beneficiat de cutuma oferirii unei sinecuri politice în fruntea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid.

Fostul păpușar al lui Emil Constantinescu prins cu deconturi false la Hotelul din Kinshasa

Entitate finanțată prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe și care este organizată și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea MAE. Ce-i drept, pentru românul de rând Cătălin Harnagea este doar ”nenea ăla” care în timpul orelor de lucru de la RoAid își dă cu părerea prin studiourile TV despre absolut orice. Numai că un document oficial intrat în posesia noastră arată că Harnagea are și cu totul alte preocupări, numai bani să iasă! Și mai ales atunci când poate deconta ”fără număr” fondurile instituției pe care absolut nimeni nu știe de ce mai este lăsat să o conducă.

Avem Nota de Constatare

Mai ales că am intrat în posesia ”Notei de Constatare” a Curții de Conturi încheiată după desfășurarea acțiunii ” Audit financiar asupra contului anual de execuție a bugetului de stat pentru anul 2018”, la Ministerul Afacerilor Externe. Și unde la constatările asupra activității RoAid pur și simplu este ”jale”!

Fiind constatate nenumărate abateri, atât administrative, cât mai ales financiare, cu vădit iz penal! Iar pentru a înțelege mai bine la ce a ajuns să se preteze un fost șef al SIE, compromițând imaginea MAE și a României pentru niște deconturi de câteva mii de dolari, deschidem seria dezvăluirilor cu publicarea integrală a punctului 5 din ”Nota de Constatare” care cuprinde acuze halucinante asupra ”Operațiunii Congo”.

Plăți în avans

” 5. Angajarea de cheltuieli pentru derularea a 2 proiecte din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare în Republica Democrată Congo, derulate de organisme de drept privat din România, și plata de avansuri în cadrul acestor proiecte în valoare de 202.702 lei, pentru care nu au fost prezentate documente justificative legal întocmite.

În anul 2018, la nivelul RoAid au fost acordate granturi pentru implementarea de proiecte privind acordarea de asistență pentru dezvoltare. Aceste proiecte au fost propuse de organisme de drept private din România, în baza art. 16 alin.(2) lit. a din Legea nr. 213/2018 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. În urma proiectelor selectate în cadrul eșantionului verificat au fost constatate următoarele :

Au fost încheiate 2 acorduri de finanțare înregistrate la RoAid sub nr. 2584/4.10.2018 în valoare de 50.000 euro (anexa nr.16) și nr. 2585/4.10.2018, în valoare de 50.000 euro ( anexa nr. 17), cu același operator economic, pentru realizarea a două proiecte denumite

 • ”Studiu pre-fezabilitate analiză rețea distribuție electricitate Mbanza – Ngungu Gongo
 • ”Susținerea sistemului educațional RD Congo prin facilitarea obținerii de burse de studiu în România pentru studenții din Republica Congo”.

Pentru finanțarea acestor proiecte, RoAid a acordat avansuri în data de 21.12.2018 în valoare totală de 464.000 lei pentru ambele proiecte (anexa nr.18). Deși conform acordurilor de finanțare inițiale perioada de implementare a celor 2 proiecte a fost până la data de 03.12.2018, la nivelul RoAid a fost aprobată prelungirea termenului pentru depunerea Raportului final până la data de 27.12.2018(anexa nr. 19). Astfel, rapoartele finale ale celor două proiecte au fost depuse la RoAid ulterior datei de 27.12.2018, respectiv după data de 22.02.2019, așa cum reiese din Solicitare prorogare termen predare rapoarte (anexa nr. 20) aprobată la nivelul RoAid. Pages 23
Pages 24
Pages 25
Pentru justificarea avansurilor acordate în data de 21.12.2018 operatorului economic, acesta a depus copii ale documentelor justificative, certificate conform cu originalul care au fost centralizate în două documente denumite : Bugetul pentru Studiu pre-fezabilitate analiză rețea distribuție electricitate Mbanza – Ngungu Gongo și respectiv Bugetul pentru Susținerea sistemului educațional RD Congo prin facilitarea obținerii de burse de studiu în România pentru studenții din Republica Congo( anexa nr. 21). În urma analizei acestor documente s-au constatat următoarele :

 • au fost justificate cheltuieli privind consultanța juridică, fiind prezentate 2 contracte de asistență juridică încheiate cu un cabinet de avocat în RD Congo, câte unul pentru fiecare din cele 2 proiecte, în valoare de 30.000 euro/contract și plățile efectuate pentru aceste contracte în valoare totală de 289.200 lei (anexa nr. 22), fără a fi prezentate documente din care să rezulte serviciile prestate efectiv în baza acestor contracte, precum și realitatea prestării acsetora;
 • au fost justificate cheltuieli privind consultanța juridică prin prezentarea a 2 contracte de asistență juridică încheiate cu un cabinet de avocatură din România, câte unul pentru fiecare din cele 2 proiecte, în valoare de 10.000 euro/contract, facturile emise de prestatorul de servicii și plățile efectuate pentru aceste contracte în valoare de 93.196 lei (anexa nr. 23), fără a fi prezentate documente din care să rezulte serviciile prestate efectiv în baza acestor contracte, precum și realitatea prestării
 • în justificarea cheltuielilor referitoare la proiectul ” Studiu pre-fezabilitate analiză rețea distribuție electricitate Mbanza – Ngungu Gongo” au fost depuse două traduceri în limba română după documente emise în limba franceză, documente care însă nu au fost prezentate. Menționăm că traducerile precizează că au fost achitate ”onorarii consiliere” în valoare de 000 $ în data de 4.02.2019 și respectiv ”ordin misiune colectivă” nr. DG/073/2019 din 29.01.2019 în valoare de 1.787 $ (anexa nr. 24). Aceste traduceri în valoare totală de 36.051 lei ( 8.787 $ la 4.1028 lei/$) nu pot fi considerate documente justificative fără a fi prezentate documente din care să reiasă atât serviciile prestate efectiv cât și realitatea prestării acestor servicii.”

Cazări false

”În ceea ce privește cheltuielile de deplasare pentru reprezentanții operatorului economic efectuate în RD Congo în perioada de implementare a celor 2 proiecte, în bugetele anexate rapoartelor finale s-a precizat că au fost efectuate cheltuieli de 16.813,90 lei (8.140,62 lei transport și 8.673, 28 lei cazare) pentru un proiect și 47. 814,50 lei( 31.229,59 lei transport și 16.584,91 lei cazare) pentru al doilea proiect, însumând valoarea totală de 64.628 lei.

Menționăm că în rapoartele finale (anexa nr. 25) cu privire la deplasările efectuate în RD Congo s-au precizat următoarele:

 • pentru proiectul Susținerea sistemului educațional RD Congo deplasarea externă a avut loc între 15 noiembrie – 21 noiembrie 2018 de către doi reprezentanți din partea operatorului economic, iar
 • pentru proiectul Studiu pre-fezabiliate analiză rețea distribuție electricitate deplasările externe au fost efectuate în 2 perioade (15 noiembrie – 21 noiembrie 2018 și 25 ianuarie – 5 februarie 2019) de către aceeași 2 reprezentanți ai operatorului economic. Astfel, se remarcă faptul că pentru perioada 15 noiembrie – 21 noiembrie 2018, cei 2 reprezentanți au fost implicați în activitățile aferente ambelor proiecte. Pentru justificarea acestor cheltuieli au fost depuse copii ale unor documente justificative din care nu se pot determina în mod cert perioadele de prestare ale serviciilor și nici persoanele care au efectuat deplasările, astfel au fost anexate:
 • copia facturii nr. ABCD 226459 din data de 28.02.2019 emisă de (…) în valoare de 1.872 lei (anexa nr. 26) are menționate drept servicii prestate ”c/val deplasare”, astfel, NU pot fi identificate serviciile prestate efectiv;
 • copia facturilor nr. 005950 din data de 16.11.2018 în valoare de 4.179 lei și nr. 005840 din data de 15.11.2018 emisă de (…) în valoare de 7.990 lei (anexa nr. 28), documente care au menționate drept servicii prestate ”c/val deplasare București – Kinshasa – București”, astfel, NU pot fi identificate serviciile prestate efectiv.
 • 2 facturi (fără serie și număr) în valoare de 728 $ și respectiv 1.588,43 $, precizează aceeași cameră 222 a hotelului și de asemenea au înscrise aceeași perioadă de cazare 11 – 21.11.2018 (anexa nr.29), deși biletele de îmbarcare avion au fost prezentate doar pentru un singur reprezentant al operatorului economic și au perioadă de deplasare 17.11 – 22.11.2018 (anexa nr. 30)
 • în ceea ce privește facturile emise pentru perioada de cazare 25.01 – 4.02.2019 pentru camera 620 și pentru camera 214, pentru care au fost prezentate și documente de plată, respectiv de 803 $ pentru camera 214 și 583 $ pentru camera 620 nu există documente din care să rezulte efectuarea transportului extern în această perioadă(anexa nr. 31).

În aceste condiții, cheltuielile de deplasare prezentate în bugetele anexate la rapoartele finale nu au fost justificate prin documente care să cuprindă toate elementele necesare recunoașterii acestora drept documente justificative. Având în vedere cele prezentate mai sus pentru suma de 464.529 lei nu au fost depuse documente justificative care să conțină toate elementele cu privire la bunurile achiziționate, serviciile prestate efectiv și legătura acestora cu cheltuielile efectuate în cadrul celor 2 proiecte. Astfel, din totalul de 508.288 lei cheltuieli care, operatorul economic a considerat că au fost efectuate în cadrul celor 2 proiecte, pentru suma de 464.529 lei nu au fost depuse documente justificative conform celor prezentate mai sus”.

NU RATA! ”Țepele” din Georgia și Jamaica

author avatar
Catalin Tache