AcasăDezvaluiriAncheteRaport MAE: Spionii români din Chișinău sunt agenți ruși!

Raport MAE: Spionii români din Chișinău sunt agenți ruși!

Continuăm astăzi seria dezvăluirilor despre ”Afacerea RoAid”. Probând cu noi documente oficiale intrate în posesia noastră cum în mandatul ”combinatorului sinecurist” Cătălin Harnagea, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid a fost transformată într-o veritabilă mașinărie de ”făcut bani”. După cum reiese din chiar Notele de Relații a căror publicare o continuăm astăzi, Curtea de Conturi identificând drept mijloace ilegale de plată a granturilor guvernametale decontarea unor false călătorii în țări africane și mai ales nejustificarea prin documente a contractelor achitate ”în numerar”.

Harnagea poate să facă orice Aurescu nu se supără

Iar cum milioane de euro au fost astfel plătite de la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, normal ar fi fost ca ”deranjul” să fie cel mai mare în chiar curtea lui Bogdan Aurescu. Numai că, ghinion, ministrul de Externe se ferește ca de tămâie de raportul transmis în Centrala MAE de la Chișinău. Și în care diplomații români aflați la post, dar și ofițerii de legătură ai structurilor informative avertizează asupra unei adevărate vulnerabilități la adresa securității României. Și anume strania coincidență că, după ce a încetat ”Proiectul Cernăuți” pentru a ”deturna” banii spionilor români în pubele de gunoi din Zanzibar și Zambia, Cătălin Harnagea ar fi autorizat toate plățile făcute în Republica Moldova prin intermediul unor proiecte derulate aproape exclusiv de către firme rusești! Și, da, chiar ar fi un scandal cât casa dacă nu doar celelalte servicii secrete implicate în victoria năucitoare a Maiei Sandu, dar și partenerii occidentali sau strategici ar afla că, în Republica Moldova, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare lucrează cu firme ”acoperite” rusești.

DOCUMENTE Note de Relații Curtea de Conturi

Și că, astfel, pur și simplu, beneficiarii granturilor care în documentele guvernamentale strict secrete figurează drept spioni sunt de fapt agenți acoperiți ruși! Numai că ascunderea ”gunoiului RoAid” de la Chișinău sub preșul cabinetului ministerial de la Externe chiar nu este cea mai bună soluție de a repara situația, atît cât se mai poate. Dar, totuși, uite că acordăm răgazul necesar conducerii MAE de ”a dispune” asupra raportului informativo – diplomatic primit de la Chișinău, pentru a nu îl publica noi înainte!

18.000 dolari, 4 apeluri skype!

Până când însă MAE își va asuma sau nu grava penetrare a agențiilor guvernamentale externe de către serviciile secrete rusești, continuăm publicarea Notelor de Relații prin care Curtea de Conturi solicită documente oficale lui Cătălin Harnagea.

Șase persoane cazate la hotel în Lusaka doar un bilet de avion

” Referitor la activitatea de educare și informare a cetățenilor cu ocazia diseminării de materiale necesare gestionării pandemiei cu noul Corona virus și conștientizarea rolului gestioării deșeurilor în combaterea epidemiilor, în cadrul celor două proiecte, SC Premium Audit Consulting SRL, în calitate de Beneficiar a încheiat două contracte de consultanță (nr. 003 și 004, ambele din data de 08.10.2020) cu SC Capinv Consultants SRL, în calitate de „Consultant„ în valoare de 48.739 lei, având ca obiect servicii de consultanță, respectiv „ raport privind stadiile de implementare a unui proiect de tip Smart Urban Development și Waste to Energy”. Echipa de audit a constatat faptul că Raportul de activitate întocmit de către Consultant pentru ambele proiecte este identic ca structură/conținut, fiind personalizate doar actele care fac referire la locații (Zambia/ Tanzania). Echipa de audit menționează faptul că, în conformitate cu punctul 2.5 din contractul încheiat : „ Consultantul va informa beneficiarul, în mod operativ, oral sau în scris, cu privire la discuțiile și demersurile întreprinse în exercitarea mandatului ”, însă în situația descrisă nu există documente din care să rezulte în ce s-au concretizat discuțiile. Ca document de plată a fost prezentat extrasul de cont în sumă de 48. 739 lei, care conține la mențiuni privind detaliile tranzacției „plată parțială factura nr. 121/25.10.2020”. De asemenea, la dosar există o notă contabilă nr. 3385 din data de 05.11.2020 reprezentând corecție privind diminuarea sumei de 20.748, 42 lei din cadrul proiectului din Zanzibar și realocarea acesteia proiectului din Zambia.

–    În cadrul dosarului aferent proiectului din Zambia, pentru justificarea cheltuielilor au mai fost prezentate documente reprezentând plată în numerar către un operator economic local ( Accura Logistics Limited) din Zambia în sumă de 18.000 $( 74.347 lei), valoarea acesteia fiind justificată cu documente din care rezultă achitarea unor onorarii acordate unui număr de 6 persoane din plan local, ca urmare a purtării unor discuții pe skype ( 4 apeluri) sau întâlniri (2 întâlniri) așa cum rezultă din documentul denumit „ Delivery note no. 0318”. În această situație, echipa de audit nu poate identifica în ce s-a concretizat obiectul discuțiilor/întâlnirilor care au avut loc.

Îngrijorare la Ambasada României la Chișinău

În dosarul proiectului derulat în Tanzania, au fost identificate de către echipa de audit documente în limba engleză, care atestă plata în numerar a unor servicii efectuate pe plan local ( Zanzibar – Tanzania), în sumă de 27.300 $ (112.721,70 lei) pentru mentenanța unor echipamente IT și de supraveghere, precum și analiza rezultatelor unui studiu. Echipa de audit apreciază faptul că nu s-au putut identifica prestarea efectivă a mentenanței și în ce constă realitatea acesteia.

–    Echipa de audit a constatat faptul că pentru evidența cheltuielilor aferente celor două proiecte, Beneficiarul grantului – SC Premium Audit Consulting SRL a încheiat contractele (nr. 57/15.10.2020 și nr. 58 /15.10.2020) în valoare totală de 28.560 lei cu SC First Consulting Best Management SRL, având ca obiect înregistrarea în contabilitate a documentelor aferente proiectelor. Din fișa partenerului rezultă rezultă că serviciile achitate de către SC Premium Audit Consulting SRL către First Consulting Best Management SRL, în perioada 01.06 – 31.11.2020 au fost de 40.341 lei. Este de precizat faptul că potrivit datelor de la ONRC, SC Premium Audit Consulting SRL are asociat unic pe Ivan Any Vasilica iar First Consulting Best Management SRL are ca asociați pe Ivan Any Vasilica cu 95% și pe Ivan George Răzvan cu 5%, fapt din care rezultă că încheierea contractului s-a realizat în condiții de incompatibilitate/ conflict de interese.”

Șase persoane pe un bilet!

”Auditorii publici externi au constatat faptul că în dosarele proiectelor există atașate documente aferente unor plăți în numerar în sumă de 3.454 $ reprezentând contravaloarea închirierii unor autoturisme pe plan local (Zambia și Tanzania) pentru care nu este justificat scopul închirierii și nici nu se pot identifica date privind numărul de km parcurși în cadrul deplasării în interesul proiectelor. În cazul proiectului din Zambia autoturismul Toyota 4X4 model Land Cruiser a fost închiriat în perioada octombrie – noiembrie , plătit în numerar în valoare de 2.190$ (9.054, 56 lei), deși din documentele aferente deplasării echipei de proiect rezultă că aceasta s-ar fi aflat în Zambia timp de 7 zile, respectiv în perioada 03.11 – 10.11.2020.

–    De asemenea, în cadrul proiectului din Zambia, în documentele aferente deplasării echipei de proiect ( factura emisă de agenția de turism, raportul de deplasare etc. ) s-a menționat faptul că un număr de șase persoane a efectuat deplasarea în Lusaka – Zambia, în perioada 03.11 – 10.11.2020. Echipa de audit a constatat faptul că în dosarul proiectului există un singur bilet de îmbarcare, cu toate că, în conformitate cu punctul 4.6 din Acordul de finanțare „ documentele minime solicitate și care vor însoți raportul narativ sunt fără a se limita la (…) biletele de avion”. În concluzie, echipa de audit nu poate identifica documente care să facă dovada deplasării efective a tuturor celor șase persoane din cadrul echipei de proiect”.

NU RATA! Oamenii SRI, conectați la conducta cu bani a SIE!

author avatar
Catalin Tache