AcasăDezvaluiriAnchetePAHONȚULE, DĂ-LE BANII! SPP, EXECUTAT PENTRU 40 de MILIOANE !

PAHONȚULE, DĂ-LE BANII! SPP, EXECUTAT PENTRU 40 de MILIOANE !

Pahonțu, bun de plată!

Soclul sistemului paralel pe care a fost cocoțat mitul intangibilității celui mai longeviv șef al unui serviciu secret din România tocmai ce a fost ”ciobit” prin trei ”lovituri” în Justiție! Tocmai ”Justiția aia” despre care până și inițiați ai sistemului, ci nu doar executanții politici – mai ales cei care fac doar prin camerele de hotel decontate pe bărbații, în fața secretarelor de serviciu – ajunseseră să creadă că se face ”preș” la picioarele generalului Lucian Pahonțu.

Cel care conduce Serviciul de Protecție și Pază încă din anul 2005! Astfel că a avut suficient timp la dispoziție încât să transforme fosta structură de elită a sistemului de securitate națională în propria sa ”ogradă”, ca la Lereștiul natal…

Trei din trei!

Numai că ”lațul” decăderii începe să se strângă și în jurul ”Ghiulului” Pahonțu! Și nu este vorba aici musai de ”calculatorul” care oricum îl va scoate ”cu japca” la pensie la anul, în noiembrie… Ci de cele trei dosare distincte în care cadrele militare ale SPP-ului care au avut demnitatea de își cere drepturile legale în ciuda presiunilor la care au fost supuși respectivii au câștigat în instanță! Trei din trei!

SPP pierde pe bandă rulantă procesele din instanță

Astfel că sute de alți sepepiști își dau seama de-abia acum că Pahonțu nu este chiar ”Dumnezeul Justiției”, așa cum au avut grijă să îl legendeze, din fondurile operative fără număr puse la dispoziție, ”SSI”-iștii săi de încredere! Și dacă generalul Lucian Pahonțu va refuza să plătească și în continuare diurnele legale la care aveau dreptul proprii militari care au executat și și-au riscat viața în misiuni oficiale executate în teatrele de operațiuni externe, atunci nu doar Serviciul de Protecție și Pază va fi executat silit… Executorii judecătorești urmând a se îndrepta împotriva principalului vinovat de crearea acestui nou prejudiciu de imagine și financiar față de Serviciul de Protecție și Pază… Un Lucian Pahonțu tot mai cocoșat de grija primei zile în care nu va mai fi șeful SPP… Și va trebui să ”să confrunte” realitatea cotidiană singur – singurel, un pensionar oarecare… Ci nu înconjurat de aghiotanți, SSI-iști, SDI-iști, acoperiții lui Păunică și puzderia de alți militari care își iau salariile și ”Oscar”-urile cu adevărat de excepție, cel puțin din punct de vedere financiar, doar pentru a îi apăra ”fundul lui Pahonțu”!

Dosarul 1441/119/2022

Acestea sunt primele trei dosare îndreptate împotriva Serviciului de Protecție și Pază și în care trei instanțe diferite de judecată s-au pronunțat! Toate trei dând câștig total de cauză reclamanților! Obligând ”pârâtul” Serviciu de Protecție și Pază să achite drepturile financiare restante către reclamanți!

Și pentru ca nu cumva isterica propagandă operativă ”SSI”-istă să mai piardă vremea și fondurile cu dezmințirea acestei informații, orice angajat al Serviciului de Protecție și Pază poate verifica singur realitatea din aceste dosare pe portalul de specialitate. La fel cum o pot face și jandarmii Ministerului Afacerilor Interne și ofițerii Serviciului de Informații Externe, care și ei au dreptul la același barem expres prevăzut de legislația în vigoare la diurnele pentru misiunile executate în teatrele de operațiuni. Ci nu doar de hârtii de mulțumire…

Așadar, să le luăm pe rând… Trei dosare din trei! Și urmează alte câteva sute!

” Informații generale

Nr. Unic (nr. Format vechi): 1441/119/2022

Data înregistrării: 23.11.2022

Data ultimei modificări: 15.03.2023

Secție: Secția civilă

Materie: Contencios administrativ și fiscal

Obiect: litigiu privind funcționarii publici statutari diurnă în valută

Stadiu procesual: Fond

Părți : Nume (…) – Reclamant

Serviciul de Protecție și Pază – Pârât

Ședințe: 16.02.2023

Complet: CC1

Tip soluție: Alte soluții

Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de pârât în întâmpinare. Respinge ca rămasă fără obiect cererea reclamantului de repunere în termenul de prescripție a dreptului material la acțiune. ADMITE CEREREA de chemare în judecată formulată de reclamantul (…), în contradictoriu cu pârâtul Serviciul de Protecție și Pază. Obligă pârâtul la plata către reclamant a diurnei în valută conform art. 1 al. 1 din H.G. nr. 1086/2004, actualizată conform H.G. nr. S/639/2008, pentru participarea reclamantului în perioada 21.02.(…) – 30.03(…) în Misiunea ONU UNAMID (Sudan) și în perioada 31.05.(…) – 01.06.(…) în misiunea UNSMIL ( Tunis/ Tripoli – Tunisia/Libya), sumele cuvenite urmând a fi actualizate cu indicele de inflație, precum și la plata dobânzilor legale penalizatoare, începând cu data scadenței lunare a acestora și până la data plății efective. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recursul urmând să fie introdus la Tribunalul Covasna.

Document:

Hotărâre 237/2023  16.02.2023”.

DOSARUL 1944/86/2020

”Nr. Unic (nr. Format vechi): 1944/86/2020

Data înregistrării: 13.01.2021

Data ultimei modificări: 10.02.2022

Secție: Secția de contencios administrativ și fiscal

Materie : Contencios administrativ și fiscal

Obiect: drepturi bănești

Stadiu procesual: recurs

Părți:

Nume: (…) – Recurent Reclamant

Serviciul de Protecție și Pază – Intimat Pârât

Ședințe

19.01.2022

Complet: C3 R

Tip soluție: cu casare

Soluția pe scurt : Admite recursul. Casează în parte sentința recurată și, în rejudecare : Admite în parte acțiunea. Obligă pârâtul la plata în favoarea reclamantului a diurnei în valută, cuvenită conform dispozițiilor art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 1086/2004, aferente perioadelor 18.06(…) – 17.09.(…) ( misiune Afganistan), 06.08 (…) – 08.08(…) ( misiune Sudan), sumele urmând a fi actualizate cu dobândă legală, calculată până la data plății efective.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței recurate, care nu sunt contrare prezentei decizii. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Document: Hotărâre 57/2022    19.01.2022”.

DOSARUL 3987/109/2021

”Informații generale:

Nr. Unic (nr. Format vechi): 3987/109/2021

Data înregistrării: 16.05.2022

Data ultimei verificări: 22.06.2023

Secție: Secția Civilă

Materie: Contencios administrativ și fiscal

Obiect: litigiu privind funcționarii publici ( Legea Nr. 188/1999) plată diurnă în valută 40 dolari/zi pt. per. 27.09(…) – 25.10(…) conf. H.G. 1086/2004; plata 1 dolar/zi pt. facilitarea leg. cu fam: + dob. conf. OG 13/2011.

Stadiu procesual: Fond

Părți:

(…) Reclamant

Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0131 ”P” – Pârât

Ședințe

Complet: C3 – CAF – NCPC

Tip soluție: ADMITE CEREREA

Soluția pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului U.M. 0131 ”P” București și, în consecință, respinge acțiunea formulată de reclamantul (…) în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge ca lipsită de obiect excepția tardivității formulării cererii de repunere în termenul de prescripție, invocată de pârât prin întâmpinare.

ADMITE ACȚIUNEA formulată de reclamantul (…) în contradictoriu cu pârâtul Serviciu de Protecție și Pază, în sensul că obligă pârâtul la plata către reclamant a diurnei în valută în cuantum de 40 dolari SUA/zi, prevăzută de art. 1 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 1086/2004, precum și la plata costurilor pentru facilitarea legăturii cu familia și recreere de 1 dolar SUA/zi, conform art. 3 din H.G. nr. 1086/2004 pentru participarea acestuia în Misiunea O.N.U. UNAMID – Sudan pentru perioada 27.09.(…) – 25.10(…), precum și la plata dobânzii legale aferente sumelor menționate în precedent, începând cu data scadenței fiecărei sume de bani, stabilită conform art. 4 alin. 1 din H.G. nr. 1086/2004 și până la data plății efective a acestora. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 150 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Argeș. Pronunțată azi, 22 Iunie 2023 la Tribunalul Argeș – Secția Civilă, complet specializat Contencios Administrativ și Fiscal, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Hotărâre 539/2023  22.06.2023”.

8.081.100 USD

Acum este strict treaba generalului Lucian Pahonțu să le explice propriilor oameni  de ce a refuzat să le plătească diurnele pentru misiunile ONU în care au reprezentat Serviciul de Protecție și Pază! Pentru că toți militarii SPP au acest drept legal, după cum au dovedit-o și primele instanțe de judecată, de a primi diurna de 41 dolari SUA pe zi pentru participarea la misiunile de menținere a păcii desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite!

Militarii care și au riscat viața peste tot în lume furați de diurna legală

Astfel că, dacă nu achită de îndată toate aceste datorii, situația financiară se complică serios pentru conducerea Serviciului de Protecție și Pază. Mai ales că, în perioada 2005 – 2020, SPP-ul a trimis în misiuni sub egida ONU, cum ar fi misiunile UNMIS ( misiune în Sudan), UNAMA (misiune în Afganistan), MISNUS ( misiune în Siria), UNAMID ( misiune în Darfur – Sudan), UNSMIL ( misiune în Libia) un număr constant de 36 de militari anual. Astfel că SPP-ul era obligat să plătească diurnă în valută în cuantum de 40 USD/zi pentru fiecare din acești militari, conform H.G. 1086/2004 și plata 1 USD/zi pentru facilitarea legăturilor cu familia, conform aceleiași H.G.

Și uite cum, după cum deja calculează acum procurorii militari…

  • un militar trebuia să plătească 365 zile(cât are anul) X 41 dolari = 14.965 USD.
  • 36 de militari trebuiau să primească 36 X 14.965 dolari = 538.470 USD.
  • Pe toată durata de 15 ani ( 2005 – 2020), 15X538.740 dolari = 8.081.100 USD.

Și de plătit, SPP-ul tot va plăti cele aproximativ 40 de milioane de lei, după ”tsunami” -ul de procese pe care deja începe să le piardă pe bandă rulantă în instanțele de judecată! La care se adaugă ”actualizarea cu indicele de inflație, precum și plata dobânzii legale penalizatoare”, pentru toate aceste perioade!

Deci, Pahonțule, dă-le banii la militarii SPP! Sau dacă nu, informează cine plătește! Că nici ”jaful CAR” nu poate acoperi suma totală datorată militarilor SPP!

author avatar
Catalin Tache