AcasăEconomieTăvălugul Green Deal. Firmele au de ales: se împrumută la bănci, își...

Tăvălugul Green Deal. Firmele au de ales: se împrumută la bănci, își vând acțiunile sau închid porțile

Green Deal-ul economiei sau scapă cine poate

Comisia Europeană a anunțat că până în 2030 sunt necesare investiții în UE de circa un trilion de euro pe an pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % și pentru a decarboniza economia. Acest lucru presupune ca toate companiile, inclusiv IMM-urile, să investească masiv în tehnologii noi, nepoluante, cu bani împrumutați de la bănci sau prin vânzare de acțiuni, recomandă Comisia Europeană. Instituția admite, însă, că în multe sectoare nu s-au descoperit astfel de tehnologii.

În următorii ani sunt necesare acțiuni urgente pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % și pentru a atinge obiectivele de mediu, în special cele legate de criza naturii și a apei, până în 2030, susține Comisia Europeană. Astfel, UE va trebui să investească cu aproximativ 700 de miliarde euro mai mult pe an în perioada 2021-2030, decât în perioada 2011-2020, pentru a-și decarboniza economia și a-și atinge obiectivele de mediu și pe cele ale Propunerii de regulament privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete.

”Finanțarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic și durabilă este necesară în prezent pentru întreprinderile care doresc să devină durabile, dar nu pot trece, dintr-o dată, la un model de performanță care să respecte pe deplin mediul și să fie neutru din punct de vedere climatic. Finanțarea tranziției va fi necesară în următorii ani pentru a se asigura o tranziție rapidă și ordonată a economiei reale către durabilitate, asigurându-se totodată competitivitatea economiei UE. Pentru că nu sunt încă disponibile toate tehnologiile pentru o economie durabilă, actorii economici pot atinge aceste obiective într-un ritm diferit”, se arată în Recomandarea 2023/1425 a Comisiei Europene privind facilitarea finanțării tranziției către o economie durabilă. În ce privește finanțarea IMM-urilor pentru tranziția către decarbonizare, din cauza dimensiunii și a resurselor lor mai limitate, acest lucru poate fi dificil și costisitor, susține Comisia Europeană. Astfel, IMM-urile ar putea avea nevoie de sprijinul partenerilor lor financiari, al furnizorilor și al clienților din lanțul lor valoric pentru a-și analiza nevoile de finanțare a tranziției și a avea acces în practică la finanțarea tranziției.

Sclavii băncilor sau ai fondurilor de investiții

Comisia Europeană îndeamnă întreprinderile să apeleze, pentru finanțarea tranziției, la anumite tipuri de împrumuturi sau emisiuni de pe piața de capital cu caracteristici specifice. Potrivit Comisiei Europene, în cazul în care are nevoi de finanțare a tranziției, o întreprindere poate solicita tipuri specifice de împrumuturi, cum ar fi împrumuturile legate de durabilitate, împrumuturile verzi sau alte împrumuturi cu scop specific.

”Intermediarii financiari încep să ofere astfel de împrumuturi și ar putea oferi rate ale dobânzii competitive atunci când performanța de mediu preconizată care stă la baza împrumuturilor contribuie la reducerea riscurilor de tranziție sau permite rate de refinanțare mai mici pentru intermediarul financiar. Investițiile realizate pentru atingerea unui obiectiv specific de tranziție, cum ar fi modernizarea activelor sau realizarea de noi investiții care vor permite o producție cu un impact redus asupra climei și mediului, ar putea fi finanțate printr-un împrumut cu scop special, cu venituri utilizate exclusiv în acest scop”, se precizează în Recomandarea Comisiei Europene. Totodată, investițiile în îmbunătățirea performanței la nivelul întreprinderilor ar putea fi finanțate printr-un împrumut legat de durabilitate cu obiective de performanță climatice sau de mediu bazate pe date științifice și încadrate în timp, care să servească drept garanții și în cazul cărora ratele dobânzii să fie legate de atingerea obiectivelor de performanță în materie de durabilitate planificate, evitându-se efectele de blocare.

Obligațiuni verzi

Pentru a-și finanța tranziția, întreprinderile pot, de asemenea, să emită instrumente ale pieței de capital sau tipuri specifice de obligațiuni, cum ar fi obligațiuni verzi sau alte obligațiuni legate de durabilitate, care pot fi utilizate pentru a atrage capital atât la nivel de întreprindere, cât și la nivel de activitate economică. Intermediarii financiari pot contribui la finanțarea tranziției prin integrarea obiectivelor de finanțare a tranziției în strategia lor de creditare sau de investiții. ”Atunci când stabilesc obiective de tranziție, intermediarii financiari pot să ia în considerare recomandările adresate întreprinderilor cu privire la stabilirea nevoilor de finanțare a tranziției și la stabilirea obiectivelor și pot să se asigure că abordarea privind finanțarea tranziției contribuie la tranziția și decarbonizarea economiei reale”, se mai arată în Recomandarea Comisiei Europene.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.