AcasăAfaceriEvoluția acțiunii Transgaz în perioada ianuarie – septembrie 2023

Evoluția acțiunii Transgaz în perioada ianuarie – septembrie 2023

SNTGN TRANSGAZ SA este operatorul Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale care asigură transportul în condiții de siguranță, eficiență și competitivitate, a peste 90% din gazul natural consumat în România, în conformitate cu standardele UE de performanță și mediu înconjurător.

Prin Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe zece ani, TRANSGAZ propune proiecte majore, strategice de investiții pentru dezvoltarea strategică și sustenabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România și conformarea acesteia la cerințele reglementărilor europene în domeniu.

Investițiile propuse vor avea ca rezultat asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine; crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare; crearea infrastructurii necesare preluării transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune; extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare; crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

Evoluția acțiunii TGN în perioada 03.01-30.09.2023

În perioada 03.01 – 30.09.2023, prețul de închidere al acțiunii TGN a urmat un trend ascendent, înregistrând valori superioare celor din perioada similară a anului 2022, creșterile încadrându-se în intervalul de 3% – 57%, cu un maxim al perioadei de 23,50 lei/acțiune înregistrat în data de 02.05.2023, pe fondul ex-datei pentru majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor și un minim de 15,40 lei/acțiune înregistrat în data de 02.06.2023, scădere influențată în principal de vânzarea de către investitori a deținerilor obținute gratuit în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin încorporarea rezervelor, precum și de contextul așteptării de către investitori a listării Hidroelectrica la BVB.

* Pentru a asigura o reflectare cât mai fidelă a evoluției valorii acțiunilor TGN, prețul afișat în grafic este ajustat după raportul 1:16 pentru perioada 03.01-30.09.2022 și 03.01-28.04.2023, ținându-se cont de operațiunea de majorare a capitalului social al SNTGN Transgaz SA prin încorporarea rezervelor.

Capitalizarea bursieră a companiei la data 30.09.2023.

SNTGN TRANSGAZ SA a reușit să performeze și pe piața de capital, înregistrând la data de la 30 septembrie 2023, o creștere de 31,29% a capitalizării bursiere comparativ cu 30 septembrie 2022.

Astfel, la data de 30.09.2023, capitalizarea bursiera a companiei a fost de 3.609 milioane lei (~725 mil. euro), respectiv cu 860 milioane lei (~170 milioane euro) peste nivelul înregistrat la 30.09.2022, determinând astfel a creștere de 31,29% comparativ cu perioada similara a anului 2022.

Principalii indicatori economici și financiari realizați la 30 septembrie 2023, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2022 (SITUATII FINACIARE INDIVIDUALE):

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 sunt mai mici decât cele realizate la 30 septembrie 2022 cu 3%, înregistrând o scădere de 29.383 mii lei.

Aceste venituri au fost obţinute în condiţiile prorogării pentru perioada 01.10.2022–30.09.2023, a tarifelor aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.32 din 26.05.2021.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mică cu 69.918 mii lei din cauza:

 • veniturilor din prima de licitație mai mici cu 65.135 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare;
 • tarifului de rezervare a capacității mai mic cu 0,130 lei/MWh, cu influență negativă de 35.262 mii lei;
 • capacității rezervate mai mare cu 9.675.797 MWh, cu influență pozitivă de 22.741 mii lei;
 • venituri din depășire de capacitate mai mari cu 7.739 mii lei.

veniturile obținute din componenta volumetrică mai mari cu 1.026 mii lei datorită:

 • cantității de gaze transportate mai mare față 30 septembrie 2022 cu 924.325 MWh/98.547 mii mc (▲1%).
 • tariful de transport volumetric aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr.32 din 26.05.2021 a fost prorogat pentru perioada 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 prin Ordinul ANRE nr.75/18.05.2022.

veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate mai mari cu 38.055 mii lei;

alte venituri din exploatare mai mari cu 1.454 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 443.357 mii lei pe seama următorilor factori:

 • preț de tranzacționare mai mic cu 310,72 lei/MWh,
 • cantitate mai mică cu 81.177 MWh;

Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu 110.253 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12.

Veniturile financiare cu o influență negativă de 145.353 mii lei în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației de 5,74% la 30 septembrie 2023 .

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 12% față de 30 septembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 116.411 mii lei mai mare.

S-au înregistrat depășiri de 148.009 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul: 56.192 mii lei;
 • cheltuieli cu amortizarea: 24.606 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a proiectelor de investiții;
 • cheltuieli cu materiale auxiliare: 2.682 mii lei;
 • cheltuieli cu întreținere și transport: 2.646 mii lei;
 • cheltuieli cu impozitul pe monopol: 3.985 mii lei;
 • alte cheltuieli de exploatare: 57.499 mii lei.
 • alte cheltuieli: 399 mii lei.

Societatea a înregistrat economii de 31.597 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:

 • consum de gaze naturale pe sistemul de transport 20.982 mii lei, datorită următorilor factori:
  • cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mică față de 30 septembrie 2022 cu 118.425 MWh, cu o influență pozitivă de 22.024 mii lei;
  • prețul mediu de achiziție realizat mai mare față de cel realizat la 30 septembrie 2022 cu 2,16 lei/MWh cu o influență negativă de 1.042 mii lei.
 • cheltuieli cu redevența: 123 mii lei.
 • cheltuieli cu taxa de acordare licență: 1.939 mii lei;
 • cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 8.553 mii lei;

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere de 11.936 mii lei.

Comparativ cu realizările la 30 septembrie 2022 profitul brut realizat la 30 septembrie 2023 este mai mic cu 84%, respectiv cu 279.211 mii lei iar profitul net este mai mic cu 86%, respectiv cu 236.095 mii lei.

Scăderea rezultatelor financiare a fost determinată în principal de menţinerea tarifelor nemodificate în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, în condiţiile în care venitul pentru anul gazier 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 ar fi fost mai mare cu 30,97%, determinând un venit suplimentar de 274.613 mii lei.

 

 

author avatar
Andrei Coman
138 afisari

Nu rata să citești

Ultimele știri