AcasăDezvaluiriAncheteFOAME DE BANI: După SRI, SIE și SPP!

FOAME DE BANI: După SRI, SIE și SPP!

Greu de justificat de ce s-a ales o variantă cel puțin stranie pentru plata salariilor celor din sistemul național de Apărare. Mai ales că existau nenumărate alte soluții bugetare pentru ca, una după alta, cele mai importante structuri informative și de forță să nu fie obligate să înghită umilința de a solicita șefului Guvernului ”să spargă pușculița” Fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția premierului pentru ele.

Mai ales că o asemenea ”scoatere din foame” a ofițerilor de intelligence și a celorlalte cadre militare nu va face decât să crească și mai mult animozitatea față de respectivele servicii secrete. Pentru că, iată că după ce în ”lovitura” din 22 octombrie dezvăluiam ”De unde plătește Ciolacu salariile la SRI”, acum a venit rândul altor două servicii secrete să stea cu mâna întinsă! Pentru a își putea plăti oamenii chiar pe luna în curs!

Hotărârea nr. 995, din 20 octombrie

Aceasta a fost decizia prin care astfel s-a deschis o adevărată ”cutie a Pandorei” la nivelul întregului sistem. Pentru că, așa după cum avertizam încă din 22 octombrie, ” premierul Marcel Ciolacu a decis, în ultima ședință de Guvern din 20 octombrie, ca toți angajații Serviciului Român de Informații să își primească salariile pe ultimele două luni ale acestui an, noiembrie și decembrie, din Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția sa! De parcă ar fi vorba despre niște sinistrați bătuți de soartă, de altfel principalii beneficiari legali ai recurgerii la Fondul de Rezervă bugetară al Guvernului”.

Și pentru a nu fi loc de niciun dubiu privind de unde își vor lua lefurile toți sereiștii pe luna în curs și cea viitoare, publicăm integral și surprinzătoarea Hotărâre de Guvern…

” MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI

PARTEA I/20.X.2023

Nr. 995

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

Privind alocarea de sume din Fondul de Rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații pe anul 2023.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, cu completările ulterioare,

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta Hotărâre

Art. 1 – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, cu suma de 6.250 mii lei credite de angajament și credite bugetare la capitolul 61.01 – „ Ordine publică și siguranță națională”, titlul 51 – „ Transferuri între unități ale administrației publice” și 4.000 mii lei  credite de angajament și credite bugetare la capitolul 65.01 – „ Învățământ”, titlul 51 – „ Transferuri între unități ale administrației publice”.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt destinate angajării și achitării drepturilor salariale și a contribuțiilor angajatorului aferent acestora, pentru lunile noiembrie – decembrie 2023.

Art. 2 – (1) Serviciul Român de Informații răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

(2) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2023, în condițiile legii.

Art. 3 – Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Serviciului Român de Informații pe anul 2023.

PRIM – MINISTRU

Ion – Marcel CIOLACU

București, 20 octombrie 2023

Nr. 996”.

Astfel că art. 1, alin. (2) din Hotărârea Nr. 995/20 octombrie 2023 nu lasă loc de nicio interpretare :

” Sumele prevăzute la alin. (1) sunt destinate angajării și achitării drepturilor salariale și a contribuțiilor angajatorului aferente acestora, pentru lunile noiembrie – decembrie 2023”.

A ”căzut” și SIE!

Iată însă că nu doar Serviciul Român de Informații a fost supus unei astfel de proceduri financiare menită doar a gâdila orgoliul premierului că nu a ”umblat la rectificare”, dar la fel a ”căzut” și Serviciul de Informații Externe!

Cel căruia i-au fost alocate sume suplimentare de 400 de mii de lei, în exact același scop al plății salariilor pe ultimele două luni ale anului, noiembrie și decembrie! Operațiune financiară fie ea și birocratic mascată sub fraza ”reprezentând credite de angajament și credite bugetare în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale (drepturile sociale finanțate de la Capitolul 68.01 – „Asigurări și asistență social” – Titlul 57 „Asistență socială”).

Mai mult decât atât, conducerea Serviciului de Informații Externe fiind  nevoită să se ”milogească” de premier, prin următoarea solicitare oficială:

” Ținând cont de faptul că drepturile în cauză se achită în prima jumătate a fiecărei luni, pentru îndeplinirea în termenul prevăzut de reglementările în vigoare a tuturor operațiunilor privind deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora conform normelor în vigoare (elaborarea documentațiilor, exercitarea controlului financiar preventiv propriu și delegat, aprobarea și transmiterea documentelor la Ministerul Finanțelor, efectuarea viramentelor bancare cu respectarea procedurilor de rezervare și recepție ale Sistemului național de raportare Forexebug), este necesară urgentarea demersurilor de asigurare a fondurilor aferente plății acestor drepturi în lunile noiembrie și decembrie ale anului curent”.

Urgență de Forexebug

Iar dacă Serviciul de Informații Externe a ajuns să solicite urgentarea demersurilor de asigurare a plăților salariilor pe chiar luna noiembrie, ”foamea de bani” de la vârful sistemului înseamnă că este cu adevărat una demnă de luat în seamă.

Dar cel puțin astfel află și bietul contribuabil român de ce se tem cel mai mult serviciile secrete ale eșuatului stat al lui Klaus Werner Iohannis! De Forexebug!

Adică de o ”platformă informatică (program informatic) online ( cu acces prin internet) cu ajutorul căreia instituțiile publice vor raporta electronic situațiile financiare aferente contabilității patrimoniale și bugetare.

Forexebug a apărut ca necesitate a implementării Pactului de Stabilitate și de Creștere, în cadrul căruia au fost adoptate măsuri pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilității economice europene și prevenirea apariției unei noi crize economice în Uniunea Europeană.

Transpunerea Directivei Europene 2011/85/UE în legislația română, care prevede reguli aplicabile sistemelor de contabilitate bugetară și de raportare statistică, s-a realizat prin:

  • Trecerea la sistemul de conturi COFOG 3, OMFP 2021/2013
  • Trecerea execuției bugetului de venituri și cheltuieli în sistemul COFOG 3, OMFP 720/2014;
  • Deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor privind Sistemul European de Conturi a conducătorilor compartimentelor financiar – contabile;
  • Realizarea unui sistem informatic de raportare a execuției bugetare și a situațiilor financiare.

Sistemul de raportare Forexebug trebuie să răspundă necesităților de transparență și publicitate a datelor bugetare aferente administrației publice conform regulamentelor europene, implicit creșterea gradului de încredere a datelor colectate prin validări încrucișate între evidențele Forexebug și evidențele financiare ale instituțiilor publice”.

Și uite cum, dacă a căzut sistemul Forexebug – sper să nu  dăm idei hacker-ilor dornici de publicitate- nu își mai iau salariile nici măcar angajații serviciilor secrete!

SPP ia ”partea leului”!

Serviciul de Informații Externe a primit suma de ”400 de mii de lei” pentru a putea plăti salariile propriilor angajați pentru lunile noiembrie și decembrie.

Serviciul de Protecție și Pază a cerut și a primit în schimb suma de ”30 de milioane de lei”, tot pentru plata salariilor angajaților pentru aceleași luni noiembrie și decembrie!

author avatar
Catalin Tache
12.963 afisari