AcasăDezvaluiriAncheteLISTA SLUGILOR LUI HALALAI!

LISTA SLUGILOR LUI HALALAI!

Traian Sorin Halalai, ”DUMNEZEuL BANCHERILOR”

DOCUMENT! Cuplul Traian Halalai – Vlad Stoica, cumpărat de greci” – 18 noiembrie; ”Îngroapă mortul” – 5 decembrie; ”Halalai a fugit în Dubai! EXIMBANK nu are avizul BNR” – 8 decembrie; ”Bancherul Serviciilor, turnat de Bădălău” – 15 decembrie; ”Vineri 23… Sistemul își ia Justiția înapoi! Pe 320 milioane euro”; ”Prejudiciul Secolului pe AXA Halalai – Bădălău – Busuioc” – 24 ianuarie… Acestea sunt ”loviturile” care au ”clătinat” din temelii ”Șandramaua lui Halalai”. 

Pentru că, din păcate pentru miliardele de euro băgate în ea din bugetul centralizat de stat și implicit din banii tuturor contribuabililor români, Banca de Export – Import a României – EXIMBANK SA a fost transformată într-o veritabilă afacere pe persoană fizică.

Și am reluat principalele ”borne” ale seriei de dezvăluiri privind prejudiciile absolut halucinante, de zeci și sute de milioane de euro, de la singura bancă a statului român constituită și care ar trebui să funcționeze strict pentru sprijinirea mult prigonitului mediu de afaceri autohton pentru a ”destructura” din start propaganda operativă care dă asigurări că, gata, ”s-a rezolvat și aici”… Numai că, ghinion, astăzi se poate vedea cel mai bine cum ”s-a rezolvat și aici”, printr-o nouă dezvăluire. Una care arată de ce instituțiile statului român stau în genunchi în fața celui mai bine plătit funcționar, Traian Sorin Halalai. Și de acesta își permite practic să umilească demnitarii care au fost puși și sunt plătiți tocmai ca să îl controleze! Pentru câte 4.872 de euro pe lună, sumă primită până acum de 923 de demnitari ai statului român! Toți cei care au ”atârnat” în CIFGA de la EXIMBANK. Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, format din reprezentanții mai multor ministere. Cei pe care însă ”Dumnezeul  creditelor preferențiale de stat” nici măcar nu mai catadiscește să îi informeze, așa cum este obligat legal prin fișa postului. Nici măcar atunci când, cu o încăpățânare demnă de o cauză mai bună, refuză alături de al său director juridic Claudiu Ciocîrlan – nume cu rezonanță în sistem! – să încaseze suma de 16.730.000 Euro! Mai mult decât atât, conducerea EXIMBANK ținând practic ”de șase” până ce acești bani au fost subtilizați și scoși din țară de o firmă străină și asupra căreia au planat suspiciuni cu privire la puternice legături cu ”mafia financiară” de la Est… De-abia după aceea țipând și ”Eximbank”-ul lui Halalai, ”Hoții”…

Contractul de Cesiune nr. 11875

De la acesta a pornit totul… În data de 26.08.2015, atunci când a fost semnat și înregistrat Contractul de Cesiune nr. 11875, între Banca de Export – Import a României EXIMBANK SA și TRANSOIL ENTERPRISE HOLDING SARL. Documentul oficial intrat în posesia noastră fiind astfel parafat :

Assignor/ cedent

BANCA DE EXPORT – IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA

Ciocîrlan Claudiu – Authorised representative

Armegioiu Marius Iulian – Authorised representative.

Assignee/ Cesionar

TRANSOIL ENTERPRISE HOLDING SARL

Rodion Mușinschi – Representative.

Pentru cititorii avizați, fie ei anchetatori de poliție judiciară, procurori sau ofițeri ai serviciilor secrete care încă nu au uitat că au depus jurământul militar doar în fața statului român, am selectat câteva pasaje cheie din Contractul de Cesiune nr. 11875. Cel vizat din punct de vedere juridic de către chiar directorul Ciocîrlan Claudiu. Pe baza acestora putându-se deja creiona probatoriul dosarului care se anunță nu doar unul dintre cele mai spectaculoase din perioada post – decembristă, dar și cu cel mai mare prejudiciu!

  1. Declarații, Garanții și Angajamente.

(ix) Nu a fost și nu va fi inițiată nicio altă acțiune de Executare de către Cedent în legătură cu Drepturile Cedate sau față de orice societate din Grupul Racova sau față de acționarii unei astfel de societăți, în afară de Acțiunile de Executare indicate la clauza 3.1.9;

DOCUMENTE Contractul de Cesiune și actele adiționale

3.1.10 Cedentul va determina amânarea și/sau refuzul de plată a garanțiilor de Stat până la și incluzând Data Transferului. Dacă, în ciuda acestor măsuri, Cedentul primește plăți în baza oricărei Garanții de Stat, va informa în mod prompt Cesionarul și va acționa în conformitate cu instrucțiunile acestuia (care ar putea include, printre altele, returnarea sumelor către plătitor).”

Contractele adiționale 14.584; 16.838; 3.021…

Numai că, pentru a ”închide cercul” acestei scheme de devalizare a bugetului de stat prin crearea unui prejudiciu de nu mai puțin de 16.730.000 Euro – bani pe care practic EXIMBANK a refuzat să îi încaseze, conform obligațiilor contractuale! – au mai fost semnate, pe bandă rulantă, încă 3 (trei) Acte adiționale la  Contractul de Cesiune din data de 26 august 2015. Toate trei semnate și girate juridic de către același director Ciocîrlan Claudiu. Și fiecare având ”inserată” câte o prevedere prin care să se poată asigura derularea operațiunii financiare.

21 octombrie 2015/ Nr. 14584, Actul Adițional Nr. 1 la Contractul de Cesiune din data de 26 august 2015.

  1. Modificări

2.2. Cesiunea de creanțe din prezentul Contract va deveni efectivă la Data Transferului când părțile vor semna Confirmarea Transferului, prin care se confirmă astfel că s-au îndeplinit sau s-a renunțat la următoarele Condiții Suspensive care vor fi îndeplinite nu mai târziu de 2 decembrie 2015.”

 2 decembrie 2015/ Nr. 16.838

Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Cesiune din data de 26 august 2015

  1. Modificări.

2.2. Cesiunea de creanțe din prezentul activ va deveni efectivă la Data Transferului când părțile vor semna Confirmarea Transferului, prin care se confirmă astfel că s-au îndeplinit sau s-a renunțat la următoarele Condiții Suspensive care vor fi îndeplinite nu mai târziu de 31 decembrie 2015.

3.4. (…)  din Secțiunea 3 ( Declarații, Garanții și Angajamente) din Contractul de Cesiune nu a fost și nu va fi inițiată și/sau continuată până la data de 04.01.2016 și nicio Acțiune de Executare în baza acțiunilor descrise la punctele (i) ale literei (d) și (i) și (ii) ale literei (e) ale Clauzei 3.1.9. din Secțiunea 3.1 (Declarațiile și Garanțiile Cedentului. Angajamente) din Secțiunea 3 ( Declarații, Garanții și Angajamente) din Contractul de Cesiune nu a fost și nu va fi inițiată și/sau continuată până la data de 04.01.2016.”

 01 martie 2016/Nr. 3021

Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Cesiune din data de 26 august 2015

2.1. Cedentul renunță la dreptul de rezoluțiune a Contractului de Cesiune, la dreptul de a pune în întârziere Cesionarul și de a se îndrepta în orice alt mod împotriva Cesionarului pentru neîndeplinirea până la data de 31 decembrie 2015 a Condițiilor Suspensive și în mod particular pentru neplata Prețului Cesiunii până la această dată (conform Secțiunii 8 din Contractul de Cesiune).

2.2. Cesionarul se obligă să plătească la data de 18.04.2016, în contul bancar al cedentului, suma de 200.000 USD ( în echivalent lei, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății), strict și numai în cazul întârzierii în executarea obligației de plată la timp a prețului cesiunii (adică strict și numai în cazul întârzierii în execuția obligației de plată a prețului cesiunii cel mai târziu la 15 aprilie 2016).

  1. f) este scadentă la data de 18.04.2016, în cazul întârzierii Cesionarului în executarea obligației de plată a prețului cesiunii cel mai târziu la 15 aprilie 2016.
  2. Modificări

3.2. – 2.2.3 – nu mai târziu de 15 aprilie 2016, cesionarul a transferat Prețul Cesiunii în contul bancar al cedentului având IBAN(…)”.

Ștefi… Corvin… Mihăiță…

Deci, procurorii pot astfel finaliza rechizitoriul cu ”materialul clientului”… La care trebuie să se adauge neapărat și următoarea concluzie dintr-un alt document oficial intrat în posesia noastră…

” Dat fiind că EXIMBANK este o bancă controlată de Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, toate operațiunile care privesc fondurile publice gestionate de EXIMBANK trebuie aprobate de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări – (CIFGA), format din reprezentanți ai mai multor ministere. În perioada noiembrie 2014 – 2015, Traian Halalai a negociat cesionarea către grupul TRANSOIL a contractelor de credit încheiate de EXIMBANK cu societățile din grupul Racova. Contractul de cesiune a fost semnat la data de 26.08.2015 între EXIMBANK și o societate din Luxemburg a grupului TRANSOIL, înființată cu doar câteva luni înaintea semnării. Contractul a fost modificat prin 3 acte adiționale, în 21.10.2015, 02.12.2015 și 01.03.2016, prin care termenul de îndeplinire a obligațiilor TRANSOIL, inițial 30.09.2015 a fost prelungit până la 18.042016, deși EXIMBANK nu a cerut iar TRANSOIL nu a oferit nicio garanție pentru situația în care nerespectarea obligațiilor sale prejudiciază banca sau bugetul de stat. În ciuda prelungirilor succesive acordate de EXIMBANK, TRANSOIL nu a achitat niciun Leu din prețul cesiunii de creanță, dar s-a folosit de suspendarea executărilor silite și de termenul de grație acordat de EXIMBANK pentru a sustrage din Comcereal SA și Mopan SA active care constituiau garanția EXIMBANK și valorau aproximativ 18 milioane Euro. Deoarece nu a solicitat nicio garanție de la TRANSOIL, acest prejudiciu a fost acoperit de EXIMBANK prin executarea garanției de Stat, deci prin folosirea banilor publici. Contractul de cesiune care a dus la acest prejudiciu imens a fost încheiat fără a fi solicitat acordul obligatoriu al CIFGA, deși legea impunea obținerea în prealabil a acestui acord. Nu doar că Traian Sorin Halalai nu a solicitat acordul CIFGA pentru aceste acte de dispoziție asupra garanției de Stat, dar, astfel cum rezultă din contractul de cesiune, deși Transoil nu achitase niciun leu și nu oferise nicio garanție, a pus banca de stat EXIMBANK la dispoziția firmei străine TRANSOIL asumându-și prin contract că banca va acționa privind garanția de stat conform instrucțiunilor TRANSOIL”.

Și pentru a trage și o concluzie pentru actul altfel ”sinucigaș” al președintelui EXIMBANK de a nu îi informa pe membrii CIFGA, prezentăm astăzi primele trei nume dintre ”atârnătorii” pe 4.782 Euro lunar din CIFGA…

1.    Ferencz Ștefania, Secretar General al MAI

2.    Corvin Nedelcu – ofițerul tuturor serviciilor din toate CA-urile posibile

3.    Mihai Busuioc, chiar președintele Curții de Conturi care a jucat ”alba – neagra” cu prejudiciul de 17 milioane Euro de la EXIMBANK.

author avatar
Catalin Tache