AcasăCORONAVIRUSPrima localitate din România care intră în carantină, după prelungirea stării de...

Prima localitate din România care intră în carantină, după prelungirea stării de alertă. Câte cazuri de coronavirus au fost depistate!

În mai puțin de două ore, o localitate din județul Giurgiu va intra în carantină.

Atât Ministerul de Interne, cât și Prefectura Giurgiu au informat oficial despre această decizie, luată de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, prin ordinul nr. 4659201 din 22.07.2020.

Este vorba despre instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde au fost depistate peste 30 de persoane infectate cu noul coronavirus.

Din câte precizează Prefectura Giurgiu, într-un comunicat, măsura se instituie începând de miercuri, 22 iulie, de la ora 17, ”luându-se în considerare situația epidemiologică din județul Giurgiu, comuna Roata de Jos, localitatea Cartojani, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unui număr de 32 de persoane infectate cu virusul SARS COV-2 prin transmitere comunitară, la o populație de 3.600 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare”.

Din câte se menționează în ordinul semnat de către secretarul de stat Raed Arafat (VEZI DOCUMENTUL MAI JOS), măsura se aplică timp de 14 zile.

Măsuri obligatorii

Pe durata în care va fi valabilă măsura carantinării, locuitorii sau persoanele care vor să tranziteze această comună trebuie să știe că au de respectat o serie de norme. Prefectura Giurgiu le-a listat, după cum urmează:

”În zona de carantină din localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată:

În/din zona de carantină din localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.

În/din zona de carantină menţionată este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilităţi publice, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă. comunicaţiilor şi transporturilor.

În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentaţiei publice, alimentării cu apă. comunicaţiilor şi transporturilor, gospodăririi apelor, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice operaţionale.

În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul agriculturii, pomiculturii, creşterii animalelor şi apiculturii, pe baza documentelor justificative emise şi certificate de autorităţile competente, care să ateste natura activităţii, doar pentru desfăşurarea acestor activităţi. Persoanele mai-sus menționate vor putea părăsi zona de carantină, fie ca urmare a solicitării angajatorului, fie ca urmare a solicitării persoanelor în cauză cu aprobarea angajatorului, numai după ce obţin aprobarea scrisă a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu.

În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice (materiale, financiare, umane), precum si aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.

Toate persoanele prevăzute mai sus vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii).

În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, numărul contractului individual de muncă, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul şi locaţia în care aceasta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologie.

Persoanele din zona de carantină care necesită asistenţă medicală de urgenţă în situaţii speciale (ex. chimioterapie, tratament/întreţinere după chimioterapie, programe naţionale de sănătate etc) în centre medicale/unităţi spitaliceşti specializate, se pot deplasa conform programării. în intervalul orar 06.00-22.00, cu informarea prealabilă a Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu.

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus vor prezenta documente medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea şi declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport şi datele de identificare ale însoţitorului (dacă este cazul).

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietatea personală sau proprietatea însoţitorului/ conducătorului auto sau cu autospeciale sanitare.

În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului şi a gurii la ieşirea din casă, în toate spaţiile publice, cu măşti de protecţie.

În zona de carantină se instituie ca măsură obligatorie pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona în cauză limitarea la maximum a deplasării şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

Administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină au obligaţia dotării acestor spaţii cu dispozitive de dezinfecţie a mâinilor pe bază de alcool.

În zona de carantină, Primăria comunei Roata de Jos va lua următoarele măsuri:
a) asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu;
b) colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.);
c) distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au fost identificate persoane infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate urmând a fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specifică în analiza de risc;
f) punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologie existent;
g) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reşedinţă ori adresă declarată în zona de carantină stabilită prin Ordinul Comandantului Acţiunii şi comunicarea datelor către CJCCI Giurgiu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, în colaborare cu autoritatea publică locală, va stabili rute ocolitoare a zonei carantinate şi va informa populaţia în acest sens (dacă este cazul).

Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu va stabili măsuri pentru medicii de familie în vederea monitorizării atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici etc.

Evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu, în colaborare cu autoritatea publică locală, va stabili zona de protecţie şi va informa CJCCI precum şi alte autorităţi interesate.
Măsurile de ordine publică vor fi asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu;

Toate măsurile stabilite îşi menţin aplicabilitatea până la revocarea acestora de către emitent.”

Ordin-DSU

sursa foto: Facebook/Poliția Română

author avatar
Cristina Stefan