AcasăDezvaluiriAncheteJustiția USR: CSM cumpără reclamă de 9.028.800 lei!

Justiția USR: CSM cumpără reclamă de 9.028.800 lei!

Iată că a fost suficientă fluturarea pe sub nasul guvernanților a ”Marii Arestări”, pentru ca liderii liberali să reacționeze ”de îndată”. Astfel că, speriați de posibilitatea ca actuala coaliție de guvernare să se lase inclusiv cu arestări, șefii PNL l-au îndemnat pe Florin Cîțu să facă imediat ceea ce trebuia făcut de mult. Și uite cum premierul a ”spart buboiul” de la Ministerul Sănătății…

Fișa de date pentru contractul de 2 milioane euro

Ceea ce nu înseamnă însă decât o simplă cosmetizare a ”sinucigașei” alianțe cu useriștii. Adică exact cei care au propriul mod de a conduce țara. Cu înmormântarea românilor dezbrăcați, stropiți cu dezinfectant și în saci de plastic, la Sănătate. Cu directorul METROREX spărgând cu mâna lui, cu ranga, niște chioșcuri amărâte, la Transporturi. Și cu peste 9 milioane de lei alocați la Justiție pentru achiziționarea de ”publicitate” pentru Consiliul Superior al Magistraturii! Asta în timp ce industria HORECA este lăsată să moară, sute de mii de români rămânând astfel pe drumuri. Și cu IMM-urile românești lăsate să agonizeze, ajutoarele de stat promise fiind ele sublime, dar lipsind în realitate cu desăvârșire! Mai mult decât atât, situația nu stă mai pe roze nici măcar la Ministerul Justiției. Acolo unde milioane de dosare zac în spații insalubre de pe la subsoluri inundate și cărate cu cărucioarele metalice, de se pierd jumătate dintre ele.

Stelian Ion are bani pentru a plăti reclama CSM

Iar în prea multe instanțe de judecată, tehnica este una depășită de peste un deceniu. Astfel că în lipsa unor computere performante, se merge tot ”pe conspectul de mână”. Drept urmare, în afara veniturilor absolut exorbitante asigurate magistraților care se pot pensiona la 45 de ani, actul de Justiție suferă mai mult decât oricând. Iar în tot acest timp, prioritatea absolută a fostului avocat al lui Radu Mazăre, ajuns ministrul Justiției din partea USR o reprezintă bugetarea sumei de 9.028.800 lei pentru ca să se cumpere reclamă pentru Consiliul Superior al Magistraturii! Asta e Justiția USR!

Servicii de publicitate

Iar pentru a nu lăsa loc de niciun dubiu, publicăm documentul care demonstrează că, în plină pandemie și în timp ce Guvernul nu este în stare – sau nu îi pasă!- să susțină barem simbolic firmele românești aflate în colaps economic, ”guvernul meu” alocă 9.028.800 lei pentru o campanie publicitară de promovare a activității Consiliului Superior al Magistraturii. Și dincolo de principiala întrebare cine își mai permite acum, în plină pandemie, să aloce peste 2 milioane de euro pentru o simplă campanie de publicitate, indiferent că vorbim de instituții ale statului sau companii private, iată ”Fișa de date”:

”Tip anunț : Anunț de participare

Tip legislație : Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piață : Da

Obiectul consultării : elaborarea unei strategii de comunicare, diseminarea acesteia și formarea profesională în domeniu, precum și organizarea și derularea unei campanii de informare a cetățenilor cu privire la sistemul judiciar”.

Secțiunea I. Autoritatea contractantă : I.1)Denumire și adrese : Consiliul Superior al Magistraturii

I.2) Achiziție comună. Contractul implică o achiziție comună : Nu. Contractul este atribuit de un organism central de achiziție : Nu.

I.3) Comunicare. Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la (website) : www. e-licitație.ro. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

I.4) Tipul autorității contractante: Alt tip.

I.5) Activitate principală. Servicii generale ale administrațiilor publice.

Secțiunea II. Obiectul contractului.

II.1.1 Titlu : Servicii de organizare a unei campanii de publicitate și informare media. Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă : 16973795202103.

II.1.2. Cod CPV Principal : Servicii de campanie de publicitate(Rev.2).

II.1.3. Tip de contract : Servicii. Servicii în afara celor cuprinse în Anexa II.

II.1.4 Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor : Conform documentației de atribuire

II.1.5 Valoarea totală estimată : Valoarea estimată fără TVA : 9.028.800, Moneda : RON

II.1.6 Împărțire în loturi : Nu

II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare : 79341100 -7 Servicii de consultanță în publicitate (Rev.2) ; 79341200 – 8 Servicii de gestionare publicitară(Rev.2)

II.2.3 Locul de executare: Cod NUTS : RO321 București, Locul principal de executare : Conform documentației de atribuire.

II.2.4 Descrierea achiziției publice (natura și cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o mențiune privind nevoile și cerințele) : Conform documentației de atribuire”.

Algoritmul de atribuire!

Iar dacă până aici transparența procedurală este atât de ”mare” încât aproape peste tot este trecută ”copy – paste” aceeași formulă ”conform documentației de atribuire”, iată că totuși situația se schimbă atunci când vine vorba de algoritmul de calculare a criteriului de atribuire.

”II.2.5 Criterii de atribuire : Cel mai bun raport calitate –preț. Denumire factor evaluare – Prețul ofertei/ Descriere – componenta financiară/ Pondere – 40%, Punctaj maxim factor : 40. Algoritm de calcul : Punctajul se acordă astfel :a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel : P(n) = (Preț minim ofertat/Preț n) x punctaj maxim alocat.

  1. Numărul de spoturi TV difuzate : Nr. de spoturi difuzate în întreaga campanie – 42 pu Operatorul economic care ofertează cele mai multe spoturi TV respectând toate condițiile formulate în Caietul de Sarcini va primi 42 de puncte.
  2. Numărul de spoturi radio : Nr. de spoturi radio difuzate în întreaga campanie – 10 puncte. Operatorul economic care ofertează cele mai multe spoturi radio respectând toate condițiile formulate în Caietul de Sarcini va primi 10 puncte.
  3. Expunerea online. Pentru expunerea online se vor oferi 8 puncte după cum urmează : Punctajul pentru factorul C va fi suma punctajelor pentru subfactorii C1 și C2.

C1. Nr afișări – realizate prin postarea de ad-uri în rețelele sociale și în rețeaua Google – 5 puncte.

C.2 Nr. vizualizări materiale video pe youtube – 3 puncte”.

Nu le place reclama gratuită?

De menționat și că la Secțiunea II.2.7, durata contractului este prevăzută la 12 luni. Deci, 9.028.800 lei pentru doar un an de zile. Ceea ce nu este deloc rău… Mai ales că, în mod normal, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să fie încântat că am publicat toate aceste amănunte, și încă în regim de publicitate gratuită!

Dar nu are pentru dosarele care zac în subsoluri și tehnica învechită din instanțe

Ceea ce înseamnă o transparentizare totală, care va conduce cu siguranță la participarea a cât mai mulți ofertanți! Numai că tocmai acest demers pare să tulbure serios apele. Atât la CSM, cât și la ”unitățile media” care aproape că erau gata să deschidă șampania pentru primirea acestui ajutor mascat de stat. Astfel că la vârful Ministerului Justiției s-ar putea căuta deja o altă modalitate de a se ”răsplăti” propaganda de casă. Și de a influența astfel inclusiv jocurile subterane pentru putere din cadrul ” autorității contractante”, Consiliul Superior al Magistraturii…

author avatar
Catalin Tache