AcasăEconomieSolidaritatea în criza gazelor la OMV Petrom: consumatorii casnici să plătească și...

Solidaritatea în criza gazelor la OMV Petrom: consumatorii casnici să plătească și daunele economice

Solidaritatea europeană cere sacrificii

Actualizarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România s-a lăsat cu scântei. Compania austriacă OMV Petrom a solicitat Guvernului să transfere povara daunelor economice în sarcina consumatorilor casnici, în cazul activării solidarității europene în criza gazelor. O modificare importantă a planului a fost ca, în cazul activării nivelului de Urgență, să se reintroducă în producție sondele cu randament scăzut.

Solicitările OMV Petrom, de a introduce amendamente în noul Plan de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România, au fost respinse de Guvern. În principal, austriecii de la OMV Petrom au solicitat ca toate costurile suplimentare cu reducerea consumului pentru agenții economici, în cazul activării solidarității europene, să se regăsească în prețurile pentru consumatorii casnici.

”Apreciem necesară completarea proiectului cu o serie de principii/reguli care să reglementeze modalitatea de decontare a cantităților oferite de furnizorii clienților neprotejați, prin reducerea consumului, către furnizorii clienților protejați, pe perioada situației de urgență. Astfel, propunem ca furnizorii clienților protejați să aibă obligația de a cumpăra gazele naturale de la furnizorii clienților neprotejați, disponibilizate prin reducerea consumului acestora, anterior perioadei de livrare. Cantitățile care vor face obiectul acestor contracte ar trebui comunicate de autoritatea competentă parților implicate, pe baza datelor primite de la operatorul de transport și sistem (OTS). În ceea ce privește prețul, apreciem că proiectul ar trebui să stabilească o serie de criterii minime cum ar fi: prețul mediu al gazelor naturale calculat pe baza prețului din contractele pe care furnizorul clienților neprotejați nu le poate onora, costurile de transport și înmagazinare subterană, alte costuri indirecte cum ar fi cheltuieli de judecată sau rambursarea daunelor financiare sau de altă natură care rezultă din întreruperea obligatorie a consumului clienților neprotejați”, se arată în solicitarea OMV Petrom. Compania a susținut că, fără asemenea măsuri, ulterior perioadei de livrare, furnizorii clienților protejați vor cumpăra aceste cantități, de la OTS, sub forma unui dezechilibru negativ.

Respingere totală

Totodată, OMV Petrom s-a plâns de faptul că impunerea unei reduceri procentuale a consumului pentru clienții neprotejați, adică agenții economici, ar fi dificil de implementat din punct de vedere tehnic. În ce privește măsurile pentru reducerea obligatorie a cererii, în conformitate cu o listă de priorități în care vor fi incluși clienții neprotejați a căror activitate nu determină o perturbare semnificativă asupra lanțurilor de aprovizionare care sunt esențiale pentru societate, OMV Petrom a cerut stabilirea unor criterii minime, respectiv prin identificarea în cadrul proiectului a sectoarelor de activitate care ar putea fi vizate de o astfel de măsură. În replică la toate solicitările OMV, Guvernul a transmis că gazele naturale disponibilizate pentru clienții protejați vor fi vândute furnizorilor acestora prin intermediul piețelor centralizate și că există deja un mecanism în plan pentru stabilirea consumatorilor neprotejați.

Gaze și din piatră seacă

Executivul a adoptat, în schimb, o propunere a Distrigaz Sud Rețele, în care se cerea ca, în cazul nivelului de Urgență, se se identifice posibilităţile de creştere a producţiei interne de gaze naturale, inclusiv prin reintroducerea temporară în producţie a zăcămintelor/sondelor cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, în măsura posibilităților tehnice, cu respectarea cerințelor minime de calitate a gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare. ”Măsurile de creştere a producţiei vor fi dispuse în consultare cu producătorii interni de gaze naturale. Producătorii de gaze naturale vor identifica, anual, până la data de 1 iulie, lista cu potențialele zăcăminte/sonde cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, care respectă cerințele minime de calitate a gazelor naturale și care pot fi puse în producție în cazul nivelului de Urgență și transmit autorității competente potențialele volume de gaze aferente acestora”, se arată în Planul de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.