AcasăAfaceriDatoria externă a României, la cote INCREDIBILE! Vor plăti până şi nepoţii...

Datoria externă a României, la cote INCREDIBILE! Vor plăti până şi nepoţii noştri

datorie externa

Datoria externă totală a României a crescut cu 5,81 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la 140 miliarde euro. La 31 iulie, datoria administraţiei publice a fost de 57 miliarde euro.

Datoria externă totală a României, publică şi privată, a crescut în perioada ianuarie-iulie 2022 cu 5,81 miliarde de euro, la 140,4 miliarde euro, din care datoria administraţiei publice s-a ridicat la 57,1 mld. euro, în scădere cu 1,6 mld. euro faţă de nivelul atins la 31 decembrie 2021.

Creditele intragrup – 42,8 miliarde euro

Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţa negativă de aproximativ 8,9 miliarde euro, rezultată din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară”, notează raportul BNR.

Din volumul total, datoria externă este de 97,5 miliarde euro, iar creditele intragrup reprezintă 42,8 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,3% în perioada ianuarie – iulie 2022, comparativ cu 16,4% în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2022 a fost de 76,6%, comparativ cu 81,9% la 31 decembrie 2021.

author avatar
Andrei Ștefan